Przekaźniki firmy Relpol na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

| Prezentacje firmowe Artykuły

Z początkiem 2014 roku firma Relpol zaproponowała zainteresowanym jej produktami cykl bezpłatnych szkoleń pod hasłem "Techniczne środy z Relpolem". Udział w szkoleniu był bardzo dobrą okazją do poznania asortymentu produkowanego przez firmę Relpol oraz rozszerzenia wiedzy na temat nowości w ofercie. Dodatkową atrakcją były warsztaty z podstaw programowania przekaźników programowalnych NEED. Na uczestników szkolenia oprócz katalogów i folderów czekały także zestawy demonstracyjne i ćwiczeniowe zbudowane na bazie produktów Relpola.

Przekaźniki firmy Relpol na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu

Jedno ze szkoleń odbyło się 9 kwietnia 2014 roku we Wrocławiu. Oprócz inżynierów, handlowców i praktyków w szkoleniu tym wzięli udział również pracownicy naukowo-dydaktyczni wrocławskich uczelni. Efektem spotkania było nawiązanie współpracy na płaszczyźnie dydaktycznej pomiędzy organizatorem szkolenia, firmą Relpol, będącą znanym, europejskim producentem przekaźników, a Katedrą Inżynierii Bioprocesowej Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Na wydziale tym realizowany jest interdyscyplinarny profil kształcenia, łączący wiedzę z dziedzin inżynierskich z wiedzą ekonomiczną i menedżerską. Profil kształcenia nawiązuje do popularnego w Europie Zachodniej kierunku engineering management, którego absolwenci uzyskują zawód inżyniera zarządzania.

Przez wiele lat był to jedyny wydział w kraju kształcący inżynierów ekonomistów, a zatem ekonomistów z dobrym przygotowaniem technicznym. Ponadto oba podmioty są rówieśnikami - firma Relpol działa w branży od 1958 roku, a Wydział Inżynieryjno-Ekonomiczny obchodził w 2014 roku 60-lecie istnienia.

W ramach nawiązanej współpracy firma Relpol przekazała na zajęcia dydaktyczne dla studentów swoje produkty, począwszy od standardowych przekaźników elektromagnetycznych, przez przekaźniki czasowe, przekaźniki półprzewodnikowe standardowe i jednofazowe (sterowane liniowym sygnałem analogowym), aż po przekaźnik programowalny NEED wraz z najnowszym dodatkiem - modułem do komunikacji NEED-MODBUS.

Przekazane przez firmę Relpol urządzenia będą wykorzystywane w trakcie wykładów i ćwiczeń z przedmiotu: komputerowe wspomaganie prac inżynierskich. W zajęciach tych uczestniczą studenci studiów stacjonarnych i niestacjonarnych wszystkich specjalności prowadzonych na wydziale, tj. inżynierii produktów żywnościowych, inżynierii produktów chemicznych, inżynierii ochrony środowiska i inżynierii bioproduktów.

Studenci będą mogli poznawać budowę, zasadę działania i sposób programowania elementów automatyki przemysłowej na konkretnych przykładach, wykorzystując rzeczywiste urządzenia produkowane przez firmę Relpol, stosowane obecnie w wielu przedsiębiorstwach różnych branż. Pozwoli to na istotne wzbogacenie i uatrakcyjnienie procesu dydaktycznego na Wydziale Inżynieryjno-Ekonomicznym.

Rok akademicki jeszcze nie rozpoczął się na dobre, a przekaźniki firmy Relpol już zostały wykorzystane ku uciesze uczniów gimnazjów i szkół średnich. Okazją do tego była XVII edycja Dolnośląskiego Festiwalu Nauki. Jest to cykliczna impreza popularnonaukowa organizowana przez wyższe uczelnie Wrocławia, instytuty Polskiej Akademii Nauk oraz środowiska pozauczelniane.

Jednym z pokazów festiwalowych była prezentacja przeprowadzona przez dr. inż. Daniela Borowiaka, pod tytułem: "Czy Twój laptop potrafi zaparzyć herbatę". W prezentacji wzięło udział około sześćdziesięciu uczniów trzech wrocławskich szkół: Gimnazjum nr 25, XV Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum Informatycznego z Zespołu Szkół nr 1.

Była to prezentacja z pogranicza informatyki i automatyki, pozwalająca uczniom przekonać się, że komputery w codziennym życiu nie są wykorzystywane wyłącznie do zabawy czy przeglądania zasobów Internetu. W trakcie godzinnego pokazu uczniowie zobaczyli w jaki sposób laptop, po podłączeniu do niego czujników pomiarowych, potrafi automatycznie mierzyć temperaturę lub określać, ile wody znajduje się w naczyniu. Dowiedzieli się także, że za pomocą komputera można włączać i wyłączać rozmaite urządzenia zasilane energią elektryczną i że potrzebne są do tego między innymi przekaźniki elektromagnetyczne.

Na zakończenie prezentacji wszystkie wcześniej omówione urządzenia zostały połączone z laptopem i wykorzystane do automatycznego przygotowania herbaty. Przebieg procesu parzenia herbaty uczniowie mogli oglądać na ekranie komputera dzięki programowi "narysowanemu" w graficznym środowisku programistycznym LabVIEW firmy National Instruments.

Komunikacja komputera z przekaźnikiem programowalnym NEED-24DC-22-08-4R-D odbywała się dzięki dostępnemu od niedawna w ofercie firmy Relpol konwerterowi protokołu NEED-MODBUS. "Herbata z laptopa" bardzo smakowała uczniom, a prezentacja pozwoliła im zrozumieć, do czego będą mogli wykorzystać w przyszłości wiedzę, którą aktualnie zdobywają na lekcjach fizyki, chemii czy informatyki.

Współpraca pomiędzy firmą Relpol a Wydziałem Inżynieryjno-Ekonomicznym przynosi obopólne korzyści. Wykorzystanie nowoczesnych urządzeń automatyki na zajęciach dydaktycznych powoduje, że są one atrakcyjniejsze, a studenci mogą lepiej przygotować się do podjęcia pracy zawodowej. Z drugiej strony należy pamiętać, że studenci to potencjalni, przyszli klienci, którzy być może zechcą wykorzystać właśnie urządzenia firmy Relpol w założonych przez siebie przedsiębiorstwach, w firmach rodzinnych lub będąc pracownikami różnych gałęzi przemysłu.

Dodatkowo urządzenia firmy Relpol będą wykorzystywane w kolejnych latach w trakcie różnych prezentacji, m.in. w ramach kolejnych edycji Dolnośląskiego Festiwalu Nauki oraz pozwolą na wykonywanie przez studentów prac inżynierskich związanych z automatyką i sterowaniem. Dobra znajomość produktów firmy Relpol przyczyni się również do ich chętnego stosowania w projektach realizowanych przez Akademickie Centrum Badań i Rozwoju Bio R&D (www.acbir.ue.wroc.pl), zajmujące się m.in. projektowaniem i programowaniem komputerowych systemów pomiarowo-sterujących, wspomagających prowadzenie badań naukowych i prac eksperymentalnych.

dr inż. Daniel Borowiak
Pracownik naukowo-dydaktyczny
Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu
Relpol S.A.
www.relpol.com.pl