logo

Sabur Sp. z o.o.

Puławska 303, Warszawa 02-785

Automatyka to nasza wieloletnia pasja i specjalizacja. Na polskim rynku działamy od ponad 27 lat. Reprezentujemy grupę renomowanych europejskich producentów urządzeń i oprogramowania dla automatyki przemysłowej i budyn­kowej. Dostarczamy innowacyjne urządzenia i rozwiązania kla­sy SCADA/BMS/HVAC do zarządzania instalacjami technicznymi i systemami automatyki obiektów infrastrukturalnych. ... Czytaj dalej
ACW-TI-G (TO-G)

ACW-TI-G (TO-G)

Pomiary

Modem radiowy serii Atim Cloud Wireless®

ACW-TH-O

ACW-TH-O

Pomiary

Modem radiowy serii Atim Cloud Wireless®

ACW-MR4

ACW-MR4

Pomiary

Moduł radiowy serii ATIM Cloud Wireless®

ACW–LVL

ACW–LVL

Pomiary

Moduł ACW-LVL firmy Atim

FVM (M i S)

FVM (M i S)

Klimatyzatory i kontrola klimatu

Moduły sterujące z wyjściami triakowymi

Panele webowe WP50

Panele webowe WP50

Panele operatorskie HMI

Nowe panele webowe WP50 firmy ASEM

Panele webowy WP45

Panele webowy WP45

Panele operatorskie HMI

Nowe panele webowe WP45 firmy ASEM

Panele dotykowe PCD7.D5xxRF/CF

Panele dotykowe PCD7.D5xxRF/CF

Panele operatorskie HMI

PCD7.D5xxRF/CF – Panele dotykowe firmy Saia z obsługą HTML5 .

Monitoring zużycia mediów w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Monitoring zużycia mediów w Domach Studenckich Politechniki Wrocławskiej

Oprogramowanie

Case study, czyli historia pewnego wdrożenia

Zapytania ofertowe
Skontaktuj się z firmą Sabur Sp. z o.o. za pomocą systemu zapytań ofertowych
Sabur Sp. z o.o.

Automatyka to nasza wieloletnia pasja i specjalizacja. Na polskim rynku działamy od ponad 27 lat.

Reprezentujemy grupę renomowanych europejskich producentów urządzeń i oprogramowania dla automatyki przemysłowej i budyn­kowej. Dostarczamy innowacyjne urządzenia i rozwiązania kla­sy SCADA/BMS/HVAC do zarządzania instalacjami technicznymi i systemami automatyki obiektów infrastrukturalnych. Dodatkowo integrujemy je z systemami FM, ERP, BI.

Nasze systemy niezawodnie pracują między innymi w obiektach infrastrukturalnych, takich jak wodociągi i oczyszczalnie ścieków, ciepłownie, tunele czy lotniska, a także w centrach handlowych, biu­rowcach, hotelach, szpitalach, szkołach i w halach produkcyjnych.

Naszych klientów wspieramy w:

  • podejmowaniu trafnych decyzji biznesowych i optymalizacji kosz­tów eksploatacyjnych,
  • zwiększaniu poziomu bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektów,
  • obniżaniu strat powodowanych nieefektywnymi rozwiązaniami technicznymi i organizacyjnymi.

Używane przez naszych klientów rozwiązania przynoszą im wymier­ne efekty finansowe (np. obniżenie kosztów na skutek zmniejszenia zużycia mediów) i zwiększają poziom bezpieczeństwa i komfortu użytkowania obiektów, w których są stosowane. Wspomagają co­dzienną pracę personelu obsługi, a właścicielom i menedżerom ułatwiają skuteczniejsze zarządzanie w oparciu na wiarygodnych, bieżących, dostępnych z każdego miejsca danych obiektowych.

Produkty

Zakres naszych aplikacji obejmuje zarówno pojedyncze urządzenia, jak i złożone, rozległe systemy automatycznego sterowania i nadzoru. Dzięki bogatemu doświadczeniu zapewniamy pomoc przy opracowy­waniu koncepcji i wsparcie inżynierskie podczas realizacji projektu.

W naszej ofercie znajdują się produkty i rozwiązania firm: Saia Burgess Controls, Elutions, ESA, Asem, Atim, Racom i Ocean Data Systems. Są to m.in. sterowniki swobodnie programowalne, oprogramowanie przemysłowe i do raportowania, panele operator­skie i komputery przemysłowe, systemy do zarządzania zużyciem mediów, radiomodemy i routery GSM oraz podzespoły do automa­tyki, w tym liczniki energii elektrycznej.

Szeroki wybór komponentów umożliwia tworzenie układów na mia­rę, z możliwością dalszej łatwej rozbudowy, według indywidualnych wymagań w całym cyklu życia obiektu lub instalacji.

Polecany produkt

Bezpieczny, zdalny dostęp serwisowy Ubiquity

Rozwiązanie zdalnego dostępu serwisowego zaspokaja potrzeby organizacji w zakresie kontroli i nadzoru realizowanych czynności i procesów, ciągłości pracy instalacji, szybkości serwisu, łatwej konfiguracji i modyfikacji ustawień maszyn i całych układów.

Jako alternatywa dla tradycyjnej obsługi – lokalnej, wersja zdalna charakteryzuje się większą dostępnością i krótszym czasem reak­cji. Jest też bardziej korzystna pod względem finansowym. Sama usługa jest tańsza, a jej szybka realizacja minimalizuje ryzyko wystą­pienia dodatkowych kosztów wynikających z przestojów czy awarii.

Ubiquity firmy ASEM to kompletne, bezpieczne (zgodne z normą EN 62443-3) i certyfikowane rozwiązanie sprzętowo-programowe, do zdalnego serwisu dowolnego typu systemu.

Zapewnia zdalny dostęp z poziomu urządzeń klasy PC oraz urzą­dzeń mobilnych z systemem Android. Pozwala na wykorzystanie różnych interfejsów komunikacyjnych (LAN, port szeregowy, USB). Umożliwia zdalną diagnostykę i błyskawiczną reakcję na powsta­jące problemy. Pozwala na wykonywanie zdalnych modyfikacji i aktualizacji aplikacji, debugowanie sterowników PLC i innych urządzeń automatyki. Zapewnia zaawansowane możliwości konfi­guracji użytkowników systemu oraz funkcje audytu połączeń i dzia­łań w ramach systemu. Realizuje funkcjonalność współdzielenia dostępu do Internetu pomiędzy różnymi urządzeniami znajdują­cymi się w sieci. Oferuje nielimitowaną liczbę połączeń, urządzeń, użytkowników, ilość przesyłanych danych. Nie wiąże się z opłatami za przesyłane dane i urządzenia podpięte do systemu, a także za aktualizacje systemowe. Prosta konfiguracja i uruchomienie nie wymaga wiedzy z obszaru IT.

W naszej ofercie dostępne są także:

Routery Ubiquity serii RK2x

To rozwiązania zapewniające funkcjo­nalności zdalnego dostępu serwisowe­go, które mogą być użyte z dowolnym urządzeniem automatyki. Wyposażone są w pięciopasmowy modem 3G/4G (LTE), kompatybilny z sieciami komór­kowymi na całym świecie i dwupasmo­wy moduł Wi-FI. RK20, RK21 i RK22 to urządzenia z procesorem 1 GHz ARM Cortex i.MX 7Dual, zabezpieczone obudową aluminiową i przezna­czone do pracy w trudnych warunkach przemysłowych.

Prezentacje o firmie w serwisie AutomatykaB2B

Inne publikacje o firmie

wczytaj więcej