Nowoczesne mierniki cyfrowe do pomiaru parametrów pracy małych i średnich elektrowni wiatrowych

| Prezentacje firmowe Artykuły

UNI-T, którego autoryzowanym dystrybutorem w Polsce jest firma Lechpol, zaprezentował ostatnio kilka cyfrowych mierników wielkości nieelektrycznych oraz rozbudowanych multimetrów uniwersalnych. Nadają się one do pomiarów wielu parametrów pracy małych i średnich elektrowni wiatrowych.

Nowoczesne mierniki cyfrowe do pomiaru parametrów pracy małych i średnich elektrowni wiatrowych

Przed podjęciem decyzji o budowie elektrowni wiatrowej najpierw trzeba wybrać odpowiednią lokalizację. Jednym z ważniejszych kryteriów, które należy wziąć tu pod uwagę jest średnia roczna prędkość wiatru. Pomocnym przy jej określeniu będzie nowoczesny cyfrowy anemometr UT361 lub UT362. Przyrząd ten oprócz pomiaru prędkości wiatru ma funkcję pomiaru temperatury oraz pomiaru przepływu czynnika gazowego w czasie rzeczywistym w następujących jednostkach: m/s, km/godz., stopy/min, mile/godz., CFM, CMM.

Zakres pomiarowy prędkości wiatru wynosi 2~30m/s. Turbina najefektywniej pracuje przy pewnej prędkości obrotowej, charakterystycznej dla danego rozwiązania konstrukcyjnego i założonej szybkości wiatru. Dlatego należy tak dobrać przełożenie przekładni, aby znamionowa prędkość obrotowa generatora została osiągnięta przy optymalnej prędkości obrotowej turbiny.

Niezbędnym przyrządem do określania prędkości obrotowych różnych zespołów elektrowni wiatrowych będzie tachometr UNI-T UT 371 lub UT372. Przyrząd ten oprócz bezdotykowego pomiaru prędkości obrotowej części wirujących w zakresie 10~99999 obr./min. umożliwia również zliczanie w zakresie 0~99999 szt.

Podczas pomiaru przyrząd kierowany jest przy pomocy lasera i korzysta z własnego lub zewnętrznego źródła światła. Najważniejszym zadaniem elektrowni wiatrowej jest wytwarzanie energii elektrycznej o określonych parametrach. Multimetr UT71E jest jednym z najbardziej uniwersalnych, dobrze zabezpieczonych mierników średniej klasy na rynku.

Zapewnia on pomiary z dokładnością bazowa ±(0,025%+5), większości wielkości elektrycznych występujących w elektrowniach wiatrowych małej i średniej mocy, jak np. napięcia i natężenia prądu AC/DC, częstotliwości prądu, współczynnika wypełnienia, rezystancji, pojemności elektrycznej, temperatury.

Ma on również unikalną, niezwykle przydatną funkcję pomiaru mocy czynnej prądu jednofazowego. Pomiary AC odbywają się w trybie True RMS z szerokością pasma 100kHz. Inne przydatne funkcje tego miernika to: automatyczna zmiana zakresów pomiarowych, pomiar AC+DC, sprawdzanie diod i ciągłości obwodu, pomiar wartości MIN/MAX/peak, pomiar względny, praca w uśpieniu, pamięć 100 odczytów, nastawy użytkownika, interfejs USB, alarmy pomiarowe i inne.

Tomasz Wiórkowski
Ekspert w dziedzinie mierników firmy Uni-T
www.lechpol.pl
www.uni-t.com.pl