Więcej niż IE3. Dyneo - energooszczędność dzięki silnikom synchronicznym z magnesami trwałymi

| Prezentacje firmowe Artykuły

Silniki elektryczne odpowiadają w przemyśle za zużycie ponad 70% energii elektrycznej, stąd też tak istotne jest szukanie oszczędności w aplikacjach napędowych. O ile zmieniające się od stycznia przepisy obligują producentów i firmy branżowe do korzystania z silników o wyższej niż dotychczas sprawności, o tyle istnieje możliwość sięgnięcia po dodatkowe oszczędności eksploatacyjne.

Więcej niż IE3. Dyneo - energooszczędność dzięki silnikom synchronicznym z magnesami trwałymi

Zapewniają je rozwiązania Dyneo, które łączą silniki z magnesami trwałymi z serii LSRPM z napędami Unidrive. Korzyści z ich użycia są szczególnie widoczne tam, gdzie konieczna jest regulacja prędkości obrotowej przy jednoczesnym zachowaniu dużego momentu napędowego i minimalizacji fizycznych rozmiarów silników.

Emerson ma w swojej ofercie rozwiązanie jeszcze bardziej wydajne i energooszczędne, niż przewiduje to dyrektywa EuP. Silniki z magnesami stałymi z serii LSRPM to maszyny synchroniczne w obudowach standardowych silników asynchronicznych, które pod względem sprawności górują nad tymi klasy IE3. Ich główne zalety to sprawność wynosząca nawet 98%, wysoki moment napędowy oraz niskie koszty obsługi. Typoszereg silników obejmuje wykonania o mocach do 600 kW, co pozwala na ich wykorzystanie w większości typowych aplikacji przemysłowych.

Parametry silników:

  • moc: 0,75÷600 kW,
  • moment napędowy: 1 do 1400 N m,
  • prędkość: 1 do 5500 min-1,
  • wznios wału: 90 do 315 mm,
  • stopień ochrony: IP55 i IP23.

STAŁY MOMENT W DUŻYM ZAKRESIE PRĘDKOŚCI

Opatentowana technologia wirnika z magnesami w układzie osiowym pozwala na znaczne zwiększenie wydajności oraz mocy silnika

Omawiane silniki mają zastosowania w aplikacjach zmiennoprędkościowych i zapewniają znacznie wyższą sprawność niż standardowe rozwiązania w całym zakresie prędkości. Przewaga ta powiększa się, gdy funkcjonują poniżej prędkości znamionowej - nawet do 15%. Silniki gwarantują także stały moment przy dużym zakresie regulacji prędkości bez konieczności stosowania obcego chłodzenia. Jest to niewątpliwa zaleta w stosunku do standardowego układu z silnikiem asynchronicznym, którego sprawność zmniejsza się przy zastosowaniu układu regulacji prędkości. Dodatkowo silniki uzyskują większe obroty niż standardowe wersje asynchroniczne, co pozwala na:

  • dostosowanie prędkości silnika do prędkości napędzanego urządzenia bez konieczności stosowania dodatkowych urządzeń takich jak multiplikatory,
  • zwiększenie wydajności napędzanego urządzenia przez zwiększenie jego prędkości.

DODATKOWE ZALETY

Dyneo to nie tylko silniki, ale kompletna oferta systemów napędowych

Silniki LSRPM w obudowach aluminiowych mają znacząco mniejsze rozmiary niż standardowe silniki o analogicznych mocach. Kompaktowe rozwiązanie to wiele korzyści - zmniejszenie płyty montażowej pozwala na redukcję rozmiarów urządzenia klienta, a mniejszy ciężar ułatwia instalację silnika i obniża koszty jego transportu.

Z kolei modułowość, możliwość wyboru mocowania oraz różnych opcji ułatwiają zamianę i dostosowanie nowego silnika do tych już zainstalowanych lub wymianę wersji asynchronicznych przy projektach modernizacyjnych. Jednocześnie niewielkie straty występujące w wirniku z magnesami trwałymi znacznie ograniczają nagrzewanie się łożysk, co z kolei zmniejsza konieczność interwencji serwisowych oraz zwiększa żywotność silnika.

OSZCZĘDNOŚCI W APLIKACJACH O ZMIENNEJ PRĘDKOŚCI

Rozwiązania Dyneo mają zastosowanie przede wszystkim tam, gdzie mamy do czynienia ze zmiennym obciążeniem maszyn. Takimi aplikacjami są przykładowo pompy, wentylatory, sprężarki, przenośniki oraz ekstrudery. W ich przypadku oszczędności zapewnia nie tylko sam silnik, ale też możliwość regulacji prędkości poprzez wykorzystanie przemiennika częstotliwości. Dzięki odpowiedniemu doborowi układu napędowego pobór mocy może być zredukowany nawet o kilkadziesiąt procent w stosunku do rozwiązania standardowego.

Emerson Industrial Automation to globalny producent silników i napędów elektrycznych, automatyki oraz systemów zasilania. Oferujemy szeroką gamę systemów napędowych różnych typów i mocy, gdzie wykorzystywane są silniki asynchroniczne, silniki prądu stałego, serwomotory i inne silniki. Współpracują one z podzespołami takimi jak: reduktory, hamulce oraz z różnymi urządzeniami pozwalającymi na regulację prędkości obrotowej i momentu napędowego.

ROI PONIŻEJ 12 MIESIĘCY

Porównanie wydajności silników LSRPM w porównaniu z silnikami o sprawności IE2 oraz IE3 przy (a) 1500 obr./min oraz (b) 750 obr./min

Silniki LSRPM już podczas pracy z prędkością znamionową cechują się większą efektywnością energetyczną niż wysokosprawnościowe silniki asynchroniczne. Różnice są jeszcze bardziej widoczne w przypadku pracy poniżej prędkości znamionowej. Dzięki temu zwrot kosztów inwestycji osiągany jest w czasie nawet krótszym niż 12 miesięcy!

Weźmy dla przykładu aplikację z branży chłodnictwa przemysłowego - sprężarkę śrubową z układem napędowym o zmiennej prędkości. Charakteryzuje się ona zmiennym obciążeniem wynikającym ze zmiennego zapotrzebowania na moc chłodniczą. Standardowo stosowano w niej silnik prądu przemiennego o prędkości obrotowej 3000 obr./min i mocy 280 kW, który zapewniał sprawność układu wnoszącą 92,7%.

Rozwiązanie Dyneo z synchronicznym silnikiem LSRPM 280MD osiąga sprawność 97,6% w całym zakresie prędkości do 3000 obr./min. Oszczędność energii przekracza w takim przypadku 4000 kW rocznie, a waga silnika zredukowana zostaje z 900 do 380 kg. Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych wynosi w tym przypadku również poniżej jednego roku.

Zapraszamy do kontaktu z naszymi specjalistami, którzy przedstawią propozycję wprowadzenia oszczędności w Państwa aplikacji!

Emerson Industrial Automation
www.emersonindustrial.com