Roboty do cięcia włókna szklanego

| Gospodarka Roboty

Cięcie włókna szklanego podczas jego produkcji to zadanie nie tylko automatyzowane, ale też coraz częściej robotyzowane. Wartość globalnego rynku robotów do takich aplikacjach wzrośnie do 41 mln dolarów w 2032 roku (średni roczny wzrost ponad 8% w ciągu dekady, dane za Allied Market Research). Wzrost ten będzie napędzany przez rosnące koszty pracy, niedobory siły roboczej, postęp w technologii robotyki, wzrost produkcji przemysłowej oraz rosnący popyt w branżach samochodowej, lotniczej, morskiej i elektronicznej oraz w energetyce wiatrowej. Hamulcami będą wysokie koszty inwestycji początkowej i eksploatacji.

Roboty do cięcia włókna szklanego

Największy udział w rynku będą miały roboty z 6–7 osiami, o zasięgu powyżej 2 m i udźwigu powyżej 100 kg, jednak najszybciej będzie rósł popyt na roboty z 3–5 osiami, zasięgiem do 2 m i udźwigiem do 50 kg.

Głównymi odbiorcami tych robotów będą branże samochodowa i transportowa, a najszybszy wzrost popytu obserwowany będzie w przemyśle budowlanym.