RFID - dwukierunkowa identyfikacja w przemyśle

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wieloletnie doświadczenie SICK w opracowywaniu, produkcji i wdrażaniu optycznych systemów automatycznej identyfikacji zostało obecnie wzbogacone o nowy obszar technologii identyfikacji radiowej RFID. Ten kierunek rozpoznawania produktów znany jest ogólnie od wielu lat, niemniej dopiero w ostatnim czasie najnowsze rozwiązania pozwalają na stabilne i efektywne korzystanie z takich urządzeń i systemów w trudnych warunkach przemysłowych.

RFID - dwukierunkowa identyfikacja w przemyśle

I tak możemy mówić o pełnym i szerokim pakiecie oferty SICK opartej na laserowym czytaniu kodów kreskowych (1D), rozpoznawaniu kodów 2D za pomocą czytników z matrycą obrazu oraz identyfikacji tagów (znaczników) radiowych.

Charakterystyczną cechą technologii RFID jest bezdotykowa możliwość odczytu, i co jest tu szczególnie wyróżniające, także zapisu informacji na tym samym nośniku elektronicznym za pomocą fal radiowych z zespołu anteny/kontrolera. Wykorzystanie zakresu promieniowania radiowego zwalnia nas także z konieczności zapewnienia kontaktu optycznego nośnika z urządzeniem, co jest kluczową cechą przy zastosowaniu w środowisku narażonym na wilgotność i zabrudzenia.

W wielu przypadkach możliwa jest redundancja oznakowania poprzez wykorzystanie etykiet RFID z dodatkowo naniesionym kodem kreskowym lub 2D, co przyczynia się do osiągnięcia praktycznie 100% skuteczności odczytów. Kluczowym przykładem takich systemów są hybrydowe instalacje lotniskowe SICK do identyfikacji bagaży podczas sortowania, gdzie przy przepływie pasażerów na typowych większych lotniskach niezawodna identyfikacja przekłada się od razu na bardzo konkretne oszczędności finansowe dla operatora.

Znając zalety technologii RFID należy też pamiętać o pewnych występujących ograniczeniach lub niedogodnościach. Przez wiele lat utrzymywała się znacząca różnica kosztów klasycznej etykiety drukowanej a etykiety RFID. Różnica ta maleje przy zużyciu liczonym w setki tysięcy oraz obecnej znaczącej obniżce jednostkowych kosztów produkcji tagów, ale i tak musimy się nadal liczyć z co najmniej kilkukrotnie większymi wydatkami.

Niemniej są branże, gdzie tego typu dodatkowe nakłady są jak najbardziej uzasadnione i korzystne. Przykładem może być przemysł samochodowy, gdzie etykiety/zawieszki RFID zostały z powodzeniem zastosowane do oznakowania karoserii pojazdów w całym procesie produkcyjnym. Kluczową przyczyną jest brak konieczności kontaktu optycznego przy odczycie, co pozwala na użytkowanie także w procesie mycia i lakierowania.

Co jest ważne w takim procesie, to wytrzymałość nośnika informacji na operacje grzania, a taką zapewniają specjalne tagi RFID o podwyższonej odporności temperaturowej. Mając na uwadze powyższe bardzo wysokie wymagania przemysłu samochodowego, SICK posiada i dostarcza kompleksowe oraz sprawdzone rozwiązanie w paśmie UHF (860...960 MHz), łącznie z dostawami rekomendowanych nośników wysokotemperaturowych.

O jakości i stabilności takich systemów przekonali się, zresztą w bardzo rygorystycznych testach porównawczych, kolejni producenci aut na całym świecie, co potwierdza nasz najwyższy poziom technologiczny również w tej dziedzinie. Podsumowując, uzasadnienia do wykorzystania RFID można znaleźć wszędzie tam, gdzie mamy do czynienia z zamkniętym przepływem obiektów lub gdy są one znaczącej wartości w stosunku do kosztów zastosowanych etykiet elektronicznych.

Takie sytuacje spotykane są często w logistyce magazynowej przy identyfikacji rotujących po linii skrzynek transportowych lub znakowaniu całych palet etykietą zbiorczą. W pierwszym przypadku stosujemy systemy odczytu w zakresie HF (13,56 MHz) na bliskich odległościach, często z boku lub od dołu przenośnika. Tagi są wtopione lub w inny trwały sposób złączone z obiektem, aby zapewnić im maksymalną żywotność.

Współpraca z SICK dostarcza korzyści opartych na:

  • sprawdzonej technologii - ponad 30 lat doświadczenia w tworzeniu produktów i systemów AutoIdent
  • elastycznych modelach współpracy i wspomaganiu realizacji projektów na poszczególnych etapach
  • kompleksowej ofercie czujników i skanerów, także systemów wizyjnych
  • globalnym zasięgu, rozpoznawalności marki i dostępności oferty oraz serwisu na całym świecie

Sick
www.sick.pl