Skrócony czas realizacji projektów dzięki IndraMotion for Handling. Zaawansowany system do realizacji przemieszczeń dla modułowego systemu EasyHandling

| Prezentacje firmowe Artykuły

Wielu producentów maszyn i firm integratorskich staje obecnie przed coraz trudniejszym wyzwaniem realizacji większej liczby zamówień przy ograniczonych zasobach. W szczególności w aplikacjach związanych z przemieszczaniem towarów i aplikacjach montażowych, które są w znaczącym stopniu uzależnione od indywidualnych wymagań klienta, producenci maszyn poszukują sposobów pozwalających na skrócenie czasu, a tym samym na zmniejszenie wydatków związanych z zaprojektowaniem i uruchomieniem każdego systemu. To jest właśnie obszar, gdzie zaawansowane rozwiązanie IndraMotion for Handling oferowane przez firmę Bosch Rexroth okazuje się być strzałem w dziesiątkę. Jest ono zgodne z modułowym systemem EasyHandling i zapewnia obniżenie wydatków na projektowanie nawet o 80%!

Skrócony czas realizacji projektów dzięki IndraMotion for Handling. Zaawansowany system do realizacji przemieszczeń dla modułowego systemu EasyHandling

Coraz większa liczba zadań automatyki realizowana jest poprzez oprogramowanie. Takie podejście zwiększa elastyczność rozwiązań w przypadku konieczności modyfikacji zadań i częściowo zastępuje elementy mechaniczne, przenosząc liczne zadania na software. W przeciwieństwie do maszyn produkowanych seryjnie, opracowywanie oprogramowania może generować znaczący procent kosztów projektów realizowanych na indywidualne zamówienie.

Wykorzystanie układów sterowania pozwalających na szybkie dostosowanie do nowych potrzeb daje producentom maszyn możliwość obniżenia kosztów projektowych. Takie podejście było kluczowym czynnikiem przy tworzeniu najnowszej wersji systemu sterowania przemieszczeniami - IndraMotion for Handling.

Dzięki licznym zdefiniowanym funkcjom nie jest już konieczne skomplikowane programowanie poprzez parametryzację dużej liczby parametrów. Wykorzystanie otwartych interfejsów komunikacyjnych oraz standardów programowania upraszcza integrację systemu w złożonych systemach automatyzacji, a także pozwala na użycie komponentów automatyki od innych producentów.

Dzięki prostej składni języka instrukcji, system obsługuje wszystkie powszechnie stosowane rodzaje przemieszczeń w kartezjańskim układzie współrzędnych. Realizuje on zadania sortowania typu "podnieś i połóż", obsługuje podawanie obrabianych elementów do maszyny i wyjmowanie ich po obróbce, co pozwala na jego stosowanie w szerokiej gamie zadań montażowych i transportowych.

SKALOWALNE ELEMENTY SPRZĘTOWE

Skalowalność elementów sprzętowych gwarantuje wysoką opłacalność tworzenia rozmaitych wariantów opartych na napędach i kontrolerach - od jednej do 24 osi przemieszczeń. Dla wszystkich wersji system oparty jest na otwartej architekturze sterownika programowalnego (PLC) zgodnego z normą IEC 61131-3 z funkcjami przemieszczeń PLCopen.

Inżynierowie zajmujący się uruchomieniem mogą wybrać dowolny ze sposobów - albo programować i parametryzować system na miejscu w trybie online za pomocą pulpitu operatorskiego albo pracować niezależnie offline, korzystając z edytora SMC lub środowiska sterownika PLC. Rozwiązanie takie pozwala producentom maszyn równolegle realizować poszczególne etapy produkcji i tym samym zaoszczędzić czas - montaż komponentów i tworzenie oprogramowania wykonywane są bowiem jednocześnie.

W wersji IndraMotion, w której kontroler ruchu zaimplementowany jest w jednym z napędów, system może sterować nawet sześcioma osiami przemieszczeń, z których trzy są osiami zasadniczymi, realizując funkcje kinematyczne. Napęd główny (master) koordynuje działania napędów zależnych (slave) w czasie rzeczywistym, wykorzystując protokół komunikacyjny SERCOS (bazuje on na standardzie Ethernet). Kompaktowe serwonapędy IndraDrive Cs dysponują mocami w zakresie od 100 W do 3,5 kW.

Interfejs enkodera analizuje i rozpoznaje wszystkie standardowe typy enkoderów, dzięki czemu zmniejsza się różnorodność wersji sprzętowych i tym samym liczba koniecznych do przechowywania części zamiennych. IndraMotion, w którym kontroler ruchu zaimplementowany jest w sterowniku, dostępny jest w wersjach z kilkoma poziomami wydajności obliczeniowej. W najbardziej zaawansowanej wersji system może sterować nawet czterema niezależnymi układami kinematycznymi, a każdy z nich może mieć nawet do sześciu osi (stopni swobody).

Oprogramowanie pozwala inżynierom zajmującym się uruchomieniem łatwo dodawać i edytować programy napisane dla wersji opartej na napędzie. Rozwiązania systemowe obejmują rozmaite pulpity sterownicze ze standardowymi modułami wizualizacji, które są gotowe do natychmiastowego użytku.

ZAAWANSOWANY SYSTEM EASYHANDLING - ROZWIĄZANIE OD JEDNEGO DOSTAWCY

Zakres funkcji realizowanych programowo obejmuje 90% operacji występujących w aplikacjach przemieszczeń i montażu. Oprogramowanie umożliwia prostą adaptację parametrów ruchu w sterowniku. Dla przemieszczeń robota w kartezjańskim układzie współrzędnych system zapewnia optymalizację czasu przemieszczeń pomiędzy wyznaczonymi punktami bez konieczności przeliczania lub przekształcania współrzędnych.

Zintegrowana funkcja uczenia robota w trybie online upraszcza uruchomienie systemu. Użytkownicy mogą łatwo posługiwać się systemem dzięki standardowemu sposobowi programowania, typowemu dla robotów, funkcjom uczenia oraz możliwości definiowania punktów trajektorii przemieszczeń, dzięki czemu można skrócić czas przestawienia produkcji.

Zaawansowany system Indra-Motion for Handling wpasowuje się w filozofię automatyki, na której bazuje modułowy system EasyHandling. Ten ostatni składa się z napędów elektrycznych, układów przemieszczenia liniowego, elementów pneumatyki oraz wstępnie skonfigurowanego systemu sterowania, tworząc jednolite rozwiązanie, w którym wszystkie komponenty pochodzą z jednego źródła.

Firma Bosch Rexroth oferuje modułowy system EasyHanding dostosowany do trzech poziomów automatyki - podstawowego, komfortowego i zaawansowanego. Podstawowa wersja systemu EasyHandling obejmuje gotowe do zainstalowania jednoosiowe i wieloosiowe mechaniczne systemy przemieszczeń liniowych zawierające silniki i siłowniki pneumatyczne (np. chwytaki), moduły obrotowe oraz czujniki.

Fabrycznie sparametryzowane serwonapędy firmy Bosch Rexroth rozszerzają całą paletę możliwości od wersji podstawowych przemieszczeń osiowych do komfortowej wersji systemu EasyHandling. Oprogramowanie EasyWizard skraca uruchomienie układu przemieszczeń liniowych, sprowadzając je do wprowadzenia zaledwie garści niezbędnych danych. W trzeciej wersji zaawansowany system EasyHandling przekształca rozbudowany system IndraMotion for Handling w wielopłaszczyznowe rozwiązanie technologiczne.

W przypadku tej wersji system sam rozpoznaje wymagany okres pomiędzy operacjami serwisowania, co jest realizowane poprzez specyficzny dla każdej osi zestaw danych mechanicznych przechowywany w pamięci systemu. Informuje on użytkownika, który z modułów liniowych wymaga przesmarowania. Dzięki temu przedłuża się żywotność urządzeń i minimalizuje ryzyko awarii w czasie normalnej pracy.

PROJEKTOWANIE SZYBSZE NAWET O 80%

Podczas tworzenia projektu system zapewnia wstępnie już skonfigurowaną kinematykę i osie napędowe, a także panele operatorskie, co zdecydowanie skraca czas poświęcony na konfigurację systemu. Dostępne są także gotowe ekrany dla panelu operatorskiego, które są zoptymalizowane do zadań takich jak handling oraz zadań montażowych.

Oprogramowanie VI-Composer firmy Bosch Rexroth dodatkowo ułatwia realizację indywidualnych adaptacji i za jego pośrednictwem użytkownik może bezpośrednio tworzyć tekst, zmienne oraz elementy grafiki, które będą później wyświetlane na ekranie panelu. Dostępny jest szeroki wybór wstępnie skonfigurowanych i skompilowanych plików programu VI Composer, które można pobrać ze strony firmy.

To pozwala inżynierowi zajmującemu się uruchomieniem całkowicie skupić się na dostosowaniu systemu do konkretnej aplikacji. Nowa wersja systemu IndraMotion for Handling oferuje producentom maszyn i urządzeń możliwość skrócenia czasu projektowania i wdrażania rozwiązań, a tym samym możliwość obniżenia kosztów realizowanych projektów.

Wstępne porównanie wskazuje na potencjalną możliwość oszczędności sięgających nawet 80% na całym łańcuchu projektowania. Jest to kontynuacja tendencji powszechnej w wielu branżach przemysłowych, polegającej na obniżeniu złożoności pracy z oprogramowaniem i umożliwienia osiągnięcia wysokiego stopnia elastyczności.

Bosch Rexroth Sp. z o.o.
www.boschrexroth.pl