Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

Szkolenie online - SBC PG5 Controls Suite

- | Szkolenie | online

Szkolenie online -  SBC PG5 Controls Suite

Cel:
Zdobycie umiejętności programowania sterowników PCD firmy Saia Burgess Controls.
Zakres szkolenia:
• Przedstawienie sterowników firmy Saia Burgess Controls
• Programowanie w języku FUPLA
• Biblioteki HEVAC
• Web-serwer w sterownikach Saia PCD
• Programowanie w Liście Instrukcji IL
• Programowanie w języku GRAFTEC
• Struktura programu: COB, XOB, FB, PB, SB
• Komunikacja w protokole S-Bus
• Diagnostyka i serwis sterownika
• Pytania i odpowiedzi.

Szkolenie będzie składać się zarówno z części prezentacyjnej (teoretycznej) jak i praktycznej – uczestnicy będą mogli na swoich komputerach wykonywać te same czynności, co prowadzący.
• Każdy z uczestników będzie miał możliwość pracy na swoim sterowniku szkoleniowym (za pośrednictwem połączenia zdalnego).
• Każdy uczestnik, przed szkoleniem dostanie indywidualne dane dostępowe do swojego sterownika.

Do odbycia szkolenia online konieczne są:
• Komputer z dostępem do internetu;
• Zainstalowane środowisko PG5 w wersji 2.3.175:
o link do pobrania udostępniony zostanie po zapisaniu na szkolenie;
o środowisko należy wcześniej zainstalować i uruchomić, a następnie zarejestrować się jako użytkownika na stronie producenta, link do rejestracji będzie widoczny po uruchomieniu PG5;
• Zainstalowane środowisko Ubiquity Control Center w wersji 11.6 do zdalnego połączenia ze sterownikiem szkoleniowym:
o link do pobrania udostępniony zostanie po zapisaniu na szkolenie;


Informacje organizacyjne:
• Czas trwania szkolenia: 3 dni, każdego dnia 4 godziny szkolenia, od 9:00 do 13:00 (w tym czasie 2 przerwy)
• Koszt szkolenia wynosi 800 zł plus VAT.
• W cenę wliczone są materiały szkoleniowe i certyfikat ukończenia kursu.
• Materiały szkoleniowe w wersji elektronicznej udostępnione zostaną przed szkoleniem.
• Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT płatną przelewem.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, jeśli liczba zainteresowanych nie przekroczy wymaganego minimum.

 

Więcej informacji na stronie:
https://www.sabur.com.pl/wsparcie/doradztwo-i-szkolenia/