Jak zabezpieczyć system SCADA przed starzeniem się?

| Prezentacje firmowe Artykuły

Każda inwestycja poczyniona w środki produkcyjne wymaga zabezpieczenia na przyszłość. Kupując halę produkcyjną, ubezpieczamy ją od pożaru, nabywając do firmy samochody, wykupujemy pakiet ubezpieczeń. Nie inaczej jest z systemami automatyki oraz oprogramowaniem SCADA.

Jak zabezpieczyć system SCADA przed starzeniem się?

Trendy w rozwoju SCADA wskazują na szybko rosnący stopień ich zaawansowania oraz rosnącą ilość informacji przekazywanych do osób prowadzących procesy i zarządzających. Oprogramowanie SCADA jest często również systemem klasy MES dostarczającym wiele informacji związanych z logistyką produkcji. Znacznie zwiększyło się też w ostatnich latach zapotrzebowanie na raporty oraz przedstawianie kluczowych wskaźników związanych z efektywnością. Przy takiej ilości informacji priorytetowym zagadnieniem staje się ergonomia panelu synoptycznego. Z pomocą przychodzą tutaj najnowsze technologie graficzne, które dają możliwość przedstawiania dużej ilości informacji dynamicznie zmieniających swoją postać w zależności od zachowania się procesu i użytkownika systemu SCADA. Lepszy wgląd w proces to również lepsze i szybsze decyzje. Jak je zapewnić? Należy zadbać o aktualność wersji własnego oprogramowania.

KONTRAKTY SERWISOWE

Użytkownicy oprogramowania dostrzegają wiele korzyści wynikających z kontraktów serwisowych zabezpieczających ich inwestycje w systemy informatyczne. Kontrakty takie dają m.in. gwarancję wykorzystywania najnowszych wersji oprogramowania, a co za tym idzie możliwość skorzystania z nowoczesnych technologii programistycznych i graficznych. W efekcie tego możliwe jest szybkie rozwijanie aplikacji w ramach rosnących potrzeb przy jednoczesnym zwiększaniu intuicyjności ekranów synoptycznych.

Założenie wzrostu cen w ciągu roku (inflacja):
1.03
Założenie liczby szkoleń w ciągu roku:
3
Średni koszt szkolenia/osobę:1250 zł
Rabat na szkolenia w ramach kontraktu:
20 %
Koszt dnia konsultacji poza kontraktem:1600 zł
Nowe licencje (wartość zakupionych licencji/rok):
20000 zł
Koszt aktualizacji dodatkowych, nowo zakupionych licencji (~50%)
10 000 zł

 

Kontrakty serwisowe to nie tylko gwarancja dostarczenia najnowszej wersji oprogramowania w przypadku jej pojawienia się na rynku, ale także szereg innych korzyści. Dla kontraktu serwisowego Astor są to:
    • priorytetowe wsparcie techniczne w przypadku potrzeby telefonicznego skorzystania z wiedzy doświadczonych inżynierów,
    • konsultacje architektoniczne i funkcjonalne w siedzibie klienta,
    • specjalne pakiety szkoleniowe,
    • bazy wiedzy o produktach i rozszerzenia standardowej funkcjonalności.

CO DAJĄ NAJNOWSZE WERSJE OPROGRAMOWANIA?

Korzystanie z aktualnych wersji oprogramowania pozwala przede wszystkim na utrzymanie wartości systemu na bieżącym poziomie rynkowym przez szereg lat. Należy pamiętać, że rynkowa wartość danej wersji oprogramowania automatyki spada o połowę w momencie pojawienia się na rynku nowszej wersji, gdyż tyle kosztuje aktualizacja.

Tomasz Borowiec
Inżynier automatyk
Kronospan Mielec Sp. z o.o.

Modernizując linię produkcyjną, stanęliśmy przed decyzją aktualizacji systemów wizualizacyjnych SCADA/HMI (Wonderware InTouch). Rozwiązaniem o najlepszym uzasadnieniu ekonomicznym był zakup usługi kontraktu serwisowego Astor, w ramach której zaktualizowaliśmy nasze oprogramowanie Wonderware. Dodatkowo otrzymaliśmy gwarancje aktualizacji oprogramowania i wsparcie techniczne o podwyższonym priorytecie.
Po roku korzystania z usługi KSA mogę stwierdzić, że wprowadzone zmiany zwiększyły bezpieczeństwo naszych systemów. Dział wsparcia technicznego tworzą kompetentne osoby, które starają się zawsze kompleksowo rozwiązać pojawiające się problemy. W mojej opinii, za kontynuacją kontraktu serwisowego Astor przemawiają czynniki bezpieczeństwa i wsparcia technicznego. Aspekt ekonomiczny w dłuższym okresie dodatkowo to potwierdza.

Najnowsze oprogramowanie zapewnia również wsparcie dla nowych systemów operacyjnych i ich bieżących uaktualnień (Service Pack). W przypadku awarii komputerów, potrzeby wymiany sprzętu czy reinstalacji systemu operacyjnego – oprogramowanie dla automatyki jest zawsze gotowe do wykorzystania. Tego typu rozwiązania dają również możliwość wykorzystania najnowszych technologii informatycznych (jeżeli takowe są implementowane w kolejnych wersjach oprogramowania). Przekłada się to na oszczędności i prostotę implementacji oraz rozwoju aplikacji oraz zwiększanie jej możliwości funkcjonalnych.

CZYM SĄ KONTRAKTY SERWISOWE?

Kontrakt serwisowy dla oprogramowania to usługa wykupywana na rok lub dłużej. Jest to koszt łatwy do zaplanowania w budżecie i unika się w trakcie roku tzw. pożarów – czyli niezaplanowanych zakupów z powodu nagłej potrzeby rozwoju, wymiany czy aktualizacji, zapewniając większą płynność finansową działu lub przedsiębiorstwa. Kalkulacje pokazują, że kontrakty serwisowe są najbardziej opłacalną metodą utrzymywania systemów informatycznych w perspektywie kilku-kilkunastu lat ich życia. Zamiast kupować jednorazową aktualizację, np. raz na 5 lat, opłaca się przez ten okres mieć podpisany kontrakt i tym samym najbardziej aktualne wersje programów, aby móc podążać za najnowszymi trendami w informatyce przemysłowej.


Andrzej Garbacki,

ASTOR

ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków

tel. 012 428 63 00
info@astor.com.pl
www.astor.com.pl