Rozwiązania firmy Beckhoff dla energetyki wiatrowej

| Prezentacje firmowe Artykuły

Firma Beckhoff Polska weźmie udział w targach stanowiących część wystawienniczą tegorocznej konferencji EWEC (The European Wind Energy Conference & Exhibition), która odbędzie się w Warszawie w dn. 20-23 kwietnia 2010. Targi te będą miały miejsce na terenach Expo XXI. Zarówno urządzenia systemów automatyki, jak i kompletne rozwiązania systemowe firmy Beckhoff są predestynowane do zastosowań w elektrowniach wiatrowych, które wymagają zaawansowanych technologicznie, szybkich, elastycznych i niezawodnych systemów sterujących.

Rozwiązania firmy Beckhoff dla energetyki wiatrowej

Opracowany z myślą o energetyce wiatrowej system sterowania i regulacji firmy Beckhoff jest rozwiązaniem otwartym z punktu widzenia oprogramowania oraz urządzeń, zatem możliwa jest jego praca z indywidualnymi opracowaniami producentów turbin wiatrowych, a ewentualna rozbudowa lub modyfikacja systemu jest nieskomplikowana i nie pociąga za sobą dużych kosztów. System oparto na technologii PC-based, dzięki czemu akwizycja i zarządzanie danymi z czujników pomiarowych – tak istotne w przypadku sterowania turbinami wiatrowymi – nie stwarza trudności.

Oprogramowaniem stosowanym przez Beckhoff jest TwinCAT (dla Windows), umożliwiający zarządzanie systemami automatyki opartymi na komputerach przemysłowych i sterownikach programowalnych. TwinCAT jest zgodny z normą IEC 61131-3, a nowa biblioteka PLC zapewnia zgodność z normą IEC 61400-25 dla turbin wiatrowych. Jego niebagatelną zaletą jest możliwość wykorzystania go do wszystkich urządzeń i rozwiązań sprzętowych. Lekkie, montowane w kompaktowych obudowach, moduły dla systemów automatyki firmy Beckhoff można instalować bezproblemowo nie tylko w pomieszczeniu obsługi, ale także w gondoli turbiny wiatrowej.

Modułowa budowa systemów Beckhoff zapewnia ich dużą elastyczność, łatwość modyfikacji i modernizacji. Komunikacja między modułami jest realizowana najskuteczniej poprzez EtherCAT – sieć opartą na szybkim Ethernecie, przystosowaną do działania w systemach czasu rzeczywistego. EtherCAT może służyć do łączności nie tylko w obrębie gondoli lub pomieszczenia kontrolnego, ale także pomiędzy poszczególnymi urządzeniami na farmie wiatrowej, a dzięki zastosowaniu technologii XFC (eXtreme Fast Control Technology) można uzyskać czasy komunikacji krótsze niż 100 ns a okresy rejestracji danych z czujników – poniżej 10 μs.

Ważną cechą systemów automatyki Beckhoff jest to, że współpracują one z dowolnymi przemysłowymi sieciami komunikacyjnymi (Ethernet, DeviceNet, CANopen, PROFIBUS, Modbus, Interbus i in.), dzięki czemu nietrudno włączyć nowe obiekty do istniejącego, działającego już systemu wykorzystującego otwarte standardy przemysłowe. W celu zapewnienia spełnienia wymogów bezpieczeństwa stosuje się w pełni zintegrowane z TwinCAT moduły TwinSAFE, dołączane do istniejących systemów automatyki. Zwłaszcza w przypadku turbin wiatrowych cecha ta ma znaczenie, ponieważ nie ma konieczności zwiększania ilości okablowania, co znacznie podwyższa koszty instalacji jakichkolwiek urządzeń w gondolach turbin.

Liczne zalety systemów sterowania Beckhoff dla energetyki wiatrowej umożliwiają zastosowanie ich w elektrowniach wiatrowych zróżnicowanych pod względem wielkości i położenia geograficznego. Obecnie sterują one turbinami o mocach do 5 MW, zainstalowanymi w diametralnie różnych warunkach klimatycznych,m.in. na północnych wybrzeżach Norwegii i stepach środkowej Mongolii.

Więcej informacji: www.beckhoff.pl/wind