Moduły komunikacji bezprzewodowej Data Radio Multihop przeznaczone do bezpośredniej pracy z czujnikami i sondami

| Prezentacje firmowe Artykuły

Turck oferuje nowe moduły komunikacji radiowej mieszczące w jednej kompaktowej obudowie nadajnik/ odbiornik transmisji bezprzewodowej, obwody zasilające oraz lokalne I/O. Dzięki temu czujniki podłączone do urządzeń DX80DR MultiHop są bezpośrednio połączone z siecią, eliminując potrzebę stosowania dodatkowych peryferyjnych rejestratorów danych, zasilaczy, sterowników programowalnych (PLC) czy interfejsów człowiek-maszyna (HMI).

Moduły komunikacji bezprzewodowej Data Radio Multihop przeznaczone do bezpośredniej pracy z czujnikami i sondami

Stacje radiowe są kompatybilne ze wszystkimi standardowymi sygnałami przemysłowymi. Obsługują również sygnały specjalne z czujników wilgotności, tensometrów, wskaźników jakości wody, liczników przepływu, zaworów nawadniających oraz przetworników temperatury. Zaawansowane rozwiązania w zakresie komunikacji bezprzewodowej otwierają nowe pola zastosowań dla systemów SureCross w dziedzinie przemysłu naft owego i gazowego, kontroli procesów kompostowania, transportu i przeładunku zbóż, zarządzania zasobami wodnymi, nawadniania pól, zarządzania parkingami, ostrzegania przed powodziami oraz monitorowania budynków.

Zakres zastosowań obejmuje następujące obszary:

 • Środowisko
 • Zarządzanie zasobami wodnymi
 • Elektrownie
 • Przemysł naftowy i gazowy
 • Nawadnianie
 • Oczyszczanie wody i ścieków
 • Transport i przeładunek zbóż
 • Obróbka metali
 • Transport drogowy
 • Parkingi miejskie
 • Monitoring obiektów
 • Automatyzacja produkcji
 • Przemysł chemiczny
 • Przemysł farmaceutyczny
 • Cementownie
 • Kopalnie

Nowe moduły wyposażone zostały w dodatkowe funkcje umożliwiające dostęp w czasie rzeczywistym do informacji, które wcześniej można było pobrać z pewnym opóźnieniem. Zależnie od wersji urządzenia możliwe jest podłączenie termopar, wejść i wyjść dwustanowych lub analogowych, zaworów nawadniających zasilanych z baterii czy czujników wilgotności gleby. Standardowo każde urządzenie wyposażone jest również w interfejs RS-485 Modbus RTU.

System MultiHop pracujący w topologii mesh w razie potrzeby automatycznie powiela sygnał w stacjach pośredniczących, co zwiększa możliwości komunikacji bezprzewodowej do zasięgu 20 km lub więcej. Dzięki tej funkcjonalności sygnał może omijać przeszkody terenowe (np. wzgórza czy zabudowania). Moduły mogą być zasilane prądem stałym 10-30 VDC, z baterii lub panelu słonecznego. Dwie ostatnie opcje umożliwiają umieszczenie urządzeń w miejscach, gdzie zasilanie jest niedostępne.

W ofercie komunikacji bezprzewodowej SureCross znajdują się zarówno proste wykonania pracujące w topologii 1:1 (połączenie dwóch punktów), jak i zaawansowane rozwiązania, które mogą pracować w obszarze setek kilometrów kwadratowych i obejmować tysiące punktów. Dlatego odbiorcami tych rozwiązań są zarówno producenci końcowi, jak i klienci indywidualni.

Turck
www.turck.pl