Politechnika Warszawska oferuje krajowemu przemysłowi korzystanie z jej aparatury B&R

| Gospodarka Aktualności

Inżynierowie z Politechniki Warszawskiej czekają na przemysł. Bezzałogowe systemy lotnicze i radary pasywne, instalacja do nanoszenia warstw materiałów metodą PLD czy dwa ultranowoczesne mikroskopy - Politechnika Warszawska czeka na firmy zainteresowane wykorzystaniem nowej aparatury B+R. To ponad 20 urządzeń o wartości ponad 50 mln złotych.

Politechnika Warszawska oferuje krajowemu przemysłowi korzystanie z jej aparatury B&R

Można już zgłaszać zapotrzebowanie na usługi oraz wspólne projekty badawczo-rozwojowe. Ponad 40% czasu pracy całej aparatury jest przeznaczone na współpracę z biznesem. Oferta uczelni może przyspieszyć rozwój technologii służących do konwersji i magazynowania energii, elektromobilności, lotnictwa i systemów autonomicznych. Zgłoszenia przyjmuje Centrum Innowacji Politechniki Warszawskiej: sekretariat.cinn@pw.edu.pl.

- Wytworzenie zaawansowanych technologii wymaga dwóch głównych komponentów - specjalistycznej aparatury i pracy w zespołach złożonych z naukowców oraz przedstawicieli przemysłu. Bez perspektywy rynkowej nie powstaną użyteczne rozwiązania. Bez naukowców nie będzie żadnych innowacji. Na Politechnice mamy szereg rozwiązań, które chcemy doprowadzić do wysokiego poziomu gotowości technologicznej. Chcemy też wypracować nowe rozwiązania. To będzie możliwe tylko z udziałem firm - mówi prof. Wojciech Wróbel, lider nowego przedsięwzięcia na Politechnice Warszawskiej.

Autonomia w lotnictwie i rolnictwie

Rozwój systemów bezzałogowych z możliwością współdziałania i autonomii - to główny cel zespołu inżynierów, którzy działają w ośrodku badań lotniczych i kosmicznych Politechniki Warszawskiej w Przasnyszu.

- Zgromadziliśmy unikatową aparaturę, która jest dostępna w nielicznych ośrodkach badawczych na terenie Unii Europejskiej. W Polsce to jedyne miejsce, gdzie można skorzystać z urządzeń tej klasy. Jesteśmy gotowi, aby przeprowadzić badania dla firm z obszaru precyzyjnego rolnictwa, lotów w rojach, czy autonomii systemów bezzałogowych - mówi prof. Robert Głębocki.

Ogniwa specjalistyczne i dla elektroniki użytkowej

Opracowanie ogniwa litowo-jonowego, bazującego w całości na polskich technologiach to jedna z wizji rozwoju krajowych innowacji.

- Otwieramy nowe perspektywy dla rozwoju trójwymiarowych pakietów baterii. To szansa na głębszą integrację z elektroniką użytkową i osobistą oraz sensorami i osobistymi urządzeniami medycznymi. Czujniki i mikrobaterie litowe to tylko przykłady urządzeń, które od teraz przemysł może wspólnie z nami rozwijać. Potrafimy projektować i wytwarzać nowe materiały, formować z nich cienkie warstwy i budować z nich urządzenia w mikroskali. Dzięki naszej nowej aparaturze przeprowadzimy firmę przez całą ścieżkę technologiczną od surowców po działające urządzenia - mówi dr inż. Michał Struzik.

Potrzebujemy ogniw litowo-tlenowych lub litowo-siarkowych, w których komponenty ciekłe i polimerowe zostaną zastąpione przez materiały ceramiczne. Zintegrowana instalacja PLD z dwiema komorami procesowymi PLD, komorą ewaporacyjną do wytwarzania warstw metalicznych, komorą termiczną umożliwiającą wygrzewanie materiałów do 1700⁰C oraz komorą rękawicową z obojętną atmosferą, daje możliwość opracowania technologii wytwarzania cienkich warstw materiałów tlenkowych i azotkowych oraz budowania układów cienkowarstwowych oraz zminiaturyzowanych ogniw elektrochemicznych w nanoskali (<1 μm).

Układy magazynowania i konwersji energii

Układy energoelektroniczne, ale też magazyny, które obejmują duże moce, prądy i napięcia sięgające 2000 V to jedna z kluczowych potrzeb przemysłu. Nowa aparatura B+R pozwoli ulepszyć produkty, które napędzają rozwój samochodów elektrycznych, odnawialnych źródeł energii, a także inteligentnych sieci elektroenergetycznych. Celem zespołu inżynierów z Politechniki Warszawskiej jest rozwój nowoczesnych energoelektronicznych układów do przetwarzania i magazynowania energii na potrzeby elektromobilności, odnawialnych źródeł energii oraz inteligentnych sieci elektroenergetycznych.

- Jesteśmy gotowi, aby wspólnie z przemysłem przeprowadzić badania układów rzeczywistych, wykonać symulacje czasu rzeczywistego stosowane w eksperymentach hardware in the loop oraz metodach rapid control prototyping, które znacząco przyspieszą proces tworzenia produktu w jego wczesnej fazie. Oferujemy kompleksowe badania układów energoelektronicznych, w tym systemów magazynowania energii - zapewnia prof. Arkadiusz Kaszewski.

Zaawansowane materiały

Jaka jest grubość, struktura i skład chemiczny cienkich warstw wykorzystywanych w procesie technologicznym? To jedno z pytań, na które muszą znać odpowiedź przedsiębiorcy inwestujący w wytworzenie nowych i zaawansowanych materiałów. Potrzebują poznać wielkość cząstek i rozkład wielkości nanocząstek, zmiany zachodzące w strukturze materiału na poszczególnych etapach wytwarzania, czy także zależności pomiędzy strukturą i właściwościami materiałów. Oferowane do wykorzystania urządzenia Helios 5 PFIB CXe i Spectra 200 TEM są unikatowe w skali kraju.

- Dzięki naszym mikroskopom wskażemy wady i defekty w różnych materiałach. Określimy ich jednorodność. Również tych, które zawierają lit lub wodór. Ocenę jakości procesu technologicznego możemy przeprowadzić w skali „nano”, a nawet w skali atomowej. Jesteśmy też gotowi na to, aby analizować zużycie materiałów powstałe w trakcie ich eksploatacji - wyjaśnia dr inż. Piotr Wieciński.

Pełna lista zaplecza B+R: www.aparaturaodinzynierowpw.pl.

źródło: Biuro prasowe polskiej nauki i innowacji "pro science"