Bazuj na sprawdzonym, rozszerzaj o dedykowane - rozwiązania Wonderware dla branży wodno-kanalizac.

| Prezentacje firmowe Artykuły

Uniwersalność oprogramowania przeznaczonego dla przemysłu jest jednym z kluczowych aspektów branych pod uwagę przy wyborze rozwiązania, które niejednokrotnie jest inwestycją poprawiającą rentowność przedsiębiorstwa. Uniwersalność daje też szeroki wachlarz możliwości wykorzystania oprogramowania do różnych celów, ale są pewne obszary zastosowań, gdzie znajdują zastosowanie tylko rozwiązania dedykowane. Dlaczego więc nie połączyć tych dwóch walorów, tj. budować rozwiązania dedykowane, bazując na uniwersalnych fundamentach?

Bazuj na sprawdzonym, rozszerzaj o dedykowane - rozwiązania Wonderware dla branży wodno-kanalizac.

Firma Wonderware, znany producent rozwiązań informatycznych dla przemysłu, takich jak pakiet Wonderware InTouch do wizualizacji procesów czy Platforma Systemowa Wonderware dla rozwiązań HMI, SCADA i MES, wprowadził pierwszy z serii pakiet dedykowany branży wodno-kanalizacyjnej. Wonderware Industry Pack for Water and Wastewater bazuje na Platformie Systemowej Wonderware.

Rys. 1. Zrzut ekranu przykładowej aplikacji zbudowanej w oparciu o szablony obiektów zawartych w Industry Pack for Water and Wastewater
Pakiet ten jest biblioteką prekonfigurowanych szablonów obiektów aplikacyjnych dla Wonderware Application Server (głównego komponentu Plaformy Systemowej Wonderware) oraz zbiorem grafik przedstawiających najczęściej wykorzystywane urządzania w branży wodno- kanalizacyjnej. Do znanych z wcześniejszych wersji oprogramowania Wonderware uniwersalnych obiektów, typu zbiornik czy pompa, doszły nowe, bardziej typowe, takie jak studnia, miernik przepływu, stacyjka sterowania czy generator prądu.

Wykorzystując możliwości silnika graficznego opartego na technologii ArchestrA, obiekty zawarte w pakiecie wykorzystują np. funkcję przezroczystości bezpośrednio wpływającą na czytelność ekranów synoptycznych. Dzięki temu ukrywa się częściowo parametry w danej chwili mniej istotne, a podkreśla parametry krytyczne dla działania systemu. Dodatkowo, wszystkie szablony skompletowane do biblioteki zawierają predefiniowane skrypty i atrybuty UDA (User Defined Attributes) z najczęściej wykorzystywaną funkcjonalnością danego urządzenia. Zdecydowana większość z nich zawiera przygotowane już panele kontrolne (widoczne na rysunkach 1 i 4). Pozwalają one na sterowanie danym urządzeniem i udostępniają komplet informacji o stanie urządzenia, potrzebnych operatorom oraz pracownikom działów utrzymania ruchu.

W każdym obiekcie zawartym w Industry Pack for Water and Wastewater zaimplementowano automatyczny sposób konfiguracji komunikacji z systemem sterowania. Za pomocą kilku prostych kroków można wyeksportować listę parametrów wejść/wyjść obiektu do pliku w formacie CSV, którą po uzupełnieniu np. o obszary pamięci sterownika można zaimportować do odpowiedniego obiektu odpowiedzialnego za komunikację. Wystarczy w jednym miejscu skonfigurować połączenia, aby automatycznie propagować je do obiektów komunikacyjnych.

Rys. 2. Grafika obiektu przedstawiająca generator prądu
Wykorzystanie obiektów z pakietu dedykowanego pozwala istotnie skrócić czas budowy aplikacji, a co za tym idzie, obniża koszty jej wdrażania. Dodatkowo, aplikacja ta będzie wykorzystywać standardy wypracowane przez firmę Wonderware na bazie wieloletniego doświadczenia, które można dowolnie adaptować na własne potrzeby. Należy zwrócić uwagę, że wraz z upływem czasu szablony będą nadal obowiązywać, co pozwala na większą swobodę w przypadku doboru zespołu projektującego rozbudowę aplikacji. Bazując na standardach, można mieć pewność, że cała aplikacja zawsze będzie tworzyła jedną spójną całość.

Biblioteka szablonów dedykowanych branży wodnokanalizacyjnej – Industry Pack for Water and Wastewater – jest pierwszym z serii planowanych pakietów branżowych. Kolejne będą zawierały obiekty najczęściej wykorzystywane w branży spożywczej oraz w systemach zarządzania przedsiębiorstwem produkcyjnym. Industry Pack for Water and Wastewater jest dostępny na stronach firmy Wonderware. W oparciu o niego została stworzona również aplikacja demonstracyjna. W celu zapoznania się z jej funkcjonalnością zapraszamy do kontaktu z najbliższym oddziałem firmy ASTOR.

Lesław Wąsowicz

ASTOR
ul. Smoleńsk 29, 31-112 Kraków
tel. 012 428 63 00
info@astor.com.pl
www.astor.com.pl