Technika morska - wyłączniki krańcowe do pracy w ekstremalnych warunkach

| Prezentacje firmowe Artykuły

Inżynierowie-projektanci spotykają się nierzadko z sytuacją, w której jest im dość trudno znaleźć niezawodne urządzenie przeznaczone do pracy w ekstremalnych warunkach, jak choćby panujących na morzu. Firma .steute, odpowiadając na potrzeby rynku, zaprezentowała ostatnio odporne na działanie wody morskiej wyłączniki krańcowe o stopniu ochrony IP66, które dostępne są także w wykonaniu przeciwwybuchowym i bezprzewodowym.

Technika morska - wyłączniki krańcowe do pracy w ekstremalnych warunkach
Fot.1. Nowe wzornictwo, nowe możliwości - wyłączniki serii ES/EM 95 teraz także w wykonaniu morskim

Urządzenia przeznaczone do pracy w warunkach morskich muszą spełniać trzy podstawowe wymagania: dużej odporności na korozję (oddziaływanie wody morskiej), wysokiego stopnia ochrony, co zabezpiecza przed penetracją wody wewnątrz obudowy oraz, w przypadku niektórych zastosowań, możliwości wykorzystania w strefach zagrożonych wybuchem gazów lub paliw płynnych. Nie bez znaczenia są też długi okres użytkowania i wysoka dyspozycyjność.

  

SPRAWDZONE WYŁĄCZNIKI KRAŃCOWE

W takich właśnie ekstremalnych warunkach wyłączniki krańcowe i bezpieczeństwa serii ES/EM 95 oraz EEx 95 udowadniają swoją wartość (fot. 1). Mają bardzo wytrzymałą obudowę wykonaną z tworzywa termoplastycznego wzmacnianego włóknem szklanym, a wszelkie elementy metalowe są zrobione ze stali nierdzewnej – dzięki czemu osiągnięto wysoki stopień ochrony IP66 i odporność na działanie wody morskiej. IP66 oznacza, że wyłączniki spełniają wymagania normy PN-EN 60529 (zgodnej z IEC 60529): zostały poddane oddziaływaniu bryzgów wody w ilości 100 l/min, z różnych kierunków, co ma symulować przelewające się fale.

Odporność na działanie słonej wody została zweryfikowana przez umieszczenie wyłączników w słonej mgle. Dzięki temu wyłączniki mogą być stosowane nie tylko na platformach wiertniczych, ale również w technice okrętowej i w portach morskich. Dostępna jest też wersja przeciwwybuchowa o oznaczeniu EEx 95, która może być z powodzeniem stosowana w strefach 1 i 21. W ofercie znajdują się również wersje przeznaczone do pracy w różnego rodzaju systemach bezpieczeństwa.

Fot. 2. Odporne na wilgoć: czujniki BZ 16 IP 69K mogą być myte gorącą wodą pod wysokim ciśnieniem

  

CZUJNIK ZAMIAST WYŁĄCZNIKA

W krytycznych zastosowaniach urządzenia bezdotykowe mają kilka zalet i mogą monitorować, na przykład, pozycję osłon bezpieczeństwa. Ponieważ nie mają ruchomych części, są szczególnie niewrażliwe na oddziaływanie zanieczyszczeń stałych i bryzgów wody. Czujnik BZ 16 IP69K (fot. 2) może być czyszczony myjką ciśnieniową.

Znosi bez problemu mycie strugą wody o ciśnieniu 100b i temperaturze 80°C z odległości 10cm i ze wszystkich kierunków – woda nie przedostanie się do środka. Zostało to udowodnione podczas testów przeprowadzonych w niezależnych laboratoriach. Podobnie rzecz się ma z magnetycznym czujnikiem bezpieczeństwa serii EEx RC Si M30 IP69K w obudowie cylindrycznej, wykonanej ze stali nierdzewnej (fot. 3).

Ten solidny czujnik jest przeznaczony do pracy w strefach zagrożonych wybuchem i zapewnia jednocześnie wysoki poziom bezpieczeństwa, ponieważ zastosowany magnes jest kodowany: czujnik nie reaguje na pole magnetyczne konwencjonalnych magnesów.

Fot. 3. Zamknięty w obudowie ze stali nierdzewnej: magnetyczny czujnik bezpieczeństwa EEx RC Si 30

Duża odległość przełączania, wynosząca 8mm, pozwala na montaż urządzenia ukryty za niemagnetycznymi osłonami.

  

ZGODNIE Z OCZEKIWANIAMI KLIENTA: CZUJNIK ODPORNY NA WSTRZĄSY

W niektórych dziedzinach zastosowań w przemyśle okrętowym odporność na wstrząsy odgrywa ważną rolę. Także i tutaj jesteśmy w stanie zaproponować odpowiednie rozwiązania. Na przykład, specjalnie dla producenta łodzi podwodnych został opracowany czujnik kontrolujący pozycję zaworów, odporny na wstrząsy o sile do 400g.

  

NOWOŚĆ: SAMOWYSTARCZALNY WYŁĄCZNIK BEZPRZEWODOWY DO EKSTREMALNYCH ZASTOSOWAŃ

Całkowitą nowością wśród urządzeń przeciwwybuchowych przeznaczonych do pracy w warunkach morskich są bezprzewodowe, niewymagające zasilania zewnętrznego wyłączniki serii EExF 95 (fot. 4).

Fot. 4. Bezprzewodowe i niewymagające zasilania wyłączniki EExF 95 przeznaczone do pracy w strefach zagrożonych wybuchem

Transmitują bezprzewodowo sygnały sterujące, a energię niezbędną do tego celu dostarcza niewielki generator elektrodynamiczny, przetwarzający energię kinetyczną, pochodzącą z napędu wyłącznika, w energię elektryczną. Takie rozwiązanie pozwala uniknąć drogiego i podatnego na uszkodzenie w warunkach morskich okablowania.

Kompletny wyłącznik radiowy jest klasyfikowany jako urządzenie iskrobezpieczne. Do zastosowań w strefie 1 (zagrożenie wybuchem gazów) jest zaprojektowany zgodnie z normą DIN-EN 60079-11 (i) [polski odpowiednik PN-EN 60079-11 (i)], natomiast wyłączniki przeznaczone dla strefy 21 (zagrożenie wybuchem pyłu) zostały skonstruowane zgodnie z założeniami normy DIN-EN 61241-11 (iD) [polski odpowiednik PN-EN 61241-11 (iD)]. Dostępne są stosowne certyfi- katy. Bogata oferta napędów pozwala na precyzyjne dostosowanie wyłącznika do konkretnej aplikacji. W ofercie firmy znajdują się także różnego rodzaju odbiorniki radiowe.

info@steute.pl

www.steute.pl

 

steute: wyłączniki do złożonych zastosowań

Firma steute Schaltgeräte GmbH & Co. KG, mieszcząca się w miejscowości Lane w Niemczech, wyspecjalizowała się w projektowaniu i produkcji bezpiecznego osprzętu łączeniowego do złożonych i krytycznych zastosowań, koncentrując się na trzech głównych dziedzinach: technice sterowania, ochronie przeciwwybuchowej oraz technice medycznej.

Oferta obejmuje m.in. wyłączniki krańcowe, wyłączniki bezpieczeństwa, systemy zatrzymania awaryjnego oparte na wyłącznikach linkowych, klamki drzwiowe z przyciskami sterującymi, czujniki bezpieczeństwa, wyłączniki nożne oraz złożone urządzenia sterujące wykorzystywane w technice medycznej.

Firma steute wdraża innowacyjne technologie, do których należy zaliczyć m.in. bezpieczny system transmisji radiowej, opartej na zmodyfikowanym protokole Bluetooth. Od czasu wprowadzenia do oferty wyłączników całkowicie niezależnych od zewnętrznych źródeł zasilania, .steute należy do ścisłej czołówki firm opracowujących innowacyjne rozwiązania z dziedziny automatyki i sterowania, zajmuje też ważne miejsce na rynku związanym z ochroną przeciwwybuchową.