Kathrein - specjalista w zakresie czytników i anten RFID

| Prezentacje firmowe Artykuły

Kathrein, firma będąca jednym z wiodących producentów anten, jest aktywna w branży RFID od ponad 25 lat. Naszym atutem jest bogata wiedza i doświadczenie w zakresie produkcji anten oraz przetwarzania i dystrybucji sygnałów.

Kathrein - specjalista w zakresie czytników i anten RFID

Podstawowa działalność firmy w obszarze RFID obejmuje:

  • projektowanie i produkcję czytników oraz anten UHF,
  • wytwarzanie systemów antenowych UHF,
  • produkcję czytników stacjonarnych i modułów czytników,
  • trójwymiarowe symulacje pracy anten, transponderów oraz kompletnych aplikacji.

Kathrein ofertuje również wsparcie przy projektowaniu i analizach systemów RFID bazujących na częstotliwościach UHF, w szczególności dla aplikacji związanych z automatyką przemysłową i identyfikacją pojazdów.

Do tego celu wykorzystywane jest nowoczesne laboratorium wyposażone w stanowisko pomiaru anten oraz szybkie taśmy transportowe pozwalające na testowanie aplikacji, dla których krytyczna jest szybkość przemieszczania się identyfikowanych obiektów.

CZYTNIKI

Seria czytników stacjonarnych RRU4 oraz ARRU4 jest platformą pozwalającą użytkownikowi na wybór różnorodnych modułów funkcjonalnych i opcji w celu optymalnego dostosowania systemu do wymagań danej aplikacji. Przykładami takich modułów mogą być:

  • interfejs bazujący na systemie Linux z szybkim procesorem ARM 1 GHz,
  • system dynamicznych filtrów eliminujący fałszywe odczyty w systemach z dużą liczbą bramek.

Oprogramowanie dołączane do czytnika pozwala na szybką i łatwą konfigurację urządzenia oraz przystosowanie go do konkretnego zastosowania. Wybrane scenariusze aplikacyjne są predefiniowane w czytniku i reprezentowane za pomocą ikon.

Czytniki RRU4 oraz ARU4 mogą obsługiwać do 4 anten. Oprócz portów radiowych urządzenia mają wejścia/wyjścia cyfrowe (GPIO), które pozwalają na interakcję z otoczeniem np. mogą być wykorzystane do kontroli kierunku przepływu towarów. Solidna i szczelna obudowa czytników umożliwia stosowanie ich w nawet najbardziej wymagających warunkach środowiskowych.

Wprowadzony do oferty w tym roku czytnik M-ARU (ze zintegrowaną anteną średniego zasięgu) jest dedykowany do zastosowań w automatyce przemysłowej, intralogistyce oraz do instalacji na wózkach widłowych. System czytnika bazuje na wysokiej jakości czytnikach stacjonarnych Kathrein i jest w 100% zgodny z protokołem komunikacyjnym KBRP (Kathrein-Burgstädt Reader Protocol).

ANTENY

Oferowane anteny RFID należą do trzech kategorii, a wybór odpowiedniej z nich zależy od konkretnego zastosowania:

Wide Range Atnennas (WIRA)
Do tradycyjnych aplikacji dalekiego zasięgu o zakresie odczytu do 10 m Kathrein proponuje anteny o kącie połowy mocy 70° (WIRA 70°) oraz 30° (WIRA 30°). Korzystając z wieloletniego doświadczenia w dziedzinie anten stacji bazowych dla telefonii komórkowej, Kathrein opracował unikalne anteny o polaryzacji kołowej, których wydajność jest dużo wyższa, niż ma to miejsce w przypadku innych anten dostępnych na rynku.

Zastosowanie kołowej polaryzacji w znacznym stopniu redukuje zależność wyników odczytu od pozycji transpondera względem anteny. Duży nacisk jest również położony na ograniczenie współczynnika FTB (Front-to-Back ratio), który redukuje wpływ otoczenia (instalacji) na właściwości anteny.

Mid Range Antennas (MIRA)
Rodzina anten MIRA została zaprojektowana pod kątem aplikacji, w których transponder znajduje się pomiędzy obszarami pól bliskiego i dalekiego. Szczególny nacisk w tym przypadku został położony na stworzenie kompaktowej konstrukcji, umożliwiającej stosowanie anteny w środowiskach o ograniczonej dostępności miejsca do jej instalacji.

Wymiary 156×126 mm pozwalają na uzyskanie zakresu odczytu nawet do 2 m. Anteny MIRA charakteryzują się wysoką selektywnością przy niższych odległościach odczytu, co sprawia, że są odpowiednie również do tzw. obszarów taśm transmisyjnych z różnymi typami transponderów.

Low Range Antenas (LORA)
Anteny bliskiego zasięgu są najnowszą grupą anten w ofercie Kathrein. Dzięki niewielkim rozmiarom (90x63 mm) anteny te zapewniają silną koncentracją sygnału w zakresie pola bliskiego przy jednocześnie ograniczonym zysku w polu dalekim. Właściwości te pozwalają im osiągnąć wysoką wydajność odczytu/zapisu w zakresie do 10 cm przy typowej selektywności 5 cm.

Anteny bliskiego zasięgu są dostępne w dwóch wersjach: LORA (LOw RAnge) i ULORA (Ultra LOw RAnge). Anteny LORA są przystosowane do odczytu tagów "bliskiego zasięgu" znajdujących się w polu bliskim anteny. Natomiast antena ULORA została zaprojektowana pod kątem odczytu transponderów dipolowych (transpondery "dalekiego zasięgu") z bardzo bliskiej odległości.

Anteny te współpracują również z transponderami w kształcie pętli (tagi "bliskiego zasięgu") przy odległościach do 3 cm. Typowy zakres odczytu dla anten wymienionych powyżej został zobrazowany na rysunku. Anteny WIRA 30° oraz WIRA 70° pracują przy tej samej mocy efektywnej ERP (Effective Radiated Power).

Maksymalny zakres tych dwóch anten jest taki sam, natomiast antena WIRA 30° charakteryzuje się większą selektywnością. Wszystkie urządzenia Kathrein wyróżnia wysoki stopień ochrony zabezpieczający je przed wpływem zanieczyszczeń (IP65 lub IP67 według IEC 60529).

Doskonałym poligonem dla urządzeń RIFD są nasze własne fabryki Grupy Kathrein. Zebrane tam doświadczenia pomagają nam w projektowaniu i optymalizacji rozwiązań RFID dla przemysłu.

Kathrein Poland
www.kathrein.pl