Złącza do zastosowań w automatyce i robotyce firmy Multi-Contact

| Prezentacje firmowe Artykuły

Szwajcarska firma Multi-Contact, która w zeszłym roku obchodziła 50-lecie istnienia, zajmuje znaczącą pozycję wśród producentów złączy wykorzystywanych w robotach i automatach firm takich jak: KUKA, Walter, Volkswagen, Staubli, Comau, IF1, Enerpac czy Obara.

Złącza do zastosowań w automatyce i robotyce firmy Multi-Contact

Wysokie wymagania stawiane tym złączom mogą być spełnione dzięki specjalnym elementom sprężystym o nazwie Multilam (patent firmy Multi-Contact), o konstrukcji dostosowanej do przewodzonego prądu oraz wymaganej liczby cykli połączeniowych. Lamelki umieszcza się w gniazdach (fot. 3). Zapewniają one długookresową minimalizację rezystancji kontaktu, która przekłada się na minimalne grzanie się złącza, dłuższą jego trwałość, mniejsze straty energii oraz oszczędność czasu serwisu.

KLASYFIKACJA ZŁĄCZY

Złącza firmy Multi-Contact do zastosowania w robotyce i automatyce można podzielić na dwie grupy:

  • wielostykowe do systemów sterowania robotów i automatów,
  • złącza do obwodów pierwotnych zgrzewarek blach samochodowych.

Wielostykowe złącza (liczba styków od 2+ PE do 70+PE) przeznaczone są do stosowania w systemach sterowania, systemach manewrowych robotów, wymiany narzędzi (fot. 4). Taki rodzaj aplikacji wymaga od złączy możliwości dużej szybkości łączenia i rozłączania oraz dużej liczby cykli połączeniowych bez utraty jakości kontaktu elektrycznego (gwarantowany jest milion cykli).

Fot. 1. Robot firmy KUKA

Fot. 2. Robot firmy Staubli

Multi-Contact oferuje 35 typów kontaktów (sygnałowe, zasilające, silnoprądowe, sprężyste, do transmisji danych, itd.), 15 typów izolatorów (w tym hybrydowe) i obudowy o 4 rozmiarach. Obudowy mogą być wykonane z bardzo wytrzymałego mechanicznie plastiku lub metalu, mogą być również ekranowane. Zastosowanie plastikowych obudów eliminuje potrzebę uziemienia.

Fot. 3. Lamelki sprężyste Multilam w gniazdach

Fot. 4. Wielostykowe złącza do systemów sterowania robotami

Kompletne złącze (kontakty elektryczne w izolatorze) zachowuje stopień ochrony IP65 wzdłuż kontaktów. Temperatura pracy złączy zależy od materiału, z którego wykonany jest izolator - np. dla silikonu temperatura wynosi -40...180°C. Złącze umieszczone w obudowie może pracować w temperaturze +10...40°C.

ZŁĄCZA DO ROBOTÓW I ZGRZEWAREK

Do automatycznego sytemu zmiany narzędzi robota stworzono specjalną serię złączy MC FL3 (fot. 5 ), która charakteryzuje się uniwersalną obudową o małych wymiarach z wymiennymi wkładami (izolator z kontaktami), umożliwiając szybką wymianę wkładów i duży zakres aplikacji (fot. 6).

Fot. 5. Złącze FL3

Fot. 6. Złącza serii FL3 w zmieniarce narzędzi robota (MPS)

Złącza do obwodów pierwotnych zgrzewarek blach samochodowych (fot. 7) służą do dostarczenia zasilania do zgrzewarki. Dzięki produktom firmy Multi-Contact możliwe jest poprowadzenie zasilania wzdłuż ramienia zgrzewarki, dzieląc przewody zasilające na dogodne odcinki. Dostępne są następujące kombinacje kontaktów elektrycznych: 2+ PE; 3+PE; 3+N+PE.

Fot. 7. Złącza pierwszej generacji do obwodów pierwotnych zgrzewarek blach samochodowych

Fot. 8. Złącza serii RobiFix

Napięcie pracy wynosi 690 VAC, a maksymalny prąd 180 A. W złączach umieszczone są kontakty o średnicy 6 lub 8 mm. Do pinów o średnicy 6 mm można podłączyć metodą zaciskania przewody o przekrojach 6,10,16 i 25 mm². Do pinów o średnicy 8 mm można podłączyć metodą zaciskania lub skręcenia przewody o przekrojach 16, 25, 35 oraz 50 mm².

NOWY SYSTEM ZŁĄCZY ROBIFIX

Nowością wśród złączy zasilających zgrzewarki jest system złączy RobiFix (fot. 8). Złącza RobiFix (2+ PE, maks. 1000 VAC, maks. 180 A) dzięki specjalnej konstrukcji :

  • można rozłączać i wymieniać ich podzespoły ręcznie bez specjalnych narzędzi, co znacznie skraca czas przestojów robotów związanych z serwisem (do 50%).
  • w jednym złączu można stosować różne przekroje przewodów.
  • mają mniejsze wymiary i są lżejsze niż pierwsza generacja,
  • dla zwiększenia bezpieczeństwa pin PE zawsze wchodzi do gniazda jako pierwszy,
  • przenoszenie dużych prądów odbywa się z ochroną polaryzacji,
  • mają stopień ochrony IP67,
  • obudowa jest odporna na odpryski powstające w czasie zgrzewania.

O jakości złączy RobiFix świadczy również ich duża efektywność energetyczna wynikająca z małej całkowitej rezystancji połączenia (fot. 10), na którą składają się dwie rezystancje - wynikające z zaciśnięcia przewodów oraz rezystancji kontaktu wtyk-gniazdo. Im mniejsza rezystancja Rtotal, tym mniejsze grzanie się połączenia i straty mocy Pl.

Fot. 9. Miejsca stosowania złączy RobiFix (od J1 do J6)

Fot. 10. Porównanie złączy RobiFix firmy MC ze złączami innych firm

Mała rezystancja kontaktu (<60 μΩ) jest wynikiem użycia wewnątrz gniazd elementów sprężystych Multilam dostosowanych do przewodzonego prądu oraz liczby cykli połączeniowych. Multi-Contact na stronie www.robifix.com podaje szczegółowe dane techniczne, przykłady aplikacji złączy RobiFix oraz inne przydatne informacje.

INFORMACJE

Multi-Contact przywiązuje bardzo dużą wagę do jakości zaciskania, która wpływa na ogólną rezystancję kontaktu. W katalogach poświęconym złączom wszystkich typów przedstawione są również narzędzia do montażu.

Instrukcje montażowe można pobrać ze strony internetowej firmy www.multi-contact.com. Dalsze informacje dostępne są u wyłącznego przedstawiciela w Polsce, w firmie Semicon z Warszawy.

Alicja Miłosz
Semicon Sp. z o.o.

www.semicon.com.pl