PLC zawsze online. Kompaktowa seria DVP PLC

| Prezentacje firmowe Artykuły

Sterowniki PLC firmy Delta Electronics to wydajne, stabilne i niezawodne urządzenia o niewielkich gabarytach i w konkurencyjnej cenie, które producent wyposażył w wiele różnych interfejsów komunikacyjnych oraz umożliwił zarządzanie rozproszonymi zasobami. Wystarczy jeden kompaktowy sterownik PLC, a świat sieci stoi przed nami otwarty. Interesujące są możliwości nadzorowania pracy sterowników PLC dzięki użyciu dostarczanego przez producenta wysokiej jakości bezpłatnego oprogramowania.

PLC zawsze online. Kompaktowa seria DVP PLC

Producent wyposażył swoje produkty w takie interfejsy jak RS-232, RS-422, RS-485, Ethernet, obsługiwane są takie protokoły komunikacyjne jak BACnet, Profibus, CANopen, DeviceNet, Modbus (również TCP). Byłby to opis niepełny, gdyby nie wspomnieć o modułach komunikacyjnych, które umożliwiają zdefiniowanie dowolnego protokołu własnego, dzięki czemu sterownik PLC zyskuje możliwość komunikowania się w przyszłości z urządzeniami, które np. jeszcze nie powstały.

Dzisiejsze wymagania odnośnie do sterowników PLC to nie tylko wymiana danych pomiędzy elementami maszyny. Dzisiejsze wyzwania to bezpieczna i szybka wymiana danych pomiędzy parkiem maszynowym a systemami informatycznymi, które ze swojej natury nie były projektowane do komunikacji z automatyką stosowaną w przemyśle. Wyzwania to również potrzeba gromadzenia informacji o jakości i wydajności produkcji, zarządzania materiałami oraz wyrobami gotowymi.

Urządzenia Delta Electronics mają tak wiele kanałów wymiany informacji, że pozwalają na swobodne konstruowanie systemów sterowania wymagających komunikacji z nowoczesnymi systemami informatycznymi zarządzającymi produkcją. Sterowniki te ułatwiają realizację złożonych struktur sterowania, które znajdują się w dużym rozproszeniu. Mają one stabilne mechanizmy wymiany danych w rozległych sieciach, ułatwiają tworzenie systemów analizujących informacje z rozproszonych wejść binarnych i analogowych, zapewniają też elastyczne mechanizmy sterowania wyjściami znajdującymi się w znacznych odległościach od sterownika PLC.

OKIEM PRAKTYKA

Opisane szerokie możliwości komunikacyjne pozwalają w praktyce między innymi na wysyłanie do serwerów baz danych wszelkich informacji procesowych - np. stanów liczników, temperatur, ciśnień, informacji o autoryzowanych pracownikach, aktualnie wykonywanym zleceniu. Można również gromadzić dane o występujących zdarzeniach - np. sytuacjach awaryjnych, zdarzeniach związanych z rozpoczęciem lub zakończeniem określonego etapu przetwarzania, rejestracją nowego zlecenia.

Istnieją również możliwości przesyłania informacji w drugą stronę, czyli od zintegrowanych systemów zarządzania produkcją do układów wykonawczych. Praktyczna realizacja to wysyłanie do PLC informacji o zleceniu do realizacji. Duże zasoby pamięci sterowników pozwalają na przechowywanie zleceń, które są opisane np. przez 7500 parametrów.

Wysokiej jakości bezpłatne oprogramowanie eServer, które jest dostarczane przez producenta, ułatwia stworzenie stabilnego środowiska do przetwarzania danych odbieranych i wysyłanych do PLC. Pozwala ono również na przekazywanie danych do serwerów bazodanowych, pomaga w stworzeniu platformy do zarządzania zleceniami dla PLC, a także wpiera przy tworzeniu raportów dla menedżerów firmy.

KOMUNIKACJA POMIĘDZY STEROWNIKAMI PLC

Producent sterowników, Delta Electronics, udostępnił również szybkie i niezawodne oraz łatwe w użyciu mechanizmy wymiany danych pomiędzy sterownikami PLC. Dzięki tym mechanizmom sterowniki mogą się ze sobą komunikować i wymieniać informacjami całkowicie niezależnie od wykonywanego aktualnie programu. Nawet w sytuacji wymiany ogromnej ilości danych, sterowniki pracują stabilnie i szybko z taką samą prędkością, jak bez wymiany danych.

Mechanizmy te ułatwiają rozbudowanie obecnych układów sterowania o nowe funkcjonalności, a także umożliwiają projektowanie bardziej zaawansowanych systemów złożonych z modułów, które będą potrafiły rozpoznawać konfigurację, w której pracują.

ROZPROSZONE WEJŚCIA I WYJŚCIA

Czy sterownik PLC o kubaturze 3 smartfonów może zarządzać 8 tysiącami wejść/wyjść? Okazuje się, że jest to możliwe. Oferowane komponenty do sterownika PLC umożliwiają stworzenie rozwiązania, które może zarządzać np. 247 hostami, z których każdy nadzoruje pracę 128 wejść i 128 wyjść binarnych oraz do 8 modułów analogowych, z których każdy ma np. po 4 wejścia typu PT100. Daje nam to możliwość analizowania ponad 31 000 wejść i wyjść binarnych oraz 8000 linii analogowych.

Rozproszone wejścia i wyjścia mogą być realizowane np. z użyciem protokołu Modbus/Modbus TCP, ale dostępne są również moduły do rozproszonych wejść/wyjść, pracujące z siecią Profibus, DeviceNet. A stosując konwertery komunikacyjne, sieć połączeń można bardzo rozbudować.

REDUNDANCJA W PLC

Mechanizmy wymiany danych ułatwiają również stworzenie rozwiązania, w którym otrzymamy wysoki stopień niezawodności poprzez zduplikowanie sterowników PLC, które dzięki szybkiej wymianie danych procesowych mogą wspólnie realizować zadanie.

Producent sterowników zapowiedział już pojawienie się nowego sterownika PLC z pełną sprzętową redundancją, dzięki której będzie można budować stabilne, bezpieczne i wydajne środowiska sterujące najbardziej skomplikowanymi procesami produkcyjnymi o podwyższonym wymaganym poziomie niezawodności.

POMAGAMY OSIĄGNĄĆ SUKCES

Aby osiągnąć sukces, potrzebny jest dobry sprzęt oraz ludzie, którzy te urządzenia znają i potrafią wykorzystać cały ich potencjał. Inżynierowie firmy Induprogress pomagają klientom we wdrażaniu nowych rozwiązań. Szkoleniowcy prowadzą spotkania dla pracowników klienta, na których prezentują możliwości sprzętu, uczą używania aplikacji, programowania sterowników, projektowania architektury, tworzenia interfejsów użytkownika i technik szybkiego projektowania oraz wdrażania rozwiązań. Tworzymy wiele gotowych rozwiązań, które udostępniamy naszym klientom bezpłatnie. Dzięki temu szybko i z sukcesem wdrażają oni sprawdzone i stabilne systemy. Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

Induprogress
induprogress.pl