Testy produkcyjne

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wielu użytkowników i dostawców z branży produkcyjnej życzy sobie, aby rozwiązania, które nabywają, były kompleksowe i w dużej mierze zintegrowane oraz przyjazne dla użytkownika. Ma to potwierdzenie również z ekonomicznego punktu widzenia, gdyż integracja urządzeń pochodzących od różnych producentów wymaga dodatkowych nakładów pracy integratorów i programistów, i w rezultacie nie zapewnia optymalnego rozwiązania.

Testy produkcyjne

W dziedzinie automatycznych testów elektrycznych i elektronicznych na liniach produkcyjnych, rozwiązań dostarcza firma ELABO. W swojej ofercie ma pojedyncze testery oraz złożone systemy do różnych aplikacji, a także akcesoria w postaci stołów montażowych, stacji testowych oraz stanowisk laboratoryjnych. Poniżej przedstawiamy wybrane obszary zastosowań testerów firmy ELABO.

TESTY W KONTROLI JAKOŚCI

Przy kontroli jakości oraz w celu zapewnienia bezpieczeństwa produkcji, w tak podstawowych aplikacjach jak testy wysokonapięciowe, testy izolacji oraz przewodów ochronnych, firma ELABO dostarcza niejako szyte na miarę manualne, a także w pełni automatyczne systemy testujące i pomiarowe. Wśród obsługiwanych klientów są również wytwórcy sprzętu OEM.

TESTY PRZY PRODUKCJI TRANSFORMATORÓW

Transformatory różnych typów i rozmiarów wymagają testów na wielu etapach ich montażu oraz przygotowania ich konstrukcji. Obok podstawowych i typowych pomiarów napięć i prądów, także sprawdzenie wytrzymałości dielektrycznej jest elementarnym kryterium przeprowadzanych testów. ELABO zaprojektowała w tym celu odpowiednie systemy realizujące procedury testowe zarówno dla transformatorów zintegrowanych na płytkach drukowanych, jak i dla większych konstrukcji.

TESTY PRZY PRODUKCJI NAPĘDÓW I WENTYLATORÓW

Napędy i wentylatory przewidziane są do pracy ciągłej w perspektywie wielu lat. Kryterium zapewnienia odpowiedniej jakości podzespołów i gotowych produktów jest w tym przypadku kluczowe. Oprócz podstawowych testów z zakresu bezpieczeństwa, testery ELABO umożliwiają, poprzez zintegrowanie ze stanowiskiem produkcyjnym, testy funkcjonalne, testy uruchomieniowe oraz testy uwzględniające szumy generowane przez napęd.

TESTY PRZY PRODUKCJI PODZESPOŁÓW I MODUŁÓW ELEKTRONICZNYCH

Również w tej dziedzinie kontrola parametrów na poszczególnych etapach produkcji modułów elektronicznych, w tym kontrolerów i sterowników, jest bardzo ważna. Dużo zależy bowiem od jakości i niezawodności tych podzespołów będących jedną z ważniejszych części składowych bardziej złożonych urządzeń.

Dlatego elementy te poddawane są różnego rodzaju testom funkcjonalnym, testom wysokonapięciowym, sprawdzaniu izolacji obudów, połączeń, elementów zasilania na każdym etapie procesu wytwarzania. Gwarantuje to wychwycenie defektów w trakcie produkcji.

Firma ELABO projektuje i wdraża systemy przeznaczone do pomiarów elektrycznych w większości aplikacji spotykanych w produkcji i w laboratoriach przemysłowych. Wszystkie przetwarzane w czasie testów sygnały dają informacje i mogą być następnie wykorzystywane do wyznaczania oceny jakości parametrów kluczowych dla danego produktu, gwarantując ich niezawodność jak również spełnianie rygorystycznych norm bezpieczeństwa.

Helmar
www.helmar.com.pl