GFDM - Monitoring Zużycia Energii

| Prezentacje firmowe Artykuły

Festo Monitoring Zużycia Energii to narzędzie umożliwiające efektywne zarządzanie zużyciem energii pod postacią sprężonego powietrza. Pozwala ono na pozyskiwanie zwrotów nakładów na inwestycje w obszarze rozwojowej eksploatacji maszyn oraz sprawne planowanie utrzymania ruchu, zapewniając przy tym dużą niezawodność procesów produkcyjnych dzięki stałemu kontrolowaniu zużycia sprężonego powietrza oraz wartości przepływu.

GFDM - Monitoring Zużycia Energii
 
 Rys.1

OSZCZĘDZANIE SPRĘŻONEGO POWIETRZA

Parametry zużycia powietrza są w sposób automatyczny śledzone i poddawane procesowi ciągłego porównywania z wartościami wzorcowymi. Jeśli nie spełniają one ustalonych przez użytkownika norm, sygnalizowane jest to z wykorzystaniem kilkupoziomowego systemu informowania o aktualnym stanie sprawności układu pneumatycznego maszyny.

NIEZALEŻNOŚĆ SYSTEMU

Udoskonalenie maszyny poprzez wprowadzenie systemu GFDM nie wymaga żadnej ingerencji w strukturę układu sterowania.

UNIWERSALNOŚĆ I ELASTYCZNOŚĆ FUNKCJI

System umożliwia monitorowanie układu pneumatycznego maszyny zarówno w automatycznym trybie pracy, jak i podczas jej zatrzymania. Istotną zaletą jest możliwość monitorowania stanu maszyny po zmianie asortymentu produktu końcowego lub cyklu jej działania (do 16 różnych produktów lub cykli technologicznych).

SZYBKA I ŁATWA INTEGRACJA

Instalacja i uruchomienie systemu GFDM w nowym miejscu jest proste i szybkie. Obsługę systemu ułatwia intuicyjny interfejs panelu operatorskiego.

NIEZALEŻNOŚĆ OBSŁUGI

Możliwość wizualizacji stanu układu pneumatycznego maszyny w jej pobliżu lub w znacznej odległości, np. w biurze.

ZAWARTOŚĆ PAKIETU GFDM

W skład pakietu GFDM wchodzi zestaw urządzeń i programów przeznaczonych do monitorowania przepływu i zużycia sprężonego powietrza.

Festo Sp. z o.o., ul. Mszczonowska 7, 05-090 Janki

tel. +48 22 711 41 00

festo_poland@festo.com

www.festo.pl

Tabela 1. Dane techniczne rozwiązania
Parametry
monitorowane
Przepływ, konsumpcja i ciśnienie
Zakresy pomiarowe
przepływu
SFE1: 10-200 l/min
MS6-SFE: 200-5000 l/min
Czujnik ciśnieniaSDE1: 0-10 barów
Próbkowanie
sygnałów
10ms
Aktualizacja2s
WizualizacjaOprogramowanie SCADA lub FED
Sygnalizacja
świetlna
statusu układu
pneumatycznego
maszyny
Zielony – stan normalny
Żółty – ostrzeżenie
Pomarańczowy – konieczna obsługa
Czerwona – awaria
Szara – sygnalizacja nieaktywna
Dokumentowanie
danych
historycznych
Histogramy konsumpcji sprężonego
powietrza oraz przepływu, archiwizacja
sygnałów statusowych; możliwość
eksportu jako plik .csv
Sprzężenie
z układem
sterowania
zewnętrznym
We/wy binarne: stan pracy maszyny,
numer produktu, sygnał wyzwalający,
status
Profi bus / DeviceNet – na życzenie
JednostkiSI lub U.S.
JęzykDokumentacja – angielska lub niemiecka
Interfejs HMI – angielski lub niemiecki
lub polski