Proficy Workflow na bazie architektury SOA – nowy poziom doskonałości operacyjnej

| Prezentacje firmowe Artykuły

Proficy Workflow jest narzędziem zbudowanym w oparciu o architekturę typu SOA (architektura zorientowana na usługi). Stanowi on bazę umożliwiającą dynamiczne podejmowanie decyzji, która integruje automatyczne i ręczne procesy produkcyjne w skali całego przedsiębiorstwa, zapewniając dzięki temu wiarygodne i powtarzalne wykonywanie operacji produkcyjnych.

Proficy Workflow na bazie architektury SOA – nowy poziom doskonałości operacyjnej

Proficy Workflow jest systemem klasy BPM (Zarządzanie Procesami Biznesowymi), który umożliwia digitalizację grafów przepływu informacji w zakładzie z wersji papierowej do wersji elektronicznej, łącząc jednocześnie ludzi, materiały, maszyny oraz oprogramowanie wykorzystywane w procesie produkcyjnym.

CZYM JEST iSOA?

Proficy Workflow wykorzystuje koncepcję iSOA. Jest to przemysłowa odmiana architektury zorientowanej na usługi. Dzięki takiemu podejściu oprogramowanie pozwala łączyć dane oraz funkcjonalność istniejących systemów, co sprawia, że możliwe jest budowanie rozwiązań niespotykanych do tej pory. Współdzielenie usług przez oprogramowanie ułatwia konfigurację rozwiązania dopasowanego pod konkretne potrzeby użytkownika końcowego.

Architektura SOA doskonale wpisuje się w metodykę Lean, czyli „odchudzonej produkcji”. Mając na uwadze fakt, że „nie można poprawić tego, czego nie można zmierzyć” oraz „nie można efektywnie zmierzyć czegoś, czego nie można przetworzyć na wersję cyfrową”, można stwierdzić, że Workfl ow jest gotowym rozwiązaniem, które zamyka pętlę umożliwiającą usprawnianie procesu w powiązaniu z rzeczywistymi danymi pochodzącymi z jego wykonywania.

AUTOMATYZACJA I OPTYMALIZACJA PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

Każdy proces produkcyjny wykorzystuje wiele zdefiniowanych procedur i kroków, które są wykonywane w celu osiągnięcia określonych celów. Przykładowo na każdym etapie produkcji można wyselekcjonować wiele workflow, np.:

  • procedura nastawienia maszyny pod daną produkcję i wczytanie receptur,
  • procedura pobierania próbek oraz monitorowanie zgodności produkcji ze specyfikacjami,
  • procedura reagowania w sytuacjach alarmowych.

Za pomocą Proficy Workflow można poprawiać i automatyzować procesy w organizacji, umożliwiając tym samym ich optymalizację. Dodatkowo, można archiwizować przebieg procesu, śledzić jego jakość oraz przeprowadzić inicjatywy zmierzające do jego poprawy w oparciu o wiarygodne dane prosto z linii produkcyjnej. Ten rozbudowany system do zarządzania procesami może dotyczyć całego personelu produkcyjnego, włączając w to managerów jakości, techników jakości, służby utrzymania ruchu, kierowników produkcji, operatorów oraz inżynierów.

Poprzez przeniesienie dokumentacji dotyczącej procesów do wersji cyfrowej możliwe jest ograniczanie czasu potrzebnego do zwrotu poniesionych nakładów, poprawianie szybkości odpowiedzi na zaistniałe zdarzenia produkcyjne i obniżanie rzeczywistego kosztu utrzymania. Oprogramowanie klasy Workflow stanowi również wartość dodaną dla systemów HMI, MES lub ERP.

WARTOŚĆ DODANA DLA KAŻDEGO SYSTEMU HMI

Proficy Workflow optymalizuje działania podjęte jako reakcja na sytuacje alarmowe – możliwe staje się szybsze naprawianie problemów w produkcji oraz osiąganie większej przejrzystości procesu. Workflow umożliwia automatyczne wysyłanie zadań do odpowiednich osób lub systemów, które umożliwią poprawną obsługę alarmów.

Kolejnym ważnym argumentem przemawiającym za stosowaniem oprogramowania Workflow jest możliwość szybkiego tworzenia aplikacji dzięki przejrzystym kreatorom oraz eliminowanie skryptów, które byłyby potrzebne do zdefiniowana procesu. Workflow umożliwia modelowanie procesu o 30 do 50% szybciej niż skrypty VB oraz jest dużo łatwiejszy do zarządzania.

WARTOŚĆ DODANA DO KAŻDEGO SYSTEMU MES

Proficy Workflow automatyzuje procedury związane ze zmianami specyfikacji dla produkcji. Zmiany są rozsyłane do odpowiednich osób. Uzyskuje się w ten sposób pewność, że wszyscy istotni pracownicy są o wprowadzonych zmianach poinformowani oraz będą wykonywać swoje zadania z ich uwzględnieniem.

Kolejnym aspektem jest możliwość zarządzania przez wykluczenia oraz uruchamianie akcji naprawczych w oparciu o zdarzenia z produkcji – działania powinny być podejmowane tylko wtedy, gdy jest to niezbędnie konieczne oraz powinny prowadzić do systematycznej poprawy czasu odpowiedzi oraz zapisu podjętych czynności i działań.

Ciekawym rozwiązaniem jest również możliwość rozbudowy systemów utrzymania ruchu o Workflow dla zleceń produkcyjnych oraz integracja oprogramowania z systemami EAM (do zarządzania wydajnością zasobów). Warto podkreślić również możliwość eliminowania języków skryptowych, osiągając dzięki temu szybszą możliwość tworzenia aplikacji dzięki stosowaniu Workflow.

WARTOŚĆ DODANA DO KAŻDEGO SYSTEMU ERP

Systemy biznesowe również mogą wymieniać dane z systemem Workflow. Dzięki temu możliwe jest dostarczanie informacji oraz odpowiednich funkcjonalności, bazując na systemach biznesowych oraz regułach związanych z przydzieleniem ich do odpowiednich pracowników. Workflow łączy systemy, które do tej pory pracowały niezależnie – narzędzia wspomagające produkcję oraz oprogramowanie biznesowe.

Dzięki Workflow można dokonać również synchronizacji systemów automatyki oraz systemów ERP. W wielu przedsiębiorstwach ważne również jest dążenie do osiągania przejrzystości procesu – aby informacja o stanie realizacji zamówienia na produkcji była dostępna natychmiast. Proficy Workflow i koncepcja SOA to przyszłość przemysłowych systemów IT.

SOA oraz Workflow dla przemysłu sprawi, że zostaną uzyskane znaczące oszczędności kosztów dzięki uproszczeniu ręcznych procesów oraz osiąganiu dużego wzrostu w produktywności przedsiębiorstwa. Możliwa stanie się również transformacja przedsiębiorstw – przestaną korzystać z opatentowanych, drogich rozwiązań na rzecz standardowych działań prowadzonych wedle reguł plug and play.

Więcej informacji:
www.vix.com.pl