Platforma automatyki Sysmac

| Prezentacje firmowe Artykuły

Niedawno na rynku automatyki pojawił się zupełnie nowy produkt - kompletny system sterowania maszynami Sysmac stworzony przez firmę Omron. Platforma ta wprowadza niespotykaną dotąd jakość w systemach sterowania. Za pomocą jednego połączenia i jednego oprogramowania można łączyć kontrolę ruchu, sekwencjonowanie, wykorzystanie systemów wizyjnych i czujników, monitorowanie wszystkich elementów składowych, a do tego szybko konfigurować systemy i usuwać ewentualne usterki. Odejście od sztywnej architektury sprzętowej na rzecz elastycznego i skalowalnego oprogramowania pozwoliło na osiągnięcie wyjątkowej wydajności i łatwości tworzenia systemów sterowania.

Platforma automatyki Sysmac

PROSTA WIELOZADANIOWOŚĆ

Prędkość działania jest jednym z najważniejszych parametrów systemów w dzisiejszym, wymagającym świecie automatyki przemysłowej. Jednak oprócz szybkiego działania samego programu ważna jest także szybkość tworzenia aplikacji i zmiany jej parametrów w codziennej eksploatacji. To właśnie sprawia, że w maszynach wielozadaniowych, wymagających częstej rekonfiguracji nowa platforma okazuje się bezkonkurencyjna.

Oprogramowanie Sysmac Studio oraz seria kontrolerów NJ zapewniają bardzo szybką zmianę i konfigurację operacji oraz zadań przy wprowadzaniu nowych elementów softwarowych oraz komponentów hardwarowych. W Sysmac Studio wykorzystano innowacyjne podejście, aby zagwarantować, że układ sterowania będzie zachowywał się dokładnie tak, jak zaplanował projektant.

System zadań w serii NJ wykorzystywany jest do przypisywania warunków oraz poleceń wykonania do serii procesów takich jak odświeżanie wejść/wyjść lub realizacji programu użytkownika. Programista ma możliwość łatwego wyboru priorytetów i algorytmów, według jakich pracować ma układ w trakcie wykonywania programu.

JAK SYSTEM ZADAŃ ZWIĘKSZA WYDAJNOŚĆ?

CPU wykonuje odświeżanie I/O, programy użytkownika oraz funkcje sterownia ruchem w odniesieniu do zdefiniowanego przez projektanta przydziału zadań. Można wyróżnić dwa rodzaje zadań: podstawowe cykliczne oraz cykliczne, pozwalające ustalić priorytet danych i funkcji CPU.

Podstawowe zadania cykliczne zawierają krytyczne czasowo funkcje sterowania ruchem oraz funkcje związane z komunikacja w sieci EtherCAT. Zadania te mogą również wykonać zdefiniowane przez użytkownika programy oraz specyficzne odświeżanie I/O w celu utrzymania dokładnej prędkości i kontroli czasu we wrażliwych punktach aplikacji. Zadania cykliczne niższego priorytetu mogą być wykonywane w wolniejszych interwałach czasowych dla funkcji, które nie mają statusu krytycznych.

DUŻE MOŻLIWOŚCI W PROSTY SPOSÓB

Rys. 1. Przykłady konfiguracji i symulacji pracy systemów automatyki

Sysmac Studio zapewnia bardzo proste korygowanie ustawień użytkownika za pomocą rozbudowanych narzędzi programowych oceny pracy. Poprzez wyświetlenie najważniejszych opcji przy wyborze zadań, oprogramowanie samoistnie prowadzi użytkownika do odpowiedniej konfiguracji. Gdy konfiguracja zostanie wybrana, program może być graficzne monitorowany, aby zagwarantować odpowiednią operację.

Monitor czasu realizacji zadania może być użyty razem z symulatorem do sprawdzenia programu przed wgraniem do kontrolera, a narzędzia programowe pozwalają użytkownikowi na przetestowanie całej aplikacji przed włączeniem systemu, tak aby uniknąć nieoczekiwanych problemów podczas uruchamiania maszyny. Dodatkowo specjalne funkcje sygnalizujące przekroczenie limitu czasu oraz wykrywające zakończenie zadania zapewniają stałą wydajność i szybkie usuwanie awarii w czasie pracy.

NAJNOWSZE TECHNOLOGIE W UŻYCIU

Nie lada wyzwaniem jest stworzenie nowego oprogramowania, które jest zarówno intuicyjne i proste, a jednocześnie wszechstronne i elastyczne. Nowoczesny sprzęt staje się coraz bardziej zaawansowany i wyrafinowany, a twórcy oprogramowania muszą znaleźć innowacyjne sposoby kontroli nowych systemów. Wykorzystując nowe technologie, takie jak Windows Presentation Foundation i DirectX 3D, twórcy Sysmac Studio zapewnili niezwykle prostą i przyjazną dla użytkownika kontrolę oraz dostęp do kompleksowego systemu automatyki.

UNIKANIE POWIELANIA

Powielanie czynności w oprogramowaniu może okazać się frustrującym doświadczeniem dla każdego użytkownika. Wprowadzanie tych samych informacji więcej niż raz nie tylko pochłania czas, ale również zwiększa niepotrzebne ryzyko wystąpienia błędów. Literówki w adresowaniu, nazewnictwie czy składni często pozostają niezauważone i powodują poważne opóźnienia do momentu, gdy problem nie zostanie wykryty.

Sysmac Studio sam odgaduje intencje użytkownika przedstawiając przydatne funkcje za pomocą listy wyboru. Dzieje się tak w całym oprogramowaniu w sposób spójny, zmniejszając tym samym czas potrzebny do nauki oraz przyspieszając tworzenie aplikacji. Przy każdej wątpliwości składniowej oprogramowanie wskazuje właściwy kierunek.

ROZWIĄZANIE DLA ZESPOŁU

Sysmac Studio redukuje ograniczenia dotyczące procedur projektowania systemów w celu umożliwienia użytkownikom szybkiego rozpoczęcia pracy z dowolną częścią systemu. Błędy w ustawieniach lub procedurach nie hamują postępu prac i mogą być korygowane natychmiast lub pozostawione, aż projekt zostanie sfinalizowany. Zapewnia to elastyczność w pracy nad projektem w sytuacjach, gdy pracuje nad nim jednocześnie wielu użytkowników.

Łukasz Wyzgał
Omron Electronics

www.omron.pl