Covid-19
Wraz z drugą falą pandemii w stosunku
do wielu ważnych imprez targowych wkradła się niepewność, czy zostaną przeprowadzone,
wynikająca z możliwości pojawienia się lokalnych ognisk zakażeń oraz zaostrzenia restrykcji. Organizatorzy wkładają wiele wysiłku i starań w to, aby uczynić spotkania branżowe bezpiecznymi, niemniej podlegają oni pod decyzje władz i muszą się im podporządkować. Z tych przyczyn zalecamy, na krótko przed wyjazdem na daną imprezę,
sprawdzenie na jej oficjalnej stronie, czy nie została ona odwołana lub zamieniona na wersję online.

ControlMaestro – system SCADA/BMS – CM

- | Szkolenie | Warszawa, Puławska 303

ControlMaestro – system SCADA/BMS – CM

Cel:
Zapoznanie się z oprogramowaniem SCADA/BMS ControlMaestro (Wizcon Supervisor), nauka tworzenia aplikacji.

Zakres szkolenia:

  • Wprowadzenie do systemu ControlMaestro (licencje itp.)
  • Instalacja i omówienie możliwości wersji demo, wymagania systemowe
  • Tworzenie nowej aplikacji (na co szczególnie zwracać uwagę, kolejność kroków tworzenia aplikacji) – ogólne informacje
  • Kilka słów o Studiu aplikacji – omówienie opcji, elementów menu
  • Ustawienie właściwości stacji i parametrów sieci
  • Ustawienie ścieżek, domyślnego użytkownika, drukarek w systemie
  • Definiowanie drajwerów komunikacyjnych (zdefiniowanie kilku drajwerów, S-Bus, Modbus, Random, Dumm, itd.) bloki komunikacyjne, pliki pomocy, pliki inicjalizujące, plik cmvpi.dat
  • Definiowanie grup i użytkowników, np. zdefiniowanie grup: Nadzór, Operatorzy, Internet, Zmiana1. Definiowanie użytkowników i przydzielanie ich do poszczególnych grup
  • Definiowanie bramek (zmiennych): PLC, własnych, złożonych, rejestracja zmiennych, przykłady bramek (S-Bus), okno definicji bramki, (alarmy powiązane – inna filozofia alarmowania), bramki systemowe, definiowanie alarmów
  • Tworzenie obrazów synoptycznych, wykresów, dzienników alarmów, raportów.

Informacje organizacyjne:

Czas trwania: 2 dni
Koszt szkolenia wynosi 800 zł/netto.

W cenę wliczone są materiały szkoleniowe, certyfikat ukończenia kursu, napoje i lunch. Po szkoleniu wystawiamy fakturę VAT płatną przelewem.

Koszty zakwaterowania każdy uczestnik pokrywa we własnym zakresie. Wraz z potwierdzeniem udziału w szkoleniu na Państwa prośbę prześlemy listę proponowanych hoteli położonych w pobliżu Centrum Szkoleniowego.

Zastrzegamy możliwość odwołania lub przesunięcia terminu szkolenia, jeśli liczba zainteresowanych nie przekroczy wymaganego minimum.

Szkolenia odbywają się w naszym Centrum Szkoleniowym:
Sabur Sp. z o.o.
ul. Puławska 303 (Ursynów Business Park)
02-796 Warszawa
tel. 22 549 43 53
sabur@sabur.com.pl

Więcej informacji na stronie:
https://www.sabur.com.pl/wsparcie/doradztwo-i-szkolenia/