Nowy, trójfazowy zasilacz UPS firmy Chloride 80-NET

| Prezentacje firmowe Artykuły

Ogromny sukces, jaki osiągnęły na świecie zasilacze serii 80-NET, zaowocował rozszerzeniem tej serii o nowe wersje o mocy 30 i 40 kVA. Cechują je nie tylko bardzo dobre parametry elektryczne - nowa platforma sprzętowa MPR skraca do minimum czas przestojów zasilacza. Podobnie jak w przypadku wszystkich trójfazowych zasilaczy Chloride, także nowe wersje są wyposażone w temperaturowy upgrade mocy zapewniający większą wydajność w środowiskach kontrolowanych temperaturowo.

Nowy, trójfazowy zasilacz UPS firmy Chloride 80-NET

Zasilacze serii 80-NETMPR gwarantują niezawodność i ciągłość zasilania w najtrudniejszych warunkach. Dzięki zastosowaniu technologii podwójnej konwersji wykorzystującej tranzystory IGBT, uzyskują one identyczne parametry wejściowe, jak pozostałe jednostki serii 80-NET. Małe zniekształcenia prądu wejściowego (poniżej 3%) oraz duży wejściowy współczynnik mocy (0,99) ograniczają do minimum koszty instalacji. Dodatkowo zasilacze 80-NETMPR zapewniają kompatybilność z instalacją nadrzędną i tym samym poprawną współpracę z agregatami prądotwórczymi.

KOMPATYBILNOŚĆ Z ODBIORNIKAMI

Podobnie jak pozostałe rodziny trójfazowych zasilaczy firmy Chloride, seria 80-NETMPR charakteryzuje się symetrycznym względem zera wyjściowym współczynnikiem mocy, co umożliwia zasilanie dowolnego odbiornika bez względu na jego charakter (pojemnościowy lub indukcyjny). Uniezależnia go również od zmian charakterystyki odbiorników w przyszłości. Również jego wysoka wartość wynosząca 0,9 zapewnia poprawną współpracę z najnowszymi urządzeniami IT, bez konieczności przewymiarowania UPS.

SPRZĘTOWA PLATFORMA MPR

MPR jest skrótem od Module Power Rack, oznaczającym modułową platformę mocy. Zasilacze składają się z trzech modułów zawierających przekształtniki dla każdej z faz, zapewniając tym samym dużą niezawodność (brak mniejszych modułów mocy zapewniających moc nominalną). Niewielka masa tych modułów oraz łatwość demontażu pozwalają na szybką konserwację.

PRACA W KONFIGURACJACH RÓWNOLEGŁYCH

Kolejną zaletą zasilaczy serii 80-NETMPR jest zaimplementowanie w każdej jednostce złącza do pracy równoległej. Zamiana jednostki pojedynczej na równoległą odbywa się poprzez wprowadzenie specjalnego kodu. Zasilacze działają w oparciu o opatentowany przez Chloride algorytm sterowania wektorowego (Vector Control). Sterowanie cyfrowe, oparte na szybkich procesorach sygnałowych (DSP), zapewnia stabilność parametrów UPS i odporność układów sterujących na warunki zewnętrzne, a także zapewnia stabilną pracę jednostek w układach równoległych. W wersji standardowej 8 zasilaczy może zostać połączonych równoległe w celu zwiększenia sumarycznej mocy wyjściowej lub uzyskania redundancji. Podwójna, redundantna szyna komunikacyjna zapewnia odporność systemu na pierwszą awarię.

TRYBY PRACY

Zasilacze serii 80-NETMPR działają w oparciu o technologię inteligentnej podwójnej konwersji. Dzięki temu użytkownik może wybrać, czy zasilacz ma pracować w trybie podwójnej konwersji, czy w cyfrowym trybie interaktywnym. Tryb podwójnej konwersji zapewnia najwyższą jakość zasilania poprzez ciągłe dostarczanie napięcia przez falownik. Sprawność w tym trybie pracy wynosi ponad 93%. W przypadku, gdy wymagana jest duża sprawność, zasilacz może pracować w interaktywnym trybie cyfrowym, który bada jakość zasilania sieciowego i w zależności od parametrów sieci decyduje, czy zasilać odbiorniki poprzez bocznik, czy linię kondycjonowaną. W tym trybie możliwa jest do uzyskania sprawność energetyczna na poziomie 98%.

KOMUNIKACJA

Zasilacze 80-NETMPR są wyposażone w wyświetlacz graficzny LCD z przyjaznym interfejsem użytkownika oraz wiele standardowych funkcji komunikacyjnych. Umożliwiają rozszerzoną komunikację z systemami IT poprzez komunikację szeregową lub SNMP. Możliwa jest implementacja jednostek w systemach zarządzania budynkiem poprzez Modbus/J-Bus, a także w układach sterowania procesami automatyki dzięki protokołowi Profibus. Zasilacze mogą być też wyposażone w moduł LIFE.net umożliwiający podłączenie do sieci monitoringu UPS, co pozwala na 24-godzinny nadzór nad systemem przez 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Komunikacja z siecią LIFE.net może się odbywać poprzez analogową linię telefoniczną, sieć GSM lub Internet.

BATERIE I SYSTEM ZARZĄDZANIA BATERIAMI

Szafa UPS zawiera przedział baterii o pojemności pozwalającej na uzyskanie typowych czasów autonomicznej pracy. Istnieje możliwość podłączenia dodatkowych szaf bateryjnych i tym samym dopasowanie czasu podtrzymania do specyficznych wymagań klienta. Zasilacze wyposażone są w system zarządzania bateriami ABC (Advanced Battery Care). Analiza temperatury baterii, kompensacja napięcia ładowania, minimalizacja tętnień prądu ładowania, kompensacja czasowa napięcia odcięcia oraz szerokie okno napięcia wejściowego umożliwiają wydłużenie czasu eksploatacji baterii nawet o 50%. W celu jeszcze dokładniejszej analizy systemu bateryjnego możliwe jest zainstalowanie układów BVM pozwalających na analizę i archiwizację napięć pojedynczych akumulatorów i umożliwiających szybkie wykrycie uszkodzonych ogniw w łańcuchu.

WERSJE SPECJALNE

80-NETMPR wykorzystuje technologię beztransformatorową, przez co cechuje się niewielkimi wymiarami i masą. W przypadku, gdy wymagana jest separacja galwaniczna, UPS może zostać wyposażony w wewnętrzny transformator zapewniający pełną izolację odbiorników od sieci. Dodatkowo dostępna jest wersja LAM dla napięć 208 i 220V.

PODSUMOWANIE

Możliwość pracy w różnych warunkach, duża sprawność energetyczna, mały poziom hałasu i szerokie możliwości komunikacyjne sprawiają, że zasilacze 80-NETMPR stanowią najlepsze rozwiązanie pod względem ekonomicznym, a równocześnie są przyjazne dla środowiska. Zapewniają prostą instalację i kontrolę oraz bezproblemowe działanie w aplikacjach wymagających dużej niezawodności zasilania.

Piotr Żukowski

ENCON Sp. z o.o.
Autoryzowany Reseller Chloride
Al. Kasztanowa 18-20
53-125 Wrocław
tel. 71 793 64 07, faks 71 793 64 08
encon@encon.pl
www.encon.pl