Pro-Control

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma Pro-Control Sp. z o.o. powstała w 1991 roku i specjalizuje się w kompleksowej realizacji projektów z dziedziny automatyki przemysłowej oraz robotyki.

Pro-Control

Fot. 1. Siedziba firmy Pro-Control, Warszawa
W ciągu 17 lat działalności brała udział w realizacji ponad 300 wdrożeń i modernizacji instalacji automatyki dla branż, jak m.in.:

  • przemysł spożywczy,
  • przemysł farmaceutyczny,
  • przemysł chemiczny,
  • przemysł mleczarski,
  • gazownictwo i energetyka,
  • hutnictwo.

Bazując na bogatym doświadczeniu zdobytym przez inżynierów Pro-Control, firma podejmuje się realizacji najbardziej złożonych projektów.

Stabilność i ugruntowana pozycja firmy Pro-Control, zatrudniającej aktualnie 40 osób, jest dla klientów gwarancją sprawnej realizacji powierzonych zleceń i ciągłości obsługi. Obok zaplecza projektowego firma posiada własny dział montażu, który oferuje prefabrykację oraz montaże obiektowe instalacji automatyki. Dysponuje zarówno wykwalifikowaną kadrą montażową, jak i odpowiednimi pomieszczeniami umożliwiającymi instalację i testowanie aplikacji zrobotyzowanych przed dostarczeniem ich do klienta. Redukuje to znacząco ryzyko długich przestojów linii związanych z testami, poprawkami i rozruchem.

APLIKACJE ZROBOTYZOWANE W PAKOWANIU I PALETYZACJI

Fot. 2. Aplikacja demo Pro-Control. Pakowanie butelek wody z wykorzystaniem robota Fanuc M10iA
Widoczny w polskiej gospodarce trend w zakresie wzrostu kosztów siły roboczej i coraz bardziej przystępnych cen robotów sprawił, że klienci zaczęli poważniej zastanawiać się nad instalacją zrobotyzowanych aplikacji w miejscach, gdzie dotychczas konieczne było zatrudnienie kilku pracowników wykonujących stosunkowo proste czynności pakowania produktów do opakowań zbiorczych lub paletyzacji. Szczególnie prace wykonywane w uciążliwych warunkach, takich jak przenoszenie dużych ciężarów czy praca w niskich temperaturach, sprawiły, że zastosowanie robotów wiąże się z istotnymi korzyściami. Biorąc pod uwagę linie o dużej wydajności, gdzie jedna aplikacja jest w stanie zastąpić pracę 4‒5 osób na trzech zmianach, okazuje się, że okres zwrotu inwestycji może zamknąć się w zaledwie kilkunastu miesiącach.

Firma Pro-Control, wykorzystując swoje doświadczenie w automatyzacji linii produkcyjnych i pakujących, proponuje klientom kompleksową usługę w zakresie wdrażania zrobotyzowanych stanowisk pakujących i paletyzujących.

Wdrożenie aplikacji wykorzystującej roboty przemysłowe to znacznie więcej niż tylko instalacja jednostki i jej oprogramowanie. W znakomitej większości przypadków niezbędna jest ingerencja w istniejące linie i transportery. Ma to na celu zapewnienie dobrego pozycjonowania produktu, niezbędnego do prawidłowej pracy robota. Możliwość zastosowania systemów wizyjnych zintegrowanych z pracą robota pozwala na obsługę bardziej skomplikowanych i nieregularnych zadań. Każda aplikacja wymaga głębokiej analizy i doboru rozwiązań gwarantujących najlepszą wydajność przy optymalizacji kosztów.

Zastosowanie robotów oznacza bardzo dużą elastyczność w przypadku zmiany sposobu pakowania lub paletyzacji czy też zmiany formatu opakowań. Firma Pro-Control, wychodząc naprzeciw oczekiwaniom klientów w tym zakresie, przygotowuje programy do obsługi stanowiska w sposób umożliwiający wprowadzanie korekt w wybranych parametrach w sposób łatwy i szybki przez operatora posiadającego podstawową wiedzę zdobytą na krótkim szkoleniu przygotowanym przez naszą firmę.

Przykładem takiego rozwiązania jest aplikacja paletyzująca w Cukrowni Glinojeck oparta na robocie Kawasaki (więcej na www.pro-control.pl ).

Zapraszamy Państwa do kontaktu z firmą Pro-Control. Przygotujemy propozycje rozwiązań i projekty, które najlepiej odpowiadają Państwa potrzebom.

Pro-Control Sp. z o .o.

ul. Serwituty 29

02-233 Warszawa

tel. 022 578 04 00, 578 04 51.

marketing@pro-control.pl

www.pro-control.pl