Sterownik GPRS - inteligentny moduł telemetryczny

| Prezentacje firmowe Artykuły

Sterownik GPRS to swobodnie programowalny moduł telemetryczny produkowany przez firmę Control. Przeznaczony jest do zastosowań w telemetrii i telematyce, w tym w systemach bezpieczeństwa, diagnostyki i sterowania. Doskonale sprawdza się również w zdalnych pomiarach zużycia mediów.

Sterownik GPRS - inteligentny moduł telemetryczny

DWA URZĄDZENIA W JEDNYM

Tytułowe urządzenie to w rzeczywistości połączenie dwóch modułów w jednej obudowie - sterownika pozwalającego na realizowanie funkcji logicznych, obliczeniowych i akwizycji danych z modemem do sieci GSM, który pozwala na przesyłanie danych z wykorzystaniem transmisji GPRS.

Sterownik ma wbudowaną pamięć 1,7MB służącą do buforowania danych i pozwala na podłączenie urządzeń rozliczeniowych (liczniki ciepła, wody, energii elektrycznej) i dodatkowych we/wy pracujących w trybie Modbus Slave. Moduł ma cztery interfejsy komunikacyjne oraz M-Bus (komunikacja w protokole Modbus RTU).

Urządzenie zawiera również następujące porty: 2 wejś cia analogowe, 3 wejścia cyfrowe i 4 wyjścia cyfrowe oraz tzw. wejście budzenia, które pozwala na wybudzanie sterownika ze stanu uśpienia w przypadku zaistnienia zdarzenia (oszczędność energii przy pracy bateryjnej).

Moduł wspiera tryb programowej obsługi dowolnego protokółu szeregowego (FlexSerial) i ma konwerter protokółów transmisji. Wszystkie te cechy pozwalają na łatwą integrację poprzez sieć GPRS wszelkiego rodzaju urządzeń inteligentnych (sterowniki PLC, układy wejść/wyjść, urządzenia pomiarowe, panele operatorskie) wyposażonych w szeregowy port komunikacyjny RS-232 lub M-Bus.

Zintegrowany ze sterownikiem moduł do sieci GSM pozwala na zdarzeniową transmisję GPRS i wysyłanie wiadomości SMS. Możliwa jest praca z dowolnym operatorem GSM i APN, a urządzenie może być zdalnie konfigurowane i programowane również poprzez sieć komórkową. Dane są transmitowane przez GPRS zgodnie z regułami określonymi przez użytkownika (np. regularnie lub jako odpowiedź na zapytanie).

Istotną cechą jest też możliwość pracy zdarzeniowej - np. przy zmianie stanu wejścia logicznego lub analogowego. W przypadku pracy transparentnej moduł nie wymaga ingerencji użytkownika w konfigurację czy oprogramowanie aplikacyjne - po włączeniu zasilania jest gotowy do pracy. Sterownik zawiera system autodiagnostyki i układ watchdog, co gwarantuje jego poprawną, bezobsługową pracę.

OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII

Opracowane zostały dwie wersje sterownika - bez zasilania bateryjnego (zasilanie ze źródła napięcia stałego) oraz pracująca z wykorzystaniem baterii (akumulatora). Ta ostatnia cechuje się funkcjami wspierającymi oszczędność energii. Dzięki zegarowi RTC możliwe jest dowolne programowanie sposobu włączania się sterownika - np. regularnie co określony czas lub w momencie wystąpienia zdarzenia (pojawienie się sygnału na wejściu).

Użytkownik może też ustawić, jak sterownik komunikuje się w sieci GSM - przykładowo do odczytu wartości ciepłomierzy nie jest wymagane logowanie się do sieci. Inaczej jest w przypadku wysyłania alarmowych wiadomości SMS czy transmisji zebranych danych, gdy konieczna jest tylko transmisja GPRS. Warto dodać, że moduł zasilany może być napięciem z szerokiego zakresu (w tym zasilaniem dualnym - wykorzystującym akumulator i ogniwo fotowoltaiczne).

OPROGRAMOWANIE NARZĘDZIOWE

Urządzenie konfigurowane jest za pomocą oprogramowania GPRS Contra. Aplikacja tworzona jest z wykorzystaniem interfejsu graficznego, a oprogramowanie umożliwia daleko idącą konfigurację pracy modułu. Ustawione mogą być m.in.:

  • odczyt i zapis danych do sterowników i regulatorów z protokołem ModbusRTU,
  • współpraca z urządzeniami regulacyjnymi Samson Trovis, Siemens RVD, Danfoss ECL, TAC Xenta i innymi,
  • sposoby reagowania na zdarzenia i wysyłania wiadomości tekstowych,
  • interpreter wiadomości przychodzących,
  • algorytmy logiczne i konfiguracja komparatorów, wejść i wyjść sterownika, modułów rozszerzeń oraz rejestratora danych,
  • odczyt liczników ciepła i wodomierzy.

Oprogramowanie umożliwia też rozbudowę funkcjonalności już uruchomionej aplikacji. Sterownik może być również w pełni konfigurowany za pomocą środowiska oprogramowania Jedit, program modułu może być ponadto pisany w języku Pascal. Każda konfiguracja daje możliwość pełnej zmiany nastaw i parametrów zarówno lokalnie przez port szeregowy, jak i zdalnie z wykorzystaniem GPRS lub SMS.

Control
www.control.com.pl