Pilz z nową usługą ISCS

| Gospodarka Bezpieczeństwo

Pilz oferuje nową usługę Industrial Security Consulting Service (ISCS), która dotyczy wykrywania luk w zabezpieczeniach i znajdowania rozwiązań pozwalających na efektywną ochronę instalacji, maszyn i pracowników.

Pilz z nową usługą ISCS

Usługa ISCS obejmuje cztery moduły:

  1. Analiza wymagań w zakresie ochrony: określenie zakresu i celów ochrony instalacji lub maszyny;
  2. Ocena ryzyka: identyfikacja zagrożeń i ocena ich prawdopodobieństwa w całym cyklu życia systemu;
  3. Koncepcja bezpieczeństwa przemysłowego: opracowanie strategii i środków zapobiegających atakom oraz niewłaściwemu użyciu;
  4. Weryfikacja systemu bezpieczeństwa: kontrola skuteczności wdrożonych środków zaradczych.

W efekcie przejścia całego procesu uzyskiwany jest wysoki poziom bezpieczeństwa i spełniane wymagania prawne. Te ostatnie zawarte są m.in. w dyrektywie UE NIS 2, ustawie Cyber Resilience Act oraz nowym rozporządzeniu w sprawie maszyn.