Odwadnianie FAM - dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości cieczy hydrauliczno-smarującej

| Prezentacje firmowe Artykuły

Obecność lub pojawianie się cząstek wody w układzie hydraulicznym lub smarującym to niepożądane, ale i nieuniknione zjawisko. Bagatelizowanie tego problemu może skutkować obniżaniem się wydajności maszyny lub nawet, w krytycznych przypadkach, kosztownymi awariami.

Odwadnianie FAM - dobre praktyki w zakresie zapewniania jakości cieczy hydrauliczno-smarującej

Rys. 1. Zasada działania Hydac FAM

Poprawnie działająca ciecz smarująca musi spełniać szereg wymagań postawionych przy projektowaniu urządzeń. Niestety systemy smarne są często narażone na czynniki zewnętrzne, które ową ciecz zanieczyszczają i zaburzają jej właściwości.

Nieszczelność zbiornika z cieczą lub układu chłodzenia, zapchany filtr, częste uzupełnianie układu, duża pojemność elementów wykonawczych, czyszczenie maszyny detergentami i wodą, wysokie różnice temperatur, wysokie względne zawilgocenie powietrza - wszystkie są czynnikami, które w znaczący sposób wpływają na zanieczyszczenie.

Skutkami takiego zanieczyszczenia są: pogorszenie zdolności rozdzielania powietrza, pogorszenie się właściwości pieniących,pogorszenie się właściwości smarnych, obniżenie efektywności uszlachetniaczy, zmniejszenie właściwości izolujących, kawitacja, korozja i przyspieszenie zjawiska starzenia się oleju.

Zanieczyszczenia cząstkami stałymi są zazwyczaj proste do odfiltrowania, natomiast pozbycie się wody w układzie wymaga szczególnych zabiegów. Woda występuje w tym przypadku w dwóch stanach - rozpuszczona i w stanie wolnym.

Fot. 1. Urządzenia FluidAqua Mobil FAM10 (po lewej) i FluidAqua Mobil FAM 15/30/50/70

Ta ostatnia może zostać efektywnie wychwycona przy użyciu odpowiedniego wkładu filtracyjnego Aquamicron. Woda jest absorbowana przez wkład, stopniowo zapychając filtr, który przy okazji wychwytuje również cząstki stałe z cieczy.

Dla usuwania wody rozpuszczonej Hydac przygotował zaawansowany zestaw urządzeń do pracy offline.

Urządzenia z rodziny FluidAqua Mobil (FAM) pracują przy użyciu metody próżniowej. Zawilgocony olej doprowadzony do urządzenia przy wysokiej temperaturze jest powoli doprowadzany do reaktora poprzez filtry wstępne. W reaktorze panuje podciśnienie wygenerowane przez pompę próżniową - obniża to punkt wrzenia wody i cząstki wody oddzielają się od oleju.

Fot. 2. Korozja na dnie zbiornika, wcieranie się elementów łożysk

Doprowadzane powietrze o niższej temperaturze wypycha parę wodną ku górze. Powietrze uwalniane jest do atmosfery a woda zostaje odessana do zbiornika wody. Procedura ta dodatkowo obniża zapowietrzenie cieczy, co obniża ryzyko zjawiska kawitacji.

Efektywność układu zależy od zawartości wody w oleju, pojemności układu i od czasu trwania procesu odwadniania. Proces ten powinien być przeprowadzony okresowo, a pomocne w określeniu zawartości wody mogą być urządzenia AquaSensor dostępne w palecie produktów HYDAC.

Bartłomiej Krulik
Hydac Sp. z o.o.

www.hydac.com.pl