Czujniki fotoelektryczne Datalogic do zastosowań specjalnych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Współcześnie czujniki fotoelektryczne to urządzenia nieodzowne praktycznie w każdej dziedzinie automatyki przemysłowej, znajdujące zastosowanie na liniach produkcyjnych w wielu gałęziach przemysłu. O ich popularności zdecydował ciągły rozwój technologii, który przełożył się na wzrost niezawodności i precyzji, a także doprowadził do miniaturyzacji konstrukcji czujników.

Czujniki fotoelektryczne Datalogic do zastosowań specjalnych

Wszystko to osiągnięto przy zachowaniu relatywnie niskich kosztów produkcji. Oprócz uniwersalnych czujników fotoelektrycznych, które są dedykowane do różnorodnych aplikacji, ważną grupę stanowią czujniki fotoelektryczne do zastosowań specjalnych - przeznaczone do konkretnych zastosowań. Zaliczyć tu można czujniki: kontrastu, luminescencji, obszaru, szczelinowe. Szeroką gamę takich czujników oferuje właśnie firma Datalogic.

CZUJNIKI KONTRASTU

Czujniki kontrastu to w zasadzie czujniki odbiciowe, które nie reagują jedynie na obecność lub brak obiektu, lecz wykrywają obiekty odróżniające się kontrastem od koloru tła. Stosowane są głównie do wykrywania znaczników w maszynach pakujących podczas procesów składania, cięcia i zaklejania opakowań. Na szczególną uwagę zasługuje seria czujników TL46.

Charakteryzuje się ona doskonałymi parametrami i funkcjami, które decydują o tym, że czujnik ten jest prawdopodobnie najlepszym czujnikiem kontrastu dostępnym na rynku. Częstotliwość przełączania wyjścia wynosi od 15 do 30 kHz, zastosowanie diod LED RGB zapewnia niezawodne wykrywanie dla wszystkich kombinacji kontrastu. Ponadto, czujnik wyposażony jest w bargraf lub 4-cyfrowy wyświetlacz, a ustawianie wartości progowej może odbywać się ręcznie, automatycznie lub zdalnie.

CZUJNIKI LUMINESCENCJI

Czujniki luminescencji emitują światło ultrafioletowe i wykrywają światło widzialne, które zostało przetworzone i odbite od obiektów lub znaczników fluorescencyjnych (niewidocznych nawet dla ludzkiego oka), niezależnie od koloru tła i powierzchni.

Czujniki luminescencyjne Datalogic, dzięki wysokiej mocy emitowanego światła UV, mogą pracować na dystansie do 75 mm z częstotliwością przełączania sięgającą do 2 kHz oraz pozwalają na wykrywanie krytycznych obiektów z bardzo słabym, niejednorodnym lub nieciągłym poziomem luminescencji.

Czujniki te znajdują zastosowanie w przemyśle farmaceutycznym, kosmetycznym do identyfikacji znaczników i etykiet na foliach czy butelkach, na liniach przemysłowych w przemyśle drzewnym, ceramicznym, w maszynach pakujących do wykrywania papieru lub fluorescencyjnego kleju, w przemyśle tekstylnym w procesie cięcia, w mechanice do weryfikacji obecności fluorescencyjnych farb lub smarów.

Przykładowa aplikacja: wykrywanie papierowej instrukcji w opakowaniu

Na tym etapie musi zostać zweryfikowane prawidłowe umieszczenie papierowej instrukcji w opakowaniu produktu. Główne ograniczenia w tej aplikacji:

  • opakowanie produktu może być częściowo zamknięte, co ogranicza dostępny obszar do detekcji,
  • instrukcja i opakowanie mogą być tego samego koloru.

Zwykle w tego typu aplikacjach dla uniknięcia takich ograniczeń stosuje się czujniki luminescencji.

CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE OBSZARU

Czujniki fotoelektryczne obszaru służą do wykrywania i pomiaru obiektów o różnych kształtach i wymiarach. Czujniki obszaru AS1 ze skrzyżowanymi promieniami mogą lokalizować obiekty o grubości rzędu 0,2 mm wewnątrz obszaru o wysokości 75 mm i odległości 2,1 m między nadajnikiem i odbiornikiem. AS1 stanowią idealne rozwiązanie do wykrywania bardzo małych obiektów, poruszających się w różnych kierunkach wewnątrz kontrolowanego obszaru.

Dostępne są wersje z regulacją poprzez potencjometr oraz optyczną synchronizacją nadajnika z odbiornikiem. Seria czujników DS2 kontroluje obszar o wysokości od 15 cm do 2,5 m oraz odległości 5 m między nadajnikiem a odbiornikiem - dla wersji o rozdzielczości 6 mm lub odległości 10 m - dla wersji o rozdzielczości 25 mm.

Konfiguracji czujnika można dokonać poprzez wewnętrze przełączniki DIP lub przy użyciu graficznego interfejsu użytkownika na komputerze przez Ethernet lub port szeregowy RS-485. Po zapisaniu programu do pamięci Flash czujnik zaczyna pracować niezależnie. Z kolei czujniki DS2 to odpowiednie rozwiązanie do pomiaru wysokości i rozmiarów obiektów w różnych aplikacjach związanych z automatycznym transportem materiałów.

CZUJNIKI FOTOELEKTRYCZNE ZE STALI NIERDZEWNEJ

W aplikacjach narażonych na działanie substancji chemicznych oraz wody wymagane jest stosowanie czujników fotoelektrycznych wykonanych ze stali nierdzewnej oraz mających wysoki stopień ochrony.

Do tego typu aplikacji dedykowana jest seria S15 czujników cylindrycznych M18 oraz seria S8 czujników prostopadłościennych w obudowach ze stali nierdzewnej AISI-316L, odpornych na działanie detergentów oraz kwasów powodujących korozję. Wysoki stopień ochrony IP69K gwarantuje odporność czujników na mycie strumieniem wody o temperaturze 80°C pod ciśnieniem 100 barów.

Przykładowa aplikacja: wykrywanie znaczników pozycjonujących

Wprocesach napełniania ipakowania wmaszynach pakujących niezwykle ważna jest synchronizacja działań maszyny. Wszystkie ruchy elementów maszyny muszą być skoordynowane. Najczęściej na produkt, który ma być spozycjonowany, anastępnie np. pocięty, nanoszone są kolorowe znaczniki pozycjonujące..

Wysoka rozdzielczość, głębia ostrości i szybkość przetwarzania to kluczowe cechy czujników w aplikacjach niezawodnego wykrywania znaczników pozycjonujących. Na wykrywanie kolorowych znaczników mogą wpływać takie cechy, jak:

  • różne kształty produktów (butelki, puszki, blistry, worki, rury),
  • różne materiały z których wykonany jest przedmiot (szkło, plastik, metal),
  • różne powierzchnie (nieprzezroczyste, o bardzo dużym stopniu odbicia, przezroczyste).

DALMIERZE KRÓTKIEGO ZASIĘGU

Dalmierze laserowe to czujniki odległości wykorzystywane do pozycjonowania obiektów, kontroli obecności w systemach antykolizyjnych maszyn czy pozycjonowania robotów w procesach paletyzacji. Podstawą działania tych czujników jest pomiar czasu, w którym światło pokonuje drogę nadajnik-przedmiot- odbiornik.

Na specjalną uwagę zasługuje ekonomiczna seria S80, charakteryzująca się precyzyjnym pomiarem na dystansie do 7 m, wyposażona w 4-cyfrowy wyświetlacz, wyjście analogowe oraz interfejs RS-485. Zachęcamy do zapoznania się z pełną ofertą produktową firmy Datalogic na stronie internetowej www.oemautomatic.pl oraz zamówienia bezpłatnego katalogu papierowego w języku polskim.

Mariusz Szabłowski
OEM Automatic

www.oemautomatic.pl