Przenoszenie i synchronizacja: napędy do zautomatyzowanych systemów magazynowych

| Prezentacje firmowe Artykuły

NORD Drivesystems dostarcza wszechstronne systemy napędowe z indywidualnym sterowaniem do zastosowań transportowych we wszystkich gałęziach przemysłu. Obejmuje to motoreduktory dobrane i skonfigurowane do konkretnego zadania, energooszczędne, zdecentralizowane przetwornice częstotliwości oraz softstarty zintegrowane z silnikami lub zamontowane w ich pobliżu. Całość pozwala na realizację złożonych algorytmów sterowania.

Przenoszenie i synchronizacja: napędy do zautomatyzowanych systemów magazynowych

Szeroki zakres programowalnych funkcji oraz opcjonalne interfejsy komunikacyjne, do tego narzędzia wspomagające proces projektowania systemu - to składa się na portfolio wyrobów napędowych i elektronicznych NORD, a obejmuje wszystkie czynności transportu i podnoszenia. Przetwornice częstotliwości oferują nawet 200-procentową przeciążalność, podczas gdy sprawdzone sterowanie wektorowe ISD zapewnia wysoką dynamikę i stabilną pracę. Jedno i drugie sprawia, że ruch odbywa się płynnie i bezpiecznie z optymalnym wykorzystaniem potencjału systemu napędowego.

Przetwornica serii SK 180E NORD doskonale nadaje się do sterowania silnikami do mocy 2,2 kW w przenośnikach poziomych. Zagadnienia dla ruchu poziomego są najmniej wymagające z punktu widzenia techniki napędowej. Taki ruch bowiem często odbywa się na dłuższych odcinkach, a zatrzymanie jest stosunkowo rzadkie. Bywa, że napędy nie potrzebują nawet hamulca. Liczą się za to wymiary napędu, gdyż często jest on umieszczony pod przenośnikiem i nie może wystawać poza jego obrys. Seria 180E to przetwornica zintegrowana z silnikiem o wymiarach niewiele większych niż puszka elektryczna silnika.

Na realizowanie bardziej złożonych zadań pozwala seria SK 200E. Zapewnia kontrolę hamulca i może realizować pracę w trybie serwo i funkcje pozycjonowania. Zawiera zakres mocy aż do 22 kW, co obejmuje również duże dynamiczne systemy podnoszenia. Przetwornice te są jedynymi w swojej klasie wyrobami zapewniającymi funkcje sterowania pozycją, a także możliwość współpracy z enkoderami przyrostowymi i absolutnymi. Pozwalają na wykorzystanie standardowych asynchronicznych silników indukcyjnych AC w zastosowaniach zarezerwowanych dotychczas dla typowej techniki serwo wykorzystującej skomplikowane kontrolery i drogie silniki z magnesami trwałymi. Praktyka stosowania SK 200E pokazuje, że zadania wymagające względnego albo absolutnego sterowania pozycją lub synchronizacji z powodzeniem mogą się odbywać z użyciem tanich i powszechnych silników indukcyjnych, a co nie mniej ważne ich dynamika jest w pełni zadowalająca. Z kolei zastosowania napędów w układach podnoszenia wykorzystują z powodzeniem wbudowane funkcje bezpieczeństwa, które spełniają najwyższe przewidziane w branży kategorie i klasy bezpieczeństwa: PLe kategoria 4, SIL3.

Do najprostszych zastosowań, w których nie przewiduje się sterowania prędkością, a jedynie łagodny rozruch i zatrzymanie, stosuje się elektronikę napędową w postaci zintegrowanych z silnikami softstartów SK 135E. Urządzenie zapewnia łagodność ruchów, przez co zapobiega np. przewróceniu się elementów transportowanych, a jednocześnie spełnia funkcje zabezpieczeń silnika, które to elementy tradycyjnie montuje się w szafk ach elektrycznych. Wpływa to po raz kolejny na oszczędność miejsca i skrócenie czasu budowy systemu. Jeśli to potrzebne, użytkownicy mogą ustawić chwilowe napięcie rozruchowe dla większego momentu rozruchowego bezpośrednio na softstarcie za pomocą przełączników i pokręteł. Zintegrowane funkcje monitorujące dla mocy wejściowej (ograniczenie prądowe), zabezpieczające (przepięcie i zbyt niskie napięcie), monitorujące silnik (PTC / I²t, fazy silnika) oraz ruchowe (ograniczenie momentu, przeciążenie) sprawiają, że silniki są zabezpieczone przed skutkami przeciążenia, przegrzania, itp.

Cała koncepcja napędów zdecentralizowanych firmy NORD pozwala również na wykorzystanie wejść/wyjść cyfrowych i analogowych jako lokalnych wysp do podłączania zewnętrznych elementów systemu sterowania. Okablowanie czujników, zamiast być prowadzone do szafy ze sterownikiem głównym, prowadzone jest do najbliższego napędu, a następnie przenoszone cyfrowo magistralą służącą do sterowania napędem. Raz jeszcze dochodzi tym samym do uproszczeń w budowie systemu sterowania, a tym samym do oszczędności w czasie budowy i kosztach komponentów.

NORD Napędy sp. z o.o.
www.nord.pl