Wykorzystanie akcelerometrów przemysłowych Hansford Sensors w energetyce wiatrowej

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wraz z rosnącym naciskiem na produkcję energii elektrycznej z odnawialnych źródeł energii rośnie liczba zainstalowanych turbin wiatrowych. Firma Hansford Sensors, dostrzegając ten ciągle rozwijający się rynek, uczestniczy w kolejnych projektach instalując akcelerometry w nowopowstających obiektach.

Wykorzystanie akcelerometrów przemysłowych Hansford Sensors w energetyce wiatrowej

Podzespoły układu kinematycznego turbiny wiatrowej wymagają ciągłego monitorowania stanu technicznego, tak aby nadzorować zużycie łożysk i pozostałych komponentów. Z uwagi na fakt, że farmy wiatrowe są instalacjami rozproszonymi, położonymi w odległych lokalizacjach koszty usuwania skutków awarii są bardzo wysokie. Tym ważniejsza staje się potrzeba możliwości określenia stanu technicznego oraz wczesne wykrycie uszkodzenia. Proponujemy kilka różnych produktów, zależnie od potrzeb użytkowania oraz wymagań producentów OEM.

Oferowane rozwiązania

Podstawowy system monitorowania składa się z ośmiu akcelerometrów na wiatrak. Niektóre z instalacji wymagają użycia czujników z polepszoną odpowiedzią częstotliwościową w wersji do monitorowania drgań niskiej częstotliwości, HS-100SF do pomiaru drgań wolnoobrotowych części elektrowni oraz ruchów wieży. Wykorzystywane akcelerometry, w zależności od wymagań klienta, mają czułość 100 mV/g lub w niektórych przypadkach dwa z nich są o wyższej czułości 250 lub 500 mV/g.

Są one wówczas wykorzystywane do analizy drgań przy niskich prędkościach obrotowych. W dotychczasowych aplikacjach akcelerometry serii HS-100 używane były w wersjach ze zintegrowanym przewodem w pancerzu i podstawkami montażowymi Quick-Fit lub w wersji niskoprofilowej ze złączem M12 i osobnym okablowaniem różnej długości dostarczanym jako część pakietu. Montaż jest całkowicie zależny od projektu.

W nowych turbinach OEM, producenci instalują czujniki Hansford Sensors ze śrubą montażową M8. Montaż odbywa się przez przygotowanie płaskiej powierzchni a następnie zostaje wywiercony i nagwintowany otwór o odpowiedniej średnicy. W projektach, gdzie instalacja dotyczy odebranych już przez użytkownika turbin, ze względu na warunki gwarancyjne montaż odbywa się na podstawkach Quick-Fit- Klej bez wiercenia otworów.

Kolejnym elementem systemu, jest okablowanie oraz zbiorcze skrzynki połączeniowe instalowane w gondoli wiatraków, skąd w zależności od konfiguracji odpowiednie kable wielożyłowe przesyłają sygnał do skrzynek u podnóża elektrowni i dalej do systemów monitorowania lub przełącznikowych skrzynek z gniazdem BNC. W niektórych projektach, gdzie ciągły system monitorowania nie jest uzasadniony ekonomicznie zastosowanie ma tańszą opcja polegająca na instalacji akcelerometrów (serii HS-100) wraz ze skrzynką połączeniową oraz zbiorczą skrzynką przełącznikową na ziemi.

Następnie użytkownicy turbiny korzystają z zewnętrznych firm lub też ze swoich służb wyposażonych w przenośny analizator drgań. Do gniazda BNC w skrzynce przełącznikowej można podłączyć dowolny zbieracz danych. Wadą takiego rozwiązania jest fakt że metoda ta jest tak dobra jak ostatnio zebrana paczka danych, co w przypadku turbin wiatrowych, pracujących ze zmienną prędkością obrotową oraz w ciągle zmieniających się warunkach ma duże znaczenie.

Jednakże niezaprzeczalną zaletą jest to że istniejącą już instalację można przy dostępnym budżecie łatwo rozbudować w pełny system monitorowania. W tym celu wystarczy zastosowaną skrzynkę przełącznikową wymienić na stacje monitorowania on-linowego systemu diagnostycznego z rejestracją danych oraz bezprzewodowym dostępem do Internetu.

Doświadczenie firmy

Dostarczamy akcelerometry, okablowanie, podstawki montażowe itp. w zależności od wymagań klienta. Wiele tysięcy naszych akcelerometrów jest już wykorzystywanych w tej gałęzi przemysłu. Niektóre ze zrealizowanych projektów wymagały spełnienia specyficznych wymagań. W tych przypadkach inżynierowie Hansford Sensors wykorzystując swoja wiedzę i doświadczenie przy bezpośredniej współpracy z klientami, pomagali w wyborze opracowaniu najlepszego i najbardziej ekonomicznego rozwiązania.

Hansford Sensors Sp. z o.o.
www.hansfordsensors.pl