System bezpieczeństwa funkcjonalnego firmy Kubler

| Prezentacje firmowe

Wymogi dyrektyw unijnych sprawiają, że bezpieczeństwo maszyn stało się problemem kompleksowym. Nie wystarczają już "bezpieczne" komponenty - coraz częściej użytkownicy poszukują pełnego systemu zapewniającego bezpieczeństwo. Takim rozwiązaniem jest koncepcja firmy Kubler oparta na kombinacji enkoderów i modułów bezpieczeństwa.

System bezpieczeństwa funkcjonalnego firmy Kubler

Rys. 1. Moduł bezpieczeństwa Safety-M SP-1

System firmy Kubler umożliwia prostą, szybką i konkurencyjną cenowo realizację zadań bezpieczeństwa: monitorowanie bezpieczeństwa ruchu w jednej lub wielu osiach, bezpieczne działanie barier świetlnych, monitorowanie drzwi i ich zamknięć, awaryjne zatrzymanie, urządzenia kontrolujące.

MODUŁ SAFETY-M SP1

Moduły Safety-M SP-1 charakteryzują się wysokimi standardami bezpieczeństwa i możliwością łatwej integracji. Są one odpowiednie dla aplikacji zgodnych z wymaganiami PLe zgodnie z EN 13849 lub SIL3 zgodnie z EN 61508. Te zaś wynikają z dyrektywy maszynowej 2006/42/ EC.

Ponadto moduły zawierają zintegrowane funkcje bezpieczeństwa w monitorowaniu napędów zgodnie z EN 618000-5-2. Dzięki modułowej konstrukcji i interfejsowi odpowiadającemu większości systemów sieciowych mogą być używane uniwersalnie lub adaptowane precyzyjnie do specyficznych wymagań.

KOMBINACJA: MODUŁY SAFETY-M Z ENKODERAMI SENDIX SIL

Moduły Safety-M bardzo dobrze współpracują z enkoderami dedykowanymi dla uzyskania funkcjonalnego bezpieczeństwa - Sendix SIL. Kubler dostarcza trzy główne warianty enkoderów: enkodery inkrementalne Sendix SIL z sygnałami Sin/Cos, a także enkodery absolutne Sendix SIL jedno- oraz wieloobrotowe, z interfejsem SSI/BiSS z dodatkową ścieżką inkrementalną Sin/Cos.

Mają one dopuszczenie do użycia w SIL3 lub PLe. Dla zapewnienia najwyższej dokładności diagnostycznej moduły Safety-M monitorują sygnały sin/ cos przy użyciu funkcji sin2x + cos2x = 1.

Dodatkowo dla informacji o bezpieczeństwie pozycji nawet po wyłączeniu napędu moduł porównuje wewnętrzną pozycję podaną przez sygnały inkrementalne z wartością absolutną enkodera. Moduły są proste i uniwersalne w użyciu.

Dzięki zintegrowanym funkcjom pozwalają na rozwiązanie typowych zadań bezpieczeństwa poprzez przetwarzanie sygnałów cyfrowych z enkoderów, urządzeń sterujących i kanałów wyłączających. Równie prosto pozwalają zrealizować monitorowanie bezpieczeństwa ruchu.

Kubler
www.kubler.pl

Zobacz również