Proficy Scheduler - harmonogramowanie produkcji w zasięgu ręki

| Prezentacje firmowe Artykuły

Zapewnienie płynności produkcji bez nieplanowych przestojów czy przezbrojeń maszyn jest kluczowym elementem sprawnie funkcjonującego zakładu. Przewidywalny i realny harmonogram pracy maszyn i załogi sprawia, że udzielenie dokładnej odpowiedzi klientowi o terminie realizacji jego zamówienia staje się sprawą klarowną. Firma GE Intelligent Platforms wyszła naprzeciw tym wymaganiom i wprowadziła do swojej oferty oprogramowanie Proficy Scheduler, czyli aplikację z funkcjonalnością harmonogramowania przy ograniczonej przepustowości.

Proficy Scheduler - harmonogramowanie produkcji w zasięgu ręki

Rys. 1. Zestawienie stanów magazynowych -BOM

Dynamiczny rozwój rozwiązań IT w branży automatyki oraz wysokie oczekiwania klientów co do jakości produktów i usług sprawiają, że zaawansowane oprogramowania do zarządzania produkcją powoli zadomawiają się na naszym rynku. Również rosnąca świadomość klientów o potrzebie optymalizacji procesu wytwórczego przekłada się na coraz większą popularność informatycznych rozwiązań wspomagających nadzorowanie i planowanie produkcji. Takim oprogramowaniem jest bez wątpienia Proficy Scheduler, które pomaga dynamicznie optymalizować i utrzymywać w równowadze wpływ zakłóceń na proces produkcji.

FUNKCJONALNOŚĆ PROFICY SCHEDULER

Aplikacja Proficy Scheduler jest interaktywnym, graficznym narzędziem planistycznym, umożliwiającym tworzenie w czasie rzeczywistym bardziej efektywnych harmonogramów produkcji w oparciu o przepustowość zasobów i środków produkcji. Umożliwia w ten sposób szybkie wykonywanie zadań produkcyjnych oraz pomaga optymalizować harmonogramowanie nowych zleceń produkcyjnych, jak i czynności w toku wytwarzania.

Udostępniając automatyczne reguły planowania oraz łatwe do skonfigurowania ścieżki planistyczne, aplikacja Proficy Scheduler pozwala skutecznie reagować na zmiany, które trzeba wprowadzić do produkcji, takie jak: zmiana daty i czasu rozpoczęcia dostawy, uwzględnienie nowych zleceń produkcyjnych, zmiana liczby wyrobów, które trzeba wyprodukować oraz modyfikacja szybkości produkcji. Daje to planistom możliwość szybkiego przeszeregowania zadań i zachowania wysokiej wydajności produkcji oraz terminowości dostaw.

ELASTYCZNA ARCHITEKTURA SYSTEMU

Rys. 2. Śledzenie aktualnych etapów produkcji

Dzięki modułowej strukturze Proficy Scheduler rozwiązuje zadania planistyczne w wielu środowiskach produkcyjnych niezależnie od branży i wielkości zakładu. Taki sposób licencjonowania umożliwia wybór cech programu, które będą potrzebne w zakładzie. Przykładowo moduł Plus pozwala na generowanie raportów HTML, automatyczne uporządkowanie zazębiających się zadań na maszynach czy wyświetlanie aktualnego stanu procesu produkcyjnego.

Przewagą programu Proficy Scheduler nad innymi dostępnymi na rynku rozwiązaniami jest fakt, że nie jest on statystycznym narzędziem do harmonogramowania produkcji. W zależności od zapotrzebowań firmy oprogramowanie może być jednostanowiskową aplikację z możliwościami harmonogramowania w trybie off -line zamówień produkcyjnych i rozbudowanym narzędziem, które sprzęga wszystkie dane procesowe i umożliwia śledzenie w czasie rzeczywistym stanów produkcyjnych i magazynowych w firmie.

Moduł Shop Floor za pomocą przeglądarki www udostępnia operatorom na linii widok na aktualny stan produkcji oraz pozwala w zależności od praw użytkownika modyfikować status czy poziom realizacji zadania. Spójność wymiany danych można znacznie wzbogacić, integrując go z aplikacjami typu ERP czy Proficy Plant Applications - programem klasy MES, dając użytkownikom funkcjonalność śledzenia aktualnych etapów realizacji zamówień oraz symultaniczność pracy na tym samym planie produkcyjnym wielu operatorom.

CECHY I FUNKCJE

Tworzenie harmonogramów metodą "planowania do przodu" oraz "planowania do tyłu" daje dużą elastyczność w modyfikowaniu harmonogramów oraz konfigurowaniu marszrut produkcyjnych i zasobów, takich jak: personel, materiały czy maszyny i urządzenia, niezbędnych do zaimplementowania zmian mających wpływ na produkcję. Ocena złożonych następstw oraz zarządzanie nimi pomaga w wprowadzaniu zmian do harmonogramów produkcji i pozwala uniknąć błędów planistycznych, długich czasów obsługi i realizacji zleceń produkcyjnych oraz dodatkowych kosztów.

Wykrywając wąskie gardła oraz braki materiałowe w magazynach, pozwala przy współpracy z systemem klasy ERP efektywnie i z wyprzedzeniem zarządzać stanem zasobów tak, aby były spełniane oczekiwania związane z utrzymaniem dynamicznych i efektywnych harmonogramów produkcji. Zintegrowane śledzenie w czasie rzeczywistym stanów zasobów udostępnia aktualne dane o ich zużyciu oraz informacje o zdarzeniach, oraz wpływie na spójność harmonogramów.

Dzięki temu można na bieżąco przewidzieć czasy wykonania zleceń produkcyjnych na podstawie wskaźników określających wydajność i skalę produkcji. Symulacje wykonywane w oparciu o scenariusze "co się stanie, gdy?" pomagają w wizualizacji wpływu czynników będących obciążeniem dla procesów produkcji, gdy ulegną one zmianie, oraz umożliwiają podejmowanie lepszych decyzji optymalizujących plany produkcji.

PODSUMOWANIE

Rys. 3. Widok na aktualny stan zasobów przedsiębiorstwa

Popularyzacja rozwiązań do zarządzania produkcją sprawia, że rodzina produktów Proficy firmy GE Intelligent Platforms ciągle się poszerza, począwszy od systemów klasy MES przez rozwiązania do automatyzacji procesu - Proficy Workflow aż po omawiane rozwiązanie, które tak naprawdę znajduje się na początku tej piramidy programów zwiększających skuteczność i wydajność produkcji. Patrząc na wdrożenia na rynku europejskim, można ocenić wysoką skuteczność i wskaźniki opłacalności produktu Proficy Scheduler:

  • zmniejszenie czasu realizacji zamówienia o 30%,
  • zwiększenie wydajności operacyjnej zakładu o 20%,
  • zmniejszenie czasu poświęconego na planowanie czynności do 50%,
  • znaczna redukcja czasu symulacji różnych wariantów produkcji,
  • zmniejszenie czasu odpowiedzi na termin realizacji zamówienia do kilku minut.

Maciej Świstek
VIX Automation Sp. z o.o.

www.vix.com.pl