Wonderware InTouch 10 w systemach automatyki - rewolucja czy ewolucja?

| Prezentacje firmowe Artykuły

Na tytułowe pytanie, które związane jest z wykorzystaniem Wonderware InTouch 10 we własnym systemie automatyki, może odpowiedzieć sobie każdy jego użytkownik. Firma Wonderware, światowy lider informatycznych rozwiązań dla przemysłu, dostarcza narzędzie do tworzenia aplikacji wizualizacyjnych charakteryzujące się rewolucyjnymi zmianami technologicznymi. Jednak to, jak zostaną one wykorzystane, zależy już tylko od użytkowników. Poniżej podpowiadamy, jak wprowadzić można w istniejących aplikacjach najnowszą technologię InTouch 10.

Wonderware InTouch 10 w systemach automatyki - rewolucja czy ewolucja?

SPOSOBY MIGRACJI

Rys.1. Skalowanie i przezroczystość grafi ki zwiększa czytelność ekranów synoptycznych InTouch 10
Decydując się na wykorzystanie InTouch 10 użytkownik ma kilka możliwości migracji aplikacji. Najprostsza to instalacja nowej wersji programu i automatyczna konwersja aplikacji. Od tego momentu klient zagwarantowane ma wsparcie dla aktualnych wersji systemów operacyjnych. Już na tym etapie aplikacja jest funkcjonalnie gotowa do pracy i pomimo, że nic nie zmienia się w jej wyglądzie, można stopniowo wzbogacać jej funkcjonalność. Drugim etapem może być jej umieszczenie w repozytorium aplikacji – Galaxy Repository, tak aby zacząć wykorzystywać nowe możliwości technologiczne w rozwijanych lub nowych obszarach aplikacji wizualizacyjnych, gdzie działa równolegle jeszcze niezmieniona część programu. Trzecim etapem może być dostosowanie jej istniejącej części, tak aby wykorzystywała wszystkie korzyści technologiczne nowej wersji oprogramowania. Takie prowadzenie migracji krok po kroku daje użytkownikowi możliwość dostosowania jej harmonogramu do własnych potrzeb.

NOWOCZESNA WIZUALIZACJA

Rys.2. Biblioteka symboli ArchestrA Graphics
Kluczowym elementem oprogramowania wizualizacyjnego InTouch jest graficzna reprezentacja procesów produkcyjnych. Percepcja człowieka najlepiej reaguje właśnie na tę formę przekazu informacji. Przykładowo oprócz przedstawienia w formie liczbowej – np. ilości cieczy w zbiorniku, przekazana jest taka sama informacja w postaci symbolu graficznego. Zbiornik napełniony w 75% z oznaczeniem, że do przekroczenia poziomu alarmowego pozostało niewiele, będzie dla operatora urządzenia najlepszym nośnikiem informacji.

W najnowszej wersji InTouch producent udostępnia bogatą bibliotekę gotowych, konfigurowalnych symboli graficznych, z których zbudować można dowolną konfigurację procesu technologicznego. Użytkownik ma w szczególności do dyspozycji nową technologię graficzną ArchestrA Graphics, w oparciu o którą przygotowane zostały wszystkie dostępne symbole w bibliotece. Oprócz zapewnienia wysokiego poziomu estetyki wizualnej, nowa technologia zwiększa też czytelność skomplikowanych procesów produkcyjnych dla obsługi.

Wróćmy zatem do przypadku operatora urządzenia, który ma śledzić zachowanie się nie jednego, lecz wielu takich samych zbiorników. Ekran synoptyczny tego procesu powinien więc zawierać wszystkie niezbędne informacje dotyczące każdego ze zbiorników. Umieszczenie ich w klasyczny sposób na jednym ekranie może spowodować, że operator w gąszczu informacji nie zauważy zmian istotnych odczytów, które są krytyczne dla poprawnej pracy systemu. Rozwiązaniem może być tutaj uproszczenie ekranu poprzez przefiltrowanie informacji docierającej do operatora tak, aby otrzymywał on tylko to, co jest mu w danej chwili potrzebne. Wykorzystując funkcje przezroczystości, która może być automatycznie i dynamicznie dostosowywana do danych potrzeb, oraz dynamicznej zmiany rozmiaru można tak przygotować symbole, aby zbiornik był w pełni widoczny i powiększony w sytuacji, gdy poziom zbliża się do progów ostrzegawczych. Ten sam symbol zbiornika w sytuacji, gdy pracuje on prawidłowo w zakładanych granicach parametrów technologicznych, pozostanie pomniejszony i półprzezroczysty, lecz jest cały czas dostępny, aktywnie przekazując informacje o aktualnym stanie.

W powyższy sposób aplikacje wizualizacyjne mogą przekazywać maksymalną ilość informacji w danej chwili – konieczną do szybkiego podejmowania trafnych decyzji. Takie zmiany w wyglądzie symboli mogą być realizowane automatycznie na podstawie aktualnych wartości śledzonych parametrów lub interaktywnie na żądanie operatora – np. po najechaniu myszką nad obiekt graficzny, bądź dotknięciu palcem ekranu dotykowego.

ROZWINIĘCIE KONCEPCJI SMART SYMBOLS

W nowej technologii ArchestrA Graphics obiekty graficzne mają właściwości znane z obiektów Smart Symbols, które dostępne są od wersji InTouch 9.0. Obiekty te wykorzystują koncepcję uniwersalnych szablonów, na bazie których tworzone są instancje, które aplikowane są w konkretnych miejscach ekranów synoptycznych i powiązane z poszczególnymi parametrami wizualizowanego procesu. Zmiany dokonane w szablonie inteligentnie propagowane są w instancjach od niego pochodzących.

O ile w obiektach Smart Symbols zmiany propagowały się w ramach jednej aplikacji do wszystkich instancji, zapewniając w ten sposób spójne zachowanie się wszystkich obiektów pochodzących od tego samego szablonu, o tyle w przypadku ArchestrA Graphics zmiany te mogą się propagować na wiele aplikacji! Projektem nie jest już tylko pojedyncza aplikacja wizualizacyjna, lecz dowolna liczba aplikacji wizualizacyjnych przechowywanych w repozytorium projektu (Galaxy Repository) i korzystających ze wspólnej biblioteki obiektów graficznych ArchestrA Graphics. W takim przypadku, rozszerzając funkcjonalnie szablon obiektu graficznego, zmiany przeniosą się do wszystkich aplikacji wizualizacyjnych w ramach takiego projektu – repozytorium.

NIE TYLKO INTOUCH

InTouch 10 skupia w sobie wieloletnie doświadczenie w rozwiązaniach dla przemysłu firmy Wonderware. Nie bez powodu wraz z pojawieniem się InTouch 10 nową odsłonę miał także Application Server w wersji 3.0 – podstawowy komponent Platformy Systemowej Wonderware. Wykorzystanie tych dwóch produktów razem daje użytkownikom jeszcze więcej korzyści. Zmiany funkcjonalne w definicji szablonu obiektów InTouch (w ramach projektu Galaxy Repository, gdzie przechowywanych jest wiele aplikacji wizualizacyjnych ze wspólną biblioteką symboli) spowodują automatyczną modyfikację wszystkich odwołań (np. ekrany synoptyczne) na wszystkich komputerach w ramach Platformy Systemowej. Taka globalizacja pozwala zdalnie zarządzać aplikacjami w sieci komputerowej – modyfikować je, rozszerzać ich funkcjonalność, zdalnie uruchamiać z jednego miejsca, co znacznie skraca proces inżynieringu systemu. Tak postrzegany system jest jednym spójnym systemem, niezależnie od liczby pracujących w nim komputerów.

Marcin Woźniczka

ASTOR

ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków

tel. 012 428 63 00
info@astor.com.pl
www.astor.com.pl