Rittal i Eplan ułatwiają pracę inżynierom

| Prezentacje firmowe Artykuły

Ankieta przeprowadzona przez firmę Rittal wykazała, że klienci oczekują nie tylko produktów najwyższej jakości, ale także praktycznego i kompleksowego doradztwa podczas ich wdrażania oraz eksploatacji. Z ankiety wynika również, że regularnie wzrasta zapotrzebowanie na rozwiązania, które wspierają wirtualnie indywidualną adaptację produktów czy instalacji. Aby sprostać tym oczekiwaniom, firmy Rittal oraz Eplan udostępniły inżynierom dane 3D i rozwiązania programowe dla fabryki przyszłości. Narzędzia te można wykorzystać m.in. do planowania szaf sterowniczych, maszyn i urządzeń.

Rittal i Eplan ułatwiają pracę inżynierom
Rys. 1. Konfiguratory produktów Rittal

Portfolio firmy Rittal obejmuje ponad 10 tysięcy produktów standardowych, w tym szafy sterownicze, systemy zabudowy elektroniki, klimatyzację systemową, komponenty rozdziału mocy, infrastrukturę IT oraz obudowy zewnętrzne. Propozycja wygodnej indywidualizacji oferty jest przejawem autorskiej koncepcji, która ma na celu zapewnienie użytkownikom maksymalizacji korzyści ze współpracy z Rittalem (Total Benefi t of Usership). Udostępnione narzędzia inżynierskie umożliwiają optymalne dopasowanie produktów do warunków panujących w miejscu eksploatacji.

SKUTECZNE PLANOWANIE

Odpowiednia konfiguracja produktów jest nie do przecenienia. Konfiguratory Rittal wyróżniają się intuicyjną obsługą, umożliwiają przejrzysty dobór modułowych systemów obudów do potrzeb użytkowników. Na przykład w przypadku panelu Comfort (rys. 1) lub panelu Opti pozwalają na płynną konfigurację takich parametrów, jak wymiary, panel frontowy, wzornictwo, akcesoria, przyłącza ramion nośnych i obudowy klawiatury. W efekcie potencjalny nabywca otrzymuje indywidualnie skonfigurowane rozwiązanie, którego model 3D-CAD może pobrać bezpośrednio ze strony internetowej.

Makra Rittal zintegrowane w Eplan Electric P8

Firma Rittal bezpłatnie udostępnia użytkownikom Eplan gotowe dane inżynierskie do projektowania szaf sterowniczych. Aby z nich skorzystać, wystarczy wejść na stronę internetową www.rittal.pl/pl/dokumenty/software (co ważne: od wersji 1.9 dane te znajdują się już także w ramach dostawy). Dzięki temu użytkownicy mogą dokonać uproszczonego wyboru szaf sterowniczych lub szybko i wygodnie je zaprojektować. Certyfikowane dane inżynierskie Rittal dotyczące serii szaf TS, AE, CM oraz komponentów klimatyzacji są udostępniane do projektowania w Eplan Electric P8. Odpowiednie makra Rittal zawierają informacje projektowe. Zastosowane stałe dane artykułu zintegrowano w liście detali i zamówień Eplan Electric P8 – zapewnia to oszczędność czasu podczas codziennego tworzenia projektów. Dane produktów ułatwiają projektowanie i umożliwiają ujednolicanie projektów. Warto dodać, że dane zawierające informacje potrzebne do rysowania są udostępniane w makrach w formie powiązanej. Tym samym czas projektowania jest znacznie krótszy, a użytkownik wykorzystuje aktualne dane producenta.

 
Rys. 2. Symulacja konkretnego wdrożenia

WIZUALIZACJA

Narzędzia inżynierskie Rittal pozwalają wirtualnie zintegrować systemy obudów według wybranej specyfikacji, a nawet wykonać prezentację całej koncepcji w konkretnym otoczeniu (rys. 2). Dzięki temu można trafnie ocenić alternatywy konstrukcji i wzornictwo jeszcze przed szczegółowymi procesami inżynierskimi i uniknąć błędów projektowych. Usługa ta oferuje integratorom systemów możliwość precyzyjnej i komfortowej prezentacji rozwiązania.

WYDAJNA INŻYNIERIA

Rys. 3. Elplan Cabinet dostarcza kompletne dane produkcyjne i informacje montażowe

W fazie inżynierskiej użytkownicy mają do dyspozycji gamę narzędzi branży CAE, za pomocą których można łatwo projektować kompleksowe struktury uwzględniające całe otoczenie rozwojowe Eplan. Wykorzystując Eplan Cabinet, można przenieść te rozwiązania na układ szaf sterowniczych. Eplan Cabinet tworzy widoki 3D oraz dostarcza kompletne dane dotyczące rozwiązania i dokumentację montażową, która umożliwia budowę szaf bez posiadania specjalistycznej wiedzy (rys. 3). Firma Rittal udostępnia modele 3D podzespołów oraz platformę do pobierania trójwymiarowych modeli CAD w bibliotece RiCAD 3D. Narzędzie zapewnia łatwy dostęp online do oryginalnych danych konstrukcyjnych Rittal i oferuje dane dla prawie wszystkich formatów CAD. Związane z tym korzyści dla użytkownika to: bezbłędne dane konstrukcyjne dla każdego systemu CAD, lepsza jakość danych i mniejszy nakład pracy. Dodatkowo Rittal wspiera proces inżynierski, dostarczając oprogramowanie Tools Th erm, Computer Fluid Dynamic i Power Engineering gwarantujące optymalne planowanie układów energetycznych i klimatyzacyjnych.

Rittal Sp. z o.o.

ul. Królewska 6

05-825 Grodzisk Mazowiecki

tel. 022 724 27 84

rittal@rittal.pl

www.rittal.pl