Układy rozładowcze wagonów towarowych

| Prezentacje firmowe Artykuły

Nie ulega wątpliwości, że w światowym kolejnictwie tabor szynowy - lokomotywy, wagony pasażerskie i towarowe - często musi pracować w bardzo trudnych środowiskach - od ekstremalnych temperatur po inne trudne warunki otoczenia. W związku z tym rozwiązania techniczne stosowane w taborze muszą być odporne na wiele potencjalnych zagrożeń. W kolejnictwie gwarantowana dyspozycyjność i zdatność eksploatacyjna często stanowi o rentowności danego środka transportu. Firma Parker Hannifin dostarcza bezpieczne, niezawodne i cechujące się wysokimi walorami eksploatacyjnymi układy pneumatyczne do wagonów towarowych najnowszej generacji.

Układy rozładowcze wagonów towarowych

Parker Hannifin od ponad 30 lat współpracuje z czołowymi światowymi przewoźnikami, gwarantując niezawodność i wysoką jakość wyrobów. Z produktami firmy Parker, łączącymi bogate doświadczenie i wiedzę inżynierską z innowacyjnymi, zintegrowanymi rozwiązaniami technicznymi, można się zetknąć w każdym zakątku świata, gdzie są poddawane nawet najbardziej wymagającym warunkom pracy.

Współpracując z największymi producentami wagonów towarowych oznaczanych jako FALNS, możemy poszczycić się globalnym doświadczeniem w zakresie pneumatycznego sterowania klapami rozładowczymi wagonów. Tradycyjnie klapami rozładowczymi wagonu samozsypnego steruje się ręcznie lub za pomocą rozmaitych podzespołów i regulatorów pneumatycznych.

Metody te wciąż stosuje się w transporcie kolejowym. Dlatego też inżynierowie Parkera specjalizujący się w konstrukcjach dla kolejnictwa zaprojektowali zintegrowane rozwiązanie, które z całą pewnością spełni oczekiwania najbardziej wymagających odbiorców. Prawdziwym wyzwaniem dla każdego dostawcy podzespołów pneumatycznych jest zaoferowanie rozwiązań łączących walory eksploatacyjne z odpornością na różne warunki pracy, zapewniających tym samym swoim klientom największe korzyści.

Od typowego systemu wymaga się niezawodnego otwierania klap zsypnych po obu stronach wagonu, gdyż operator musi mieć możliwość rozładunku zarówno na lewą, jak i prawą stronę - zależnie od sytuacji w miejscu przeznaczenia. Dlatego też, aby umożliwić niezależne otwieranie lewej i prawej strony, wagony muszą mieć dwa zestawy sterujące. Dodatkowo, niezależne działanie klap stanowi istotny wymóg bezpieczeństwa. Układy firmy Parker działają w szerokim zakresie temperatur: od -40°C do +60°C, a zahermetyzowane szafki sterujące są odporne na wnikanie wilgoci i pyłów.

Parker produkuje i dostarcza podzespoły, które idealnie nadają się do różnych zastosowań - np. siłowniki P1D, zawory Viking Extreme do zabudowy przewodowej, zawory DXR ISO, zintegrowane agregaty przygotowania powietrza (produkowane przez filię Global Air Preparation) oraz przeznaczone do pracy ciężkiej zawory serii VA z korpusami mosiężnymi.

Elementy te wytypowano nie tylko ze względu na niezwykłą niezawodność, ale także ze względu na odporność na zróżnicowane warunki klimatyczne i środowiskowe, jakiej wymagają zastosowania w kolejnictwie. Zestawia się je w odpowiedni układ i zabudowuje w zaprojektowanej i skonstruowanej według pomysłu firmy Parker szafce sterowania pneumatycznego z panelem interfejsu użytkownika (sterującym fizycznym otwieraniem klap). Szafkę sterowniczą i panel użytkownika hermetyzuje się dla zabezpieczenia przed wnikaniem pyłu, często obecnego w otoczeniu (np. w środowisku kopalni węgla) i zdolnego uszkodzić urządzenie.

Podzespoły i urządzenia firmy Parker przechodzą również dokładne próby i spełniają najwyższe standardy w zakresie:

  • odporności na udary i wibracje (IEC61373:1999 kategoria 1),
  • ochrony przeciwpożarowej (EN45545-2: 2013),
  • odporności na niskie i wysokie temperatury (EN60068-2-1, test Ad/ EN60068-2-2, test Bd),
  • odporności na wilgoć (BS2011: Part 2.1 Db: 1981).

Bryzgoszczelność, czyli odporność na krótkotrwałe działanie wody, ma również szczególne znaczenie, jako że w zimie wagony rozmraża się natryskiem gorącej wody (pod maksymalnym ciśnieniem 3 barów i temperaturze do +70°C).

W zastosowaniach w transporcie szynowym głównym zmartwieniem są przecieki sprężonego powietrza w całym układzie pneumatycznym. Układ musi pozostawać pod ciśnieniem, aby zawory i siłowniki działały skutecznie. Mimo że często problem ten umyka uwadze konstruktorów, inżynierowie Parkera zdołali znacznie poprawić szczelność układu i zapewnić utrzymanie ciśnienia, co z kolei pozytywnie wpłynęło na niezawodność działania.

W przypadku dwustronnych węglarek samozsypnych obydwa zestawy klap pod żadnym pozorem nie mogą otworzyć się jednocześnie: stanowi to zagrożenie dla osób znajdujących się w pobliżu. Jeśli wagon ma być rozładowywany z prawej strony, operator musi widzieć całą jego prawą burtę, a także musi być całkowicie pewien, że klapy z lewej burty się nie otworzą. By rozwiązać ten problem inżynierowie firmy Parker wbudowali w układ odpowiednie powiązanie, które uniemożliwia jednoczesne otwarcie klap po obu burtach wagonu, tym samym zapewniając bezpieczeństwo.

Każde rozwiązanie techniczne przed zainstalowaniem w wagonie trzeba wypróbować - w ramach prac badawczo-rozwojowych projektowane rozwiązanie techniczne przechodzi wymagające testy mające potwierdzić, że nadaje się do danego zastosowania. W tym celu konstruktorzy firmy Parker zaprojektowali i zbudowali pełne środowisko testowe.

Następnie całkowicie pneumatyczny układ sterowania klapami poddali próbie długotrwałej pracy, składającej się z 3500 cykli roboczych przy hydraulicznie symulowanych oporach - próba ta odpowiada mniej więcej 6-letniej próbie pracy makiety układu w realnych warunkach. Projektowany układ sprawdził się znakomicie i konstruktorzy zyskali pewność, że jego jakość i niezawodność przewyższają oczekiwania klientów.

Parker dostarcza kompletne urządzenie, gotowe do instalacji w wagonach. Z wyjątkiem zewnętrznych siłowników nie istnieją żadne indywidualne podzespoły do zainstalowania. Urządzenie typu plug & play, gwarantuje klientowi oszczędność czasu montażu. Również próbom funkcjonalnym poddaje się cały zespół, co ogranicza zakres prób po zabudowaniu w wagonie i pozwala uzyskać dalszą oszczędność czasu i tym samym przyśpieszyć wprowadzenie na rynek.

Zapewniamy globalną pomoc techniczną. Parker Hannifin jest obecny w 50 krajach świata, a klienci mogą być pewni, że w razie potrzeby uzyskają niezbędną pomoc.

Odwiedź nas na 11. Międzynarodowych Targach Kolejowych TRAKO 2015.

Parker Hannifin Sales Poland Sp. z o.o.
www.parker.pl