Nowa seria modułowych zasilaczy UPS serii Trimod o najwyższym poziomie niezawodności

| Prezentacje firmowe Artykuły

W branży przemysłowej eksploatacja zasilaczy UPS jest powszechna ze względu na potrzebę minimalizacji wpływu negatywnych zjawisk występujących w sieci elektroenergetycznej na ciągłość zasilania procesów technologicznych, układów sterowania i automatyki oraz zapewnienia bezpieczeństwa linii produkcyjnych.

Nowa seria modułowych zasilaczy UPS serii Trimod o najwyższym poziomie niezawodności

Główne zadania stawiane współczesnym systemom zasilania gwarantowanego to przede wszystkim:

 • bezprzerwowe zasilanie najbardziej krytycznych odbiorów energią elektryczną wysokiej jakości,
 • wzrost niezawodności (MTBF) poprzez konstrukcję modułową zapewniającą nadmiarowa elementów wykonawczych i sterujących,
 • zapewnienie wysokiej sprawności energetycznej elementów przetwarzania,
 • bardzo dobra współpraca z podstawowym źródłem zasilania (sieć oraz agregat),
 • łatwa integracja z nadrzędnym systemem monitoringu - zasilacz powinien być wyposażony w szereg przemysłowych interfejsów komunikacyjnych opartych o protokoły Modbus, SNMP, RS-485,
 • uniwersalność i elastyczność zastosowań (do wszystkich typów sieci i istniejących konfiguracji fazowych na obiekcie),
 • zapewnienie bezpieczeństwa prowadzenia prac serwisowych i maksymalne skrócenie czasu reakcji serwisu oraz przywrócenia pełnej sprawności systemu zasilającego (MTTR),
 • zmniejszenie kosztów eksploatacyjnych (TCO).

Nowa seria zasilaczy modułowych Trimod spełnia wszystkie powyższe wymagania i jest idealnym rozwiązaniem zapewniającym redundancję, skalowalność, elastyczność zastosowań oraz najwyższą sprawność systemu zasilania gwarantowanego po przystępnej cenie.

Trimod jest uniwersalnym urządzeniem (jedno- lub trójfazowym) o konstrukcji modułowej/redundancyjnej zaprojektowanym i produkowanym przez jedną z fabryk Grupy Legrand (Meta System Energy). Połączenie struktury modułowej z najwyższą jakością procesu wytwarzania i testów końcowych umożliwia osiągnięcie najwyższego poziomu niezawodności, gwarantującej wysoką jakość zasilania wszystkich rodzajów odbiorów, bez względu na warunki panujące na obiekcie.

Struktura modułowa umożliwia zaprojektowanie równoległego-redundancyjnego układu zasilania, w którym awaria jednej jednostki zasilającej nie wpływa na funkcjonowanie całego systemu UPS (pozostałe jednostki przejmują obciążenie modułu uszkodzonego).

Trimod ma zastosowanie do wszelkiego rodzaju aplikacji wymagających maksymalnej niezawodności w stosunku do źródła zasilania gwarantowanego napięciem przemiennym o mocy do 60 kVA. Unikalną cechą UPS-ów Trimod jest konfiguracja wszystkich modeli, nawet trójfazowych, w oparciu o jednofazowe moduły mocy (2,7 kVA, 3,2 kVA i 5 kVA).

Pomimo większej ilości jednostek układ taki jest bardziej niezawodny w stosunku do UPSów zbudowanych z trójfazowych modułów mocy. Awaria modułu 3-fazowego o mocy np. 15 kVA całkowicie wyklucza go z pracy w systemie UPS. Natomiast awaria modułu 1-fazowego o mocy 5 kVA (będącego częścią składową bloku 3-fazowego 15 kVA) pracującego w fazie L2 nie wpłynie na pracę modułów L1 i L3.

Funkcjonalność ta daję dużą korzyść również w sytuacji zaniku jednej z faz źródła zasilania AC np. L2. W takim przypadku Trimod nadal zasila krytyczne odbiory 3-fazowe (L1, L2 i L3), moduły L1 i L3 są zasilane ze źródła AC, a tylko moduły L2 przejdą na pracę bateryjną. Dalszy wzrost niezawodności systemu uzyskano się poprzez eliminację pojedynczych wspólnych punktów awarii również w układzie sterowania.

Główny sterownik systemu monitoruje pracę wszystkich modułów mocy (i modułów bateryjnych), z których każdy jest również wyposażony we własny mikroprocesorowy kontroler parametrów pracy jednostki.

ASPEKTY ŚRODOWISKOWE

Dzięki wysokiej sprawności i parametrom elektrycznym zmniejszają się realne koszy posiadania UPS-a, które są jedną z najważniejszych pozycji kosztów eksploatacyjnych:

 • Trimod osiąga sprawność 95% (99% w trybie eco),
 • niższe koszty zużycia energii (oszczędność do ~5200 zł rocznie przy 60 kVA),
 • redukcja emisji ciepła - niższa moc (koszt) klimatyzatorów,

Koszty użytkowania UPS-a zmniejszają się również ze względu na zaawansowany układ trzystopniowego, nieciągłego ładowania baterii Smart Charger. Nowatorski system ładowania baterii opracowany wspólnie z inżynierami z firmy Panasonic maksymalnie zmniejsza efekt starzenia akumulatorów czyli potrzebę ich wymiany.

WSPÓŁPRACA ZE ŹRÓDŁEM NAPIĘCIA

Trimod jest przyjazny dla źródła zasilającego - jego parametry to: PF>0,99 i THDi<3% (30 do 100% obciążenia). Zaletą takiego rozwiązania jest:

 • optymalizacja struktury zasilającej (mniejsze przekroje przewodów, wartości zabezpieczeń, itp.),
 • minimalizacja kompensatorów mocy biernej obiektu i mocy generatora prądotwórczego (współczynnik przewymiarowania agregatu prądotwórczego wynosi 1,15).

KORZYŚCI DLA INSTALATORÓW

W opinii wielu instalatorów Trimod jest jednym z najbardziej kompaktowych i elastycznych w transportowaniu i montażu systemem UPS na rynku urządzeń zasilających. Mając jedno- lub trójfazowe wejście i jedno- lub trójfazowe wyjście Trimod jest wyjątkowo elastyczną aplikacyjnie konstrukcją, stając się idealnym rozwiązaniem zasilania gwarantowanego bez względu na istniejący stan instalacji elektrycznej w obiekcie.

Zastosowane moduły mocy i bateryjne zostały tak zaprojektowane, że ich ciężar nie przekracza 15?20 kg. Cecha ta w połączeniu z łatwym przemieszczaniem szafy wyposażonej w kółka jezdne sprawia, że instalację kompletnego systemu zasilania może wykonać praktycznie jedna osoba.

W celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa montażu i obsługi eksploatacyjnej, na napięcie pojedynczego modułu bateryjnego (60 VDC) składają się napięcia z dwóch obwodów DC o bezpiecznym napięciu (24 VDC i 36 VDC) połączonych szeregowo.

Tym samym spełnione są zalecenia normy CEI-EN60950 w zakresie bezpieczeństwa kontaktu bezpośredniego ze źródłem napięcia stałego (>50 VDC). Dzięki możliwości obsługi urządzenia tylko od przodu, dostęp do wszystkich podzespołów (modułów) oraz odczyt szczegółowych parametrów techniczno-eksploatacyjnych (wyświetlacz LCD i serwisowy port komunikacyjny) jest szybki i łatwy.

SZYBKI I PEWNY SERWIS

Dodatkową korzyścią posiadania UPS-a Trimod jest sprawna i natychmiastowa obsługa serwisowa (krótszy współczynnik MTTR). Mając do dyspozycji zapasowy moduł mocy, Użytkownik lub Instalator jest w stanie samodzielnie wymienić uszkodzony moduł (bez wpływu na bezpieczeństwo zasilania odbiorów). Serwis producenta (serwis@estenergy.pl) już po otrzymaniu zgłoszenia awarii wysyła nowy moduł (nie czekając na otrzymanie uszkodzonego).

EST Energy
www.estenergy.pl