Rozproszone moduły wejść/wyjść z interfejsem Ethernet

| Prezentacje firmowe Artykuły

Rodzina modułów kontrolno-pomiarowych serii I-7000 oraz M-7000 firmy ICP DAS, wykorzystujących komunikację poprzez interfejs RS485, została rozszerzona o dwie nowe linie produktów: ET-7000 oraz PET-7000, wykorzystujące do komunikacji coraz popularniejszą w zastosowaniach przemysłowych sieć Ethernet.

Rozproszone moduły wejść/wyjść z interfejsem Ethernet

Na serie ET-7000 oraz PET-7000 składa się zbliżona oferta modułów wejść/wyjść cyfrowych i analogowych, wyjść przekaźnikowych oraz wejść z czujników temperaturowych. Jedyna istotna różnica pomiędzy obiema seriami dotyczy sposobu zasilania. Do zasilania modułów serii ET-7000 można wykorzystać dowolne napięcie z zakresu 10-30VDC, natomiast moduły PET-7000 wykorzystują technologię PoE, która umożliwia zasilanie bezpośrednio poprzez sieć Ethernet (lub mogą być zasilane napięciem 12-48 VDC).

Dzięki wbudowanemu w każdy moduł obu serii serwerowi WWW, użytkownik ma możliwość bardzo łatwej, zdalnej konfiguracji, monitoringu i sterowania z wykorzystaniem przeglądarki internetowej, która pełni tutaj funkcję niejako interfejsu HMI. Omawiane urządzenia zostały zaprojektowane do pracy w aplikacjach przemysłowych związanych z monitorowaniem i pomiarami procesów, stąd ich konstrukcja jest odporna na trudne warunki pracy dzięki dwustronnemu zabezpieczeniu przed zakłóceniami i udarami (po stronie wejść cyfrowych i Ethernetu) oraz przystosowaniu do pracy w temperaturach od -25 do +75°C.

JM elektronik
tel. 032 339 69 96, faks 032 339 69 09
www.jm.pl