Czujniki zbliżeniowe - od nich rozpoczyna się automatyka

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wszędzie tam, gdzie wymagane jest bezkontaktowe wykrywanie położenia bazowego - np. napędu czy też sygnalizacja obecności obiektu, z pewnością pomocne będą czujniki zbliżeniowe. Poznański WObit ma w swojej ofercie sensory tego typu w różnych wykonaniach - zarówno pod względem gabarytów oraz stosowanych technologii. Producentem czujników jest firma Autonics, która dostarcza te oraz inne komponenty automatyki do odbiorców na całym świecie.

Czujniki zbliżeniowe - od nich rozpoczyna się automatyka

CZUJNIKI INDUKCYJNE

Wersje indukcyjne (zdjęcie tytułowe) to prawdopodobnie najczęściej stosowane rodzaje czujników zbliżeniowych. Wykrywają one obiekty metalowe i występują zarówno w obudowach cylindrycznych, jak i prostokątnych o różnych gabarytach. Ostatni z parametrów definiuje zakres detekcji obiektów.

Przykładowe aplikacje

Ze względu na pełnioną funkcję bazowania, czujniki indukcyjne nazywane są często krańcówkami. Firma WObit ma w ofercie m.in. moduły liniowe, które wyposażane są w takie czujniki - służą one tam właśnie do wyznaczania położenia bazowego (patrz zdjęcie). Innym rodzajem aplikacji, w której można użyć czujników indukcyjnych, jest przykładowo system wykrywania pozycji butelek, które zatrzymywane muszą być precyzyjnie pod dyszą dozownika. Na rysunku przedstawiono elementy metalowe rozmieszczone na okręgu stołu obrotowego, które wykrywa krańcówka - np. taka jak czujnik z serii PS firmy Autonics.

CZUJNIKI POJEMNOŚCIOWE

Kolejnymi typami czujników zbliżeniowych są wersje pojemnościowe. Ich główną zaletą jest wykrywanie wszelkich obiektów takich jak metal, woda, szkło, drewno czy tworzywa sztuczne. Charakteryzują się one zakresem detekcji wynoszącym 15mm i produkowane są w obudowach cylindrycznych.

Przykładowe aplikacje

Dzięki swoim właściwościom czujniki pojemnościowe mogą - w odpowiednio stworzonej aplikacji - wykrywać zmiany pojemności poprzez materiał, do którego są zbliżane. Na rysunku przedstawiono system monitoringu stanu minimalnego oraz maksymalnego cieczy poprzez ścianki pojemnika, w którym się ona znajduje. Drugi z rysunków przedstawia wykorzystanie czujnika do kontroli obecności kapsla umieszczanego na butelce.

CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE

Ostatnia z grup obejmuje kilka typów czujników. W zależności od aplikacji mogą one działać odbiciowo (bezpośrednio od obiektu) lub refleksyjnie, czyli z użyciem lusterka. Przy większych zakresach detekcyjnych oraz w wymagających warunkach stosowane mogą być również bariery fotoelektryczne złożone z nadajnika wraz z odbiornikiem.

Przykładowe aplikacje

Czujniki fotoelektryczne znajdują zastosowanie w maszynach pakujących oraz na liniach technologicznych. Dzięki bezkontaktowemu działaniu i braku elementów mechanicznych cechują się one znacznie dłuższą żywotnością oraz możliwością zastosowania w aplikacjach, gdzie użycie czujników mechanicznych byłoby całkowicie niemożliwe. Poniższe rysunki przedstawiają przykładowe układy z barierami optycznymi. Czujniki światłowodowe mają również tę zaletę, że mogą być stosowane w miejscach, gdzie trudno byłoby użyć inne elementy pomiarowe lub detekcyjne.

Wśród oferowanych przez WObit czujników światłowodowych znajdziemy wiele wykonań w zależności od zakresu pomiarowego czy wielkości wykrywanego obiektu. Dostępne są również dodatkowe akcesoria dedykowane do środowisk o podwyższonej temperaturze pracy.

WObit
www.wobit.com.pl