Moduł telemetryczny MT-723 bateryjny rejestrator IP-68 z transmisją SMS/GPRS

| Prezentacje firmowe Artykuły

5 lat temu firma Inventia wprowadziła na rynek bateryjne moduły telemetryczne MT-703 przeznaczone przede wszystkim do zdalnego odczytu wodomierzy oraz monitorowania sieci wodociągowych i ciepłowniczych. Olbrzymi sukces tych modułów nie tylko w kraju (Grand Prix Targów WODKAN), ale i za granicą zachęcił konstruktorów do opracowania modelu MT-713 o rozszerzonych zasobach i funkcjach. Obecnie zakres zastosowań poszerza najnowsza konstrukcja - wodoszczelny moduł MT-723 o klasie ochrony IP-68.

Moduł telemetryczny MT-723 bateryjny rejestrator IP-68 z transmisją SMS/GPRS

Moduł MT-723 może być instalowany w bardzo trudnych warunkach środowiskowych, w miejscach wilgotnych, narażonych na kondensację pary wodnej lub nawet zalanie wodą do głębokości 10 m. Odporność na warunki środowiskowe zapewnia nie tylko szczelna obudowa, ale także żel ochronny, w którym zatopiona jest cała elektronika. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom żadne czynności instalacyjne i serwisowe nie wymagają otwierania uszczelnionej fabrycznie obudowy.

Moduł wyposażony jest w hermetyczne złącza dla sygnałów wejściowych, zewnętrznego zasilania bateryjnego, anteny GSM, anteny GPS i portu USB. Również karta SIM dostępna jest z zewnątrz po odkręceniu hermetycznej zaślepki. Wewnętrzna bateria litowa zapewnia podtrzymanie zegara RTC i możliwość wysłania alarmu nawet w przypadku odłączenia zasilania modułu. Dodatkowy element diagnostyczno/alarmowy stanowi wbudowany czujnik wstrząsowy.

Umieszczone wewnątrz kontaktrony umożliwiają lokalne przełączanie modułu w różne tryby pracy, a także sprzężenie z detektorem zalania wodą. Szeroki zakres napięć zasilania pozwala wykorzystywać zestawy bateryjne alkaliczne lub litowe, akumulatory, ogniwa słonecznych i stałe zasilanie obiektu. Moduł MT-723 jest bogato wyposażony. Ma m.in. 6 wejść binarnych, z których każde może służyć do zliczania impulsów z zestyków beznapięciowych (np. z wodomierzy, przepływomierzy) oraz 3 wejścia analogowe napięciowe pracujące w zakresie 0-5V, umożliwiające pomiar takich parametrów jak: ciśnienie, temperatura, poziom.

Do zasilania czujników pomiarowych można wykorzystać specjalne, kluczowane źródło napięcia konfigurowalne w zakresie od 0 do 5 V z rozdzielczością 0,1 V. Moduł wyposażony jest również w 2 wyjścia dwustanowe umożliwiające sterowanie zewnętrznymi źródłami zasilania przetworników pomiarowych lub impulsowe sterowanie elementami wykonawczymi. Wbudowany w moduł pojemny rejestrator (4MB pamięci nieulotnej Flash) pozwala na rejestrację pomiarów z rozdzielczością do 1s.

Obok danych pomiarowych mogą być rejestrowane i transmitowane informacje diagnostyczne, jak napięcie baterii, jakość sygnału GSM, skuteczność logowania do sieci GPRS, liczba ramek niepotwierdzonych itp. Moduł może także rejestrować i zgłaszać stany alarmowe, np. zalanie wodą, odłączenie zasilania, niskie napięcie baterii, wstrząsy mechaniczne, nieautoryzowane wejście do obiektu, długookresowy brak przepływu, przepływ wsteczny, przekroczenie zadanego poziomu, temperatury, wilgotności.

Opcjonalnie dostępna jest wersja urządzenia z wbudowanym odbiornikiem GPS lub wbudowanym przetwornikiem ciśnienia. Użytkownik ma do dyspozycji mechanizmy wysyłania wiadomości SMS oraz przesyłania danych poprzez sieć GPRS. Każda transmisja może zostać zainicjowana przez dowolne zdarzenie zdefiniowane przez użytkownika lub konfigurowany harmonogram. Moduł odpowiada również na wysłane zapytania SMS. Możliwość zdalnej zmiany konfiguracji i aktualizacji oprogramowania firmware ułatwia zarządzanie całym systemem telemetrycznym i obniża koszty jego utrzymania. Inventia stosuje certyfikowany System Zarządzania Jakością ISO 9001:2008.

INVENTIA Sp. z o.o.
www.inventia.pl