Pozostać w bezpiecznej odległości

| Prezentacje firmowe Artykuły

W branży przemysłowej hasło "bezpieczna automatyka" wielu specjalistom kojarzy się nieodłącznie z firmą HIMA, która należy w tym zakresie do ścisłej czołówki światowej. Na przestrzeni przeszło 40 lat zainstalowała ona ponad 25 tysięcy systemów, które zabezpieczają przodujące zakłady w sektorze naftowo-gazowniczym, chemicznym, farmaceutycznym i energetycznym w ponad 80 krajach.

Pozostać w bezpiecznej odległości

Również w takich obszarach jak technika kolejowa, logistyka i bezpieczeństwo maszyn rozwiązania HIMA wytyczają kierunki rozwoju w zakresie bezpieczeństwa. Jedna z najnowszych koncepcji HIMA Lifecycle Services zapewnia kompleksowe bezpieczeństwo w zakresie funkcjonowania systemów i instalacji technologicznych.

Na targach SPS/IPC/Drives firma HIMA Paul Hildebrandt przedstawiła nowe rozwiązanie pozwalające na bezpieczny pomiar drogi poruszania się dźwigu przy użyciu standardowego czujnika pozycjonowania.

Spełniające wymogi SIL 3/PL e rozwiązanie bazuje na współpracy sterownika PLC safety firmy HIMA z certyfikowanymi funkcyjnymi blokami programowymi oraz dwoma standardowymi czujnikami pozycjonowania innych znanych producentów lub jednym czujnikiem safety w klasie SIL-CL3.

CENTRALNY SYSTEM STEROWANIA

Podstawą omawianego systemu są bloki programowe z SILworX firmy HIMA. Mają one certyfikat TÜV i mogą być stosowane przy bezpiecznej kontroli ruchu, bazując na kontroli pozycji, prędkości, przyśpieszenia i hamowania. Obecnie dostępnych jest 19 bloków programowych, które ułatwiają programowanie oraz uzyskanie certyfikatu bezpieczeństwa dla budowanych instalacji, a także umożliwiają wizualizację przy jednej lub więcej współrzędnych.

Dalszymi udogodnieniami są łatwa obsługa, uproszczona dokumentacja oraz stosowanie różnych protokołów komunikacyjnych. Bazując na SILworX i sterownikach safety HIMatrix można tworzyć skuteczne i niedrogie rozwiązania, w których poprzez różnego rodzaju interfejsy jak CAN/SSI lub Profinet pracują dwa standardowe czujniki lub jeden czujnik safety, spełniając jednocześnie wymogi SIL 3/PL e.

W opisywanej aplikacji podstawowym zadaniem systemów HIMA jest zapewnianie bezpiecznej pracy dźwigów, co odbywa się poprzez ciągłą kontrolę ich pozycji. Na rys. 1 pokazano dźwig obrotowy. Zanim ramię dźwigu zbliży się niebezpiecznie do granicy pola pracy dopuszczalnej, sterownik bezpieczeństwa wykrywa ten ruch i powoduje jego zatrzymanie lub następuje wyłączenie dźwigu.

Na rys. 2 pokazano bezpieczną kontrolę dwóch suwnic poruszających się po tych samych szynach, gdzie minimalna odległość między nimi jest precyzyjnie określona. Pomiędzy nimi zachowana jest ciągła komunikacja, np. poprzez WLAN. Jeżeli zbliżą się one do zdefiniowanej granicy bezpieczeństwa, jedna z nich lub obydwie zostaną zatrzymane przez sterowniki HIMatrix-safety.

POMIARY W TRAKCIE PORUSZANIA SIĘ

W przypadku transportowania szczególnie ciężkich obciążeń, stosuje się dwa sprzężone ze sobą dźwigi. W tym wypadku sterowanie odbywa się za pomocą układu utrzymującego dynamicznie zadany odstęp. Użyte tutaj urządzenia do pomiaru drogi (patrz rys. 3) współpracują z szyną z kodem cyfrowym, co pozwala precyzyjnie ustalić pozycje w trakcie ruchu.

Maksymalna długość takiej szyny może wynosić nawet 800 m i można układać ją na łukach. Dzięki temu istnieje możliwość optycznych pomiarów z dokładnością do 0,8 mm (lub nieco mniejszą w przypadku szyny o długości 1500 m) w celu ustalenia pozycji poruszającego się urządzenia. Jego ruch może być szybki i odbywać się zarówno po odcinkach prostych, jak i kołowo.

Dokładność pomiaru jest niezależna od zmian temperatury otoczenia, a dane transmitowane są przez interfejs RS-485. Istnieje możliwość komunikacji ze standardowymi sieciami poprzez różnego rodzaju moduły - np. Profibus DP, Modbus i inne. Działająca od blisko 15 lat firma SDS-Automatyka wprowadziła od niedawna produkty firmy HIMA, które zamierza oferować na terenie całego kraju.

SDS-Automatyka
www.sds-automatyka.pl