.steute Polska - nowości na 2010 rok

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma .steute obecna jest w Polsce już od 15 lat, co roku wprowadzając na rynek nowe, innowacyjne urządzenia z zakresu automatyki i systemów bezpieczeństwa. Obejmują one również wersje w wykonaniu przeciwwybuchowym (ATEX) i bezprzewodowym (EnOcean). Także w bieżącym, 2010 roku, pojawi się kilka interesujących nowości.

.steute Polska - nowości na 2010 rok

Fot. 1. Łącznik linowy dwustronnego działania EEx ZS 73 S… VD-3D - do pracy w strefie Ex 22, dostępny także z 3 zestykami

W związku z coraz częstszymi, poważnymi wypadkami związanymi z wybuchem pyłów (od początku bieżącego roku miały miejsce już dwa takie zdarzenia w elektrociepłowniach), firma .steute postanowiła rozszerzyć ofertę wyłączników linkowych zatrzymania awaryjnego oraz czujników zbiegania taśmy przenośników. Obecnie oferuje ona swoje urządzenia w trzech, czterech, a nawet pięciu wykonaniach, w zależności od miejsca, w jakim mają one pracować. Pozwala to na precyzyjne dopasowanie wersji do danej aplikacji, ze szczególnym uwzględnieniem aspektów kosztowych i technicznych (m.in. montażowych). Z tego względu podzielono urządzenia na pięć podgrup:

Wersja standardowa, przeznaczona do pracy poza strefami zagrożonymi wybuchem gazów lub pyłów, charakteryzująca się określonym stopniem ochrony (IP65 lub IP67), zwykle bez przewodu przyłączeniowego.

Wersja 3D, przeznaczona do pracy w strefie 22, gdzie zagrożenie wybuchem pyłów jest stosunkowo niewielkie. Nowością są wprowadzone do oferty urządzenia bez przewodu przyłączeniowego (!) - umieszczony w obudowie moduł zestyków ma przyłącza śrubowe. Dostępne są nadal starsze wersje, wyposażone w kabel o określonej przez odbiorcę długości. Trzeba podkreślić, że wersja 3D jest niewiele droższa niż wykonanie standardowe.

Wersja 3G/3D, przeznaczona do pracy w strefach 2 i 22 - zagrożonych w niewielkim stopniu wybuchem pyłów lub/i gazów; urządzenia w takim wykonaniu wyposażone są standardowo w przewód przyłączeniowy; także i w tym przypadku cena jest tylko nieznacznie wyższa od wersji standardowej.

Wersja przeznaczona do pracy w strefach 1 i 21, gdzie zagrożenie wybuchem pyłów lub/i gazów jest duże. Urządzenia z tej grupy są wyposażone standardowo w przewód przyłączeniowy. Cena takiego wykonania odbiega już znacznie od wersji standardowej ze względu na konieczność spełnienia bardzo wysokich wymagań jakościowych i certyfikacyjnych.

Wersja przeznaczona do pracy pod ziemią - w kopalniach zagrożonych wybuchem metanu. W ubiegłym roku zakończone zostały prace nad czterema łącznikami w takim wykonaniu, dobiegł też końca proces ich certyfikacji. Obecnie trwa wprowadzanie produktów na polski rynek.

WYKONANIA 3D - ZALETY

Fot. 2. Nowy czujnik zbiegania taśmy przenośnika ZS 73 SR 1S/1Ö UE-VD - dostępny także w wersji EEx dla strefy 22

Jak pokazuje praktyka, w polskich warunkach dość często mamy do czynienia ze strefą 22, w której występuje stosunkowo niewielkie zagrożenie wybuchem pyłów. Strefy takie spotyka się m.in. w zakładach przeróbczych węgla kamiennego, elektrociepłowniach korzystających z tego surowca, ale też m.in. w młynach przemysłowych, przemyśle drzewnym, itd. Właśnie z myślą o takich miejscach firma .steute wprowadziła kilka lat temu do produkcji urządzenia w wykonaniu 3D.

Główną zaletą są tu bardzo atrakcyjne ceny, jednak problem od samego początku stanowił fakt, że łączniki były wyposażane standardowo w przewód przyłączeniowy. Wymagało to przeważnie stosowania skrzynek rozgałęźnych, również w wykonaniu przeciwwybuchowym, co częściowo niwelowało korzyści płynące z zastosowania stosunkowo niedrogich łączników, a także przyczyniało się do utrudnienia ich montażu. Aby temu zaradzić, .steute rozpoczął produkcję łączników bez kabla, z zabudowanym modułem zestyków z przyłączami śrubowymi. W praktyce pozwala to na zastosowanie kabla o dowolnej długości, przycinanego z bębna.

W przypadku niektórych typów urządzeń uzyskanie zgodności z normami ATEX wymagało zastosowania wzmocnionej pokrywy, aby zapewnić wymaganą przepisami odporność na udary mechaniczne. Nowe typy wprowadzone do oferty to m.in. łączniki linkowe zatrzymania awaryjnego serii EEx ZS 73 S… -3D (fot. 1) oraz EEx ZS 75 S… - 3D, a także czujniki zbiegania taśmy serii EEx ZS 73 S… - 3D oraz EEx ZS 75 S… -3D.

NOWE TYPY - NOWE MOŻLIWOŚCI

Firma .steute dostarczała dotychczas w przypadku tańszych typoszeregów wyłączników jedynie wersje dwuzestykowe: z dwoma zestykami rozwiernymi lub jednym rozwiernym i jednym zwiernym. W pierwszym wypadku brakowało użytkownikom lub projektantom dodatkowego zestyku zwiernego (wykorzystywanego m.in. do sygnalizacji), a w drugim przypadku niedostępny był drugi zestyk rozwierny, wykorzystywany w redundantnych obwodach bezpieczeństwa. Obecnie dostępne są już łączniki z trzema zestykami - dwoma rozwiernymi i jednym zwiernym, co eliminuje całkowicie dotychczasowe ograniczenia. Z trzema zestykami oferowane są łączniki linkowe serii ZS 73 S (oraz EEx ZS 73 S… -3D), łączniki linkowe serii ZS 71 oraz czujniki zbiegania taśmy serii ZS 73 SR (oraz EEx ZS 73 SR… -3D). Co więcej, wymienione łączniki w wersji Ex dostarczane są bez kabla.

Fot. 3. Łącznik linowy dwustronnego działania EEx ZS 73 S… VD-3D - do pracy w strefie Ex 22, dostępny także z 3 zestykami

Do oferty wszedł także zupełnie nowy typ czujnika zbiegania taśmy o oznaczeniu ZS 73 SR 1S/1Ö UE-VD (fot. 2). Jego cechy charakterystyczne to: zróżnicowany moment przełączania zestyków (zestyk zwierny zamyka się po przechyleniu dźwigni urządzenia o 10°, zestyk rozwierny natomiast otwiera się po przechyleniu dźwigni urządzenia o 20°) oraz zastosowanie dodatkowej sprężyny, która powoduje, że dźwignia łącznika powraca samoczynnie do pozycji spoczynkowej, gdy tylko taśma przenośnika powróci na właściwy tor. Wyłącznik wyposażony jest ponadto w przycisk „reset”, wymuszający wizytę technika po awaryjnym zatrzymaniu przenośnika, spowodowanego zbieganiem taśmy. Dostępna jest też wersja bez resetowania.

W pierwszych miesiącach 2010 roku rozpoczyna się sprzedaż sprężyn kompensacyjnych współpracujących z łącznikami linkowymi, wyposażonych w łańcuszek stalowy o odpowiedniej długości, zapobiegający nadmiernemu rozciągnięciu sprężyny i jej trwałemu odkształceniu. Ułatwi to znacznie montaż urządzeń, z pominięciem dotychczasowych metod ograniczania skoku sprężyn.

W 2010 roku ofertę uzupełniły kolejne wersje wyłączników serii ZS 90…, przeznaczone tym razem do pracy w strefach zagrożonych wybuchem pyłów i/lub gazów (1 i 2 oraz 21 i 22). Noszą one oznaczenie odpowiednio EEx ZS 90 S… (wyłącznik linkowy - fot. 3) oraz EEx ZS 90 SR… (czujnik zbiegania taśmy). Urządzenia te wyposażone są standardowo w przewody przyłączeniowe o określonej przez odbiorcę długości. Obudowy łączników różnią się od wersji standardowej kolorem - zamiast koloru pomarańczowego są one czarne.

Warto też wspomnieć o wprowadzanych obecnie do sprzedaży kasetach sterowniczych w wykonaniu przeciwwybuchowym, które mogą być wyposażone we wszelkiego rodzaju przyciski, przełączniki i lampki kontrolne. W połączeniu z wersjami bezprzewodowymi kaset, które będą dostępne zarówno w wykonaniu przeciwwybuchowym, jak i standardowym, uzupełnią one dotychczasowy program aparatury sterująco-kontrolnej. W celu zapoznania się z przedstawionymi w artykule nowościami zapraszamy do odwiedzenia naszego stoiska na targach Automaticon 2010 w Warszawie, w dniach 23‒26 marca. Nasze stoisko o numerze C18 mieścić się będzie w hali I.

.steute Polska
al. Wilanowska 321
02-665 Warszawa
tel. 22 843 08 20, faks 22 843 30 52
info@steute.pl
www.steute.pl
www.wylaczniki-linkowe.pl
www.wylaczniki-nozne.pl
www.kurtyny-swietlne.pl