Przemysł 4.0 a ślad węglowy w produkcji

| Gospodarka Przemysł 4.0

Spółka XOOG Klastry Energii przygotowała raport "Przemysł 4.0 wobec wyzwania śladu węglowego w produkcji", w którym przedstawiono zagadnienia dotyczące 4. rewolucji przemysłowej w kontekście redukcji emisji gazów cieplarnianych. W szczególności omówiono wpływ przemysłu na emisję gazów cieplarnianych oraz kwestie dotyczące polityki Unii Europejskiej.

Przemysł 4.0 a ślad węglowy w produkcji

W kontekście Polski autorzy raportu wskazali na sektor produkcyjny jako głównego emitenta gazów cieplarnianych. W publikacji zaprezentowane zostały również innowacyjne przykłady wdrożeń wspierających rozwój przemysłu oraz kwestie dotyczące dekarbonizacji sektorów przemysłu. Raport można pobrać z: https://przemyslprzyszlosci.gov.pl/uploads/2024/04/RAPORT_SLAD-WEGLOWY.pdf

 
Całkowita emisja CO2 w regionach (źródło: cytowany raport)