Wykorzystaj szansę na bezpłatne konsultacje i poznaj inteligentne rozwiązania

| Prezentacje firmowe Artykuły

Działając w coraz bardziej konkurencyjnym środowisku, przedsiębiorstwa produkcyjne są zmuszone do poszukiwania nowych rozwiązań zapewniających coraz lepsze wykorzystanie posiadanych zasobów. Szansą na zwiększenie wydajności produkcji są konsultacje prowadzone w siedzibie klienta przez specjalistów z firmy VIX Automation mające na celu pokazanie perspektyw rozwoju poprzez zastosowanie inteligentnych rozwiązań.

Wykorzystaj szansę na bezpłatne konsultacje i poznaj inteligentne rozwiązania

IDEA

Rysunek 1.

Innowacyjna forma wsparcia działalności przedsiębiorstw pozwala na diagnozę problemów występujących w procesie produkcyjnym przy jednoczesnej prezentacji możliwości ich rozwiązania. Z drugiej strony konsultacje mają na celu również wskazanie szans rozwoju oraz ulepszenia istniejących metod wytwórczych. W trakcie wizyty przedstawiane są również konkretne przykłady zastosowania oprogramowania GE Intelligent Platforms pozwalające na zwiększenie zyskowności produkcji. Zakres prowadzonych konsultacji dotyczy przede wszystkim poprawy funkcjonowania zakładu w takich dziedzinach jak:

 • produkcja,
 • jakość,
 • zgodność z przyjętymi normami,
 • dostępność kluczowych wskaźników wydajności operacyjnej i raportowania,
 • przemysłowe IT (wypełnienie luki pomiędzy oprogramowaniem przemysłowym i biznesowym).

NOWE ROZWIĄZANIA

Wizyta w zakładzie produkcyjnym pozwala na analizę stanu faktycznego i stworzenie propozycji efektywniejszego wykorzystania istniejących zasobów, jak i podniesienia jakości produkowanych towarów. Nie bez znaczenia są również propozycje pozwalające na obniżenie kosztów działalności i zwiększenie zdolności wytwórczych. Zastosowanie inteligentnego oprogramowania umożliwia bardziej efektywne zarządzanie zarówno kapitałem ludzkim, jak i wyposażeniem i materiałami produkcyjnymi.

Takie rozwiązania umożliwiają również kierownikom produkcji śledzenie wskaźników w czasie rzeczywistym i pozwalają na szybką reakcję w przypadku wystąpienia wszelkich zagrożeń. Przykładowy przebieg konsultacji został przedstawiony na rysunku 1. Zaangażowanie zainteresowanego przedsiębiorstwa dotyczy udostępnienia oraz wspólnego przedyskutowania aspektów i dokumentacji dotyczących codziennej pracy w zakładzie, a związanej z:

 • działalnością produkcyjną,
 • jakością produkcji,
 • utrzymaniem ruchu,
 • IT,
 • finansami,
 • zarządzaniem produkcją.

FORMA

Rysunek 2.

Konsultacje przeprowadzane są w dwóch formach, tak aby były jak najbardziej dogodne dla zainteresowanych i pozwalały na jak najlepsze wykorzystanie wizyty w zakładzie produkcyjnym. Pierwsza forma to kilkugodzinna, bezpłatna wizyta pracowników VIX Automation w przedsiębiorstwie, która umożliwia ogólną analizę potrzeb i przedstawienie możliwości zastosowania inteligentnego oprogramowania. Podczas takiej wizyty specjaliści zapoznają się z problemami zakładu i przeprowadzają rozmowę z pracownikami odpowiedzialnymi za kolejne etapy produkcji, aby w jak najszerszym kontekście zdiagnozować bariery rozwoju.

Druga forma to konsultacje rozszerzone w większym wymiarze czasowym. Dwudniowa wizyta w zakładzie produkcyjnym pozwala na szerszą analizę zagadnień związanych z procesami produkcyjnymi. Rozszerzone konsultacje przybliżają kierownikom produkcji możliwości analizy danych produkcyjnych w czasie rzeczywistym, co pozwala na podniesienie efektywności produkcji, ale również ułatwia zarządzanie procesami.

Efektem takiej wizyty jest przygotowana przez specjalistów mapa rozwoju produkcji zawierająca zarówno problemy, jak i ich innowacyjne rozwiązania przedstawione w przystępnej formie. Korzyści, jakie może osiągnąć przedsiębiorstwo, korzystając z takiej formy doradztwa, to między innymi redukcja przestojów, minimalizacja strat, zwiększenie efektywności zasobów i możliwość tworzenia wiarygodnych raportów i inteligentnych analiz danych. Skorzystanie z konsultacji jest nie tylko ciekawym doświadczeniem, ale również może w przyszłości stać się źródłem zysku.

Szymon Tomiczek
VIX Automation

www.vix.com.pl