Uruchomiono GPZ Pilzno

| Gospodarka Zasilanie, aparatura nn

Tauron Dystrybucja uruchomił Główny Punkt Zasilania (GPZ) Pilzno. Inwestycja realizowana była w kilku etapach przez 9 lat. Nowy GPZ 110/15 kV wybudowano na terenie istniejącej od lat 50-tych XX wieku napowietrznej stacji elektroenergetycznej 30/15 kV RS Pilzno.

Uruchomiono GPZ Pilzno

Ważną częścią projektu była budowa linii zasilającej 110 kV i przebudowa linii elektroenergetycznych średnich napięć. Koszt inwestycji to ponad 36 mln złotych.