Zaprojektuj z nami system bezpieczeństwa! Nowe oprogramowanie wspiera projektantów systemów bezpieczeństwa maszyn

| Prezentacje firm

Rockwell Automation oferuje Safety Automation Builder - narzędzie wspierające inżynierów projektujących maszyny i instalacje technologiczne w zakresie doboru środków zabezpieczających oraz walidacji tak stworzonego systemu. Oprogramowanie, które można pobrać darmowo ze strony firmy, pozwala również na stworzenie wymaganej dokumentacji technicznej oraz wyeksportowanie projektu do narzędzia SISTEMA.

Zaprojektuj z nami system bezpieczeństwa! Nowe oprogramowanie wspiera projektantów systemów bezpieczeństwa maszyn

Projektowanie systemów bezpieczeństwa to dla wielu producentów maszyn, integratorów oraz firm zajmujących się modernizacją instalacji technologicznych spore wyzwanie. Wynika ono zarówno z roli, jaką układy te odgrywają w zabezpieczaniu osób i mienia, jak też ze zmieniających się norm, których wymagania należy spełnić, aby maszyna lub instalacja uznana została za zgodną z Dyrektywą Maszynową.

Wprowadzone wiosną do oferty firmy Rockwell Automation oprogramowanie Safety Automation Builder stanowi odpowiedź na powyższe problemy. Jest to z jednej strony narzędzie proste, intuicyjne w użyciu, które w kilku krokach prowadzi użytkownika przez proces doboru zabezpieczeń, z drugiej zaś umożliwiające rozplanowanie tych ostatnich w całej instalacji i późniejsze sprawdzenie, czy tak stworzony system zapewnia odpowiedni poziom ochrony zgodnie z wymaganiami EN ISO 13849-1.

AUTOMATYZACJA PROCESU PROJEKTOWEGO

Tradycyjnie inżynierowie zajmujący się tematyką bezpieczeństwa musieli przechodzić przez długi proces tworzenia rysunków maszyn, określania potencjalnych niebezpiecznych punktów dostępu i wymaganych funkcji bezpieczeństwa, a następnie wyboru urządzeń wejściowych, wyjściowych i logicznych, nanoszenia na schematy symboli różnych osłon i zabezpieczeń oraz wyliczania poziomów bezpieczeństwa dla układu sterowania. Na podstawie tego tworzono listę wymaganych materiałów, podzespołów oraz ich połączeń, co obejmowało m.in. różne dokumenty, rysunki i raporty.

Oprogramowanie Safety Automation Builder automatyzuje wiele z tych czynności, pozwalając przyspieszyć proces projektowy i minimalizować ryzyko błędu ludzkiego. Dzięki niemu użytkownicy importują obraz maszyny, którą chcą zabezpieczyć, i odpowiadają na pytania przy użyciu rozwijanych menu i kolejnych ekranów. Po określeniu wymaganych zabezpieczeń narzędzie proponuje odpowiedni system, przedstawia użytkownikowi schematy z rozmieszczeniem środków ochronnych oraz generuje zestawienie wymaganych urządzeń (produktów). Możliwy jest także eksport całego projektu do programu SISTEMA, a następnie jego walidacja pod kątem uzyskanego poziomu bezpieczeństwa zgodnie z EN ISO 13849-1.

Proponowane narzędzie pozwala na dobór elementów zarówno z obszernej puli produktów bezpieczeństwa oferowanych przez Rockwell Automation, jak też użycie urządzeń firm trzecich. Warto dodać, że Rockwell Automation ciągle aktualizuje swoją bibliotekę danych do narzędzia SISTEMA, która zawiera informacje dotyczące bezpieczeństwa funkcjonalnego całego asortymentu produktów.

CO DALEJ?

Safety Automation Builder można pobrać ze strony: http://discover.rockwellautomation.com/safety/SAB. Z kolei oprogramowanie SISTEMA IFA dostępne jest na stronie: www.dguv.de/ifa/Praxishilfen/Software/SISTEMA/index.jsp. Zachęcamy również do kontaktu z naszymi inżynierami, którzy odpowiedzą na Państwa pytania dotyczące tworzenia systemów bezpieczeństwa maszyn.

Możliwości Safety Automation Builder

Narzędzie ma funkcjonalność pozwalającą m.in. na:

  • rozplanowania zagrożeń maszyny i punktów dostępu,
  • zdefiniowania funkcji bezpieczeństwa i wyboru środków ochronnych dla każdej z nich,
  • eksport danych do programu S ISTEMA w celu ewaluacji projektu,
  • bezpośrednie połączenie z ProposalWorks w celu utworzenia listy komponentów.

Rockwell Automation Sp. z o.o.
www.rockwellautomation.pl