Sieci konwergentne

| Prezentacje firmowe Artykuły

Użycie Ethernetu w aplikacjach przemysłowych zaczyna obejmować coraz szerszą gamę zastosowań, również tych na poziomie polowym. Platforma Automation IT, której dostawcą jest firma Harting, zapewnia w tym zakresie prostą i bezproblemową komunikację. Przykładem wdrożonego rozwiązania jest ethernetowy system sterowania procesami, który został wykonany dla brazylijskiego dostawcy z branży motoryzacyjnej.

Sieci konwergentne

Ethernet odgrywa obecnie coraz większą rolę w zastosowaniach w automatyce przemysłowej i przyczynia się tym samym do zmiany podejścia projektantów do projektów z dziedziny automatyki. Pojawiają się nowe możliwości optymalizacji procesów i zapewnienia większej elastyczności w projektowaniu systemów sterowania procesami. W systemach tych informacje pochodzące z poziomu polowego muszą zostać przetworzone, przy czym rozwiązania sterowania procesami pełnią tu kluczową funkcję.

W ostatnich latach podjęto próby kontrolowania krytycznych aspektów procesów przemysłowych poprzez zastosowanie komponentów automatyki, które mogłyby zarządzać nimi w sposób szybki i precyzyjny. Jednak ich implementacja nie dała tu spodziewanych, pozytywnych wyników. Próby połączenia wszystkich silników, siłowników i innych komponentów we wspólną sieć powodowały wiele problemów. Projektanci mieli wybór między rozwiązaniami „zamkniętymi” z protokołami dedykowanymi a rozwiązaniami z wieloma protokołami, ale w obu przypadkach wyniki nie były zadowalające. Wyzwaniem nadal pozostaje też stworzenie jednorodnego środowiska sieciowego, w którym sieć przemysłowa pozwalałaby na komunikację z systemem ERP przedsiębiorstwa. Ethernet wydaje się tutaj najlepszym rozwiązaniem.

PRZYKŁAD APLIKACJI

Harting zastosował omawianą sieć w brazylijskiej firmie Teksid do Brasil. Aplikacja monitoruje poziom zapasów, temperaturę, wilgotność i zużycie piasku do form odlewniczych, które z kolei służą do produkcji elementów silników. System ten, oparty na komunikacji z wykorzystaniem Ethernetu przemysłowego, opracowany został wspólnie z klientem.

Firma Harting dostarczyła przemysłowe przełączniki ethernetowe, zapewniające połączenia pomiędzy wszystkimi urządzeniami. Rozwiązanie to przyczynia się do wzrostu bezpieczeństwa i zapewnia bardziej skuteczną kontrolę dostępu do całej sieci.

ZALETY SYSTEMU

Topologia pierścienia nadmiarowego (Redundant Ring Topology) z okablowaniem światłowodowym zapewnia odporność na zaburzenia elektromagnetyczne. Trzy przełączniki mCon 3082AD połączone są z czterema konwerterami ethernetowymi eCon 3011-AD dla zapewnienia komunikacji między oddalonymi od siebie urządzeniami (dalej niż 100m). Następnym krokiem będzie zapewnienie połączenia między siecią ethernetową i systemem ERP klienta. Cały system zostanie uruchomiony w ciągu kilku miesięcy i wtedy proces rejestracji surowców zostanie w pełni zautomatyzowany.

Podsumowując - główną zaletą tego rozwiązania jest szybkie uzyskiwanie danych z poziomu polowego. Daje to w rezultacie znaczną redukcję kosztów i to już w obecnej fazie projektu.

Harting Polska Sp. z .o.o
ul. Kamieńskiego 201-219
51-126 Wrocław
tel. 71 352 81 71, 74
faks 71 320 74 44
www.harting.pl