System bezprzewodowej komunikacji Modbus pracujący w topologii mesh. Nowy system komunikacji radiowej DX80DR może realizować transmisję danych na odległość do 20 km

| Prezentacje firmowe Artykuły

Nowe moduły komunikacji radiowej firmy Banner Engineering - której wyłącznym dystrybutorem w Polsce jest firma Turck - uzupełniają ofertę systemu SureCross o wykonania do transmisji danych na odległość nawet do 20 km. Komunikacja na taki dystans odbywa się za pośrednictwem stacji pośredniczących rozstawianych maksymalnie co 3 km w linii widzenia. Funkcjonalność ta może być stosowana m.in. w celu ominięcia przeszkód (np. wzgórz) pojawiających się na bezpośredniej drodze sygnału.

System bezprzewodowej komunikacji Modbus pracujący w topologii mesh. Nowy system komunikacji radiowej DX80DR może realizować transmisję danych na odległość do 20 km

Urządzenia DX80 Data Radio MH mogą być wykorzystywane do bezpośredniego połączenia różnego rodzaju urządzeń obiektowych, takich jak sterowniki programowalne (PLC), regulatory, interfejsy człowiek-maszyna (HMI), rozproszone systemy sterowania (DCS), przetworniki, czujniki poziomu, ciśnienia czy temperatury.

Dzięki bezprzewodowej sieci szeregowej, jaką tworzą, możliwe stało się zastosowanie protokołu Modbus w aplikacjach, gdzie dotąd było to niewygodne lub niemożliwe (np. ze względu na długość koniecznego przewodu). Moduły DX80 Data Radio MH występują również w wersji z wbudowanymi I/O (dwustanowe, analogowe oraz specjalne).

Rys. 1. System komunikacji radiowej DX80DR MH może służyć jako bezprzewodowe rozszerzenie dowolnej sieci Modbus

Rys. 2. Poszczególne stacje sieci są bezprzewodowo połączone ze sterownią oczyszczalni ścieków

Na szczególną uwagę zasługują rozwiązania umożliwiające bezpośrednie podłączenie do urządzeń termopar lub PT100 i to bez konieczności stosowania przetworników pośredniczących. Sygnał z czujnika jest przetwarzany na wartość cyfrową z 16-bitową rozdzielczością. Po przesłaniu informacji bezprzewodowo może być on dostępny nadal w postaci cyfrowej lub jako standardowy sygnał analogowy (np. 4...20 mA).

Moduły Data Radio MH umożliwiają budowę i łączenie klastrów, co pozwala na stworzenie systemu obejmującego nawet 2400 punktów komunikacji bezprzewodowej, co z kolei umożliwia objęcie kontrolą obszaru o powierzchni ponad 100 km². W takiej lub nawet większej sieci budowanej na danym obszarze komunikacja odbywa się bez zakłóceń.

Rys. 3. Zdalne monitorowanie temperatury i wilgotności gleby za pomocą systemu DX80 Data Radio MH

Rys. 4. Informacje o temperaturze procesu technologicznego przesyłane są do głównego sterownika (PLC) lub interfejsu człowiek-maszyna (HMI)

Urządzenia komunikacji radiowej zaprojektowane zostały z myślą o szybkim i łatwym połączeniu z dowolnym urządzeniem znajdującym się w sieci. Oferują możliwość standardowego zasilania 10‒30 VDC, jak również współpracę z baterią lub z panelem słonecznym, co pozwala na tworzenie całkowicie bezprzewodowych węzłów sieci przeznaczonych np. tylko do powielania sygnału.

Rys. 5. Bezprzewodowe systemy radiowej transmisji danych zaprojektowano m.in. z myślą o eliminacji skomplikowanego okablowania (np. aplikacja okablowania komina)

Rodzina produktów SureCross obejmuje rozwiązania do transmisji radiowej pełniące kluczową rolę w gromadzeniu danych oraz sterowaniu obiektem. W jej skład wchodzą zarówno proste systemy pracujące w topologii 1:1, jak również rozwiązania instalowane na setkach kilometrów kwadratowych i łączące tysiące punktów. Nowe rozwiązanie przeznaczone jest do różnych zastosowań.

W wielu aplikacjach otwiera dostęp do danych, które dotychczas były niedostępne. Na przykład w systemach irygacji istnieje możliwość pomiaru wilgotności gleby, zdalnego sterowania zaworami oraz pomiaru natężenia przepływu.

Natomiast w dziedzinie automatyzacji parkingów istnieje możliwość monitorowania dosłownie tysięcy miejsc parkingowych w obrębie całego miasta. Do najpopularniejszych zastosowań w różnych sektorach przemysłu należą: kontrola poziomu, ciśnienia, przepływu i temperatury.

Przykładowe zastosowania urządzeń komunikacji radiowej Data Radio Multi-Hop:

 • systemy irygacji,
 • zautomatyzowane parkingi,
 • przemysł węglowy,
 • przemysł energetyczny,
 • przemysł petrochemiczny,
 • transport i przeładunek zbóż,
 • obróbka metali,
 • zarządzanie zasobami wodnymi,
 • monitoring budynków,
 • automatyzacja fabryk,
 • procesy chemiczne,
 • produkcja cementu,
 • przemysł wydobywczy,
 • transport i przeładunek materiałów.

Turck
www.turck.pl