Systemy zarządzania magazynami

| Gospodarka Przemysł 4.0

Systemy zarządzania magazynami zyskują na popularności. Przyczyniają się do tego rosnące naciski na usprawnienie operacji w łańcuchu dostaw w celu poprawy jakości obsługi klienta, rozwój handlu elektronicznego, integracja nowych technologii i funkcji (w tym technologii AI wideo) z systemami zarządzania magazynem, rosnąca świadomość korzyści, jakie przynoszą wśród małych i średnich przedsiębiorstw, popularyzacja systemów zarządzania magazynami w chmurze.

Systemy zarządzania magazynami

Duże koszty tego typu oprogramowania, wyzwania w zakresie jego cyberbezpieczeństwa i spójności aktualizacji to z kolei główne czynniki hamujące. W efekcie wartość ich światowego rynku będzie rosła rocznie o 16%, co najmniej do 2029 r., gdy przekroczy 9 mld dolarów (wg Markets and Markets). Największymi odbiorcami systemów zarządzania magazynami będą branże e-commerce i 3PL.