Silniki ABB poinformują użytkownika o koniecznym serwisie

| Prezentacje firmowe Artykuły

Nowe, oparte na technologii inteligentnych czujników rozwiązanie ABB może ograniczyć przestoje silników niskiego napięcia nawet o 70% i wydłużyć cykl ich życia aż o 30%.

Silniki ABB poinformują użytkownika o koniecznym serwisie

Do tej pory monitorowanie i konserwacja prewencyjna silników elektrycznych niskiego napięcia były czasochłonne i kosztowne. Nowa technologia zaproponowana przez ABB przekształca proste silniki w inteligentne maszyny, które poinformują użytkownika o koniecznym serwisie urządzenia. Inteligentne czujniki zainstalowane bezpośrednio na silniku przekazują informacje o parametrach operacyjnych i stanie urządzenia, wykorzystując do tego bezprzewodową transmisję danych.

Innowacyjna technologia czujników zapewni operatorom zakładów nie tylko ogromne potencjalne oszczędności związane z konserwacją i naprawami, ale ułatwi również wykorzystanie koncepcji IoTSP (Internet of Things, Services and People) dla milionów silników. IoTSP to koncepcja stworzona przez ABB, która umożliwia klientom korzystanie z możliwości, jakie daje cyfryzacja. Dzięki nowemu rozwiązaniu korzyści staną się dostępne również dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Inteligentny czujnik dostarcza informacje o parametrach operacyjnych i stanie urządzenia, takich jak wibracje, temperatura lub przeciążenie, a także oblicza zużycie energii elektrycznej. Dane analizowane są przez specjalnie opracowane oprogramowanie i przekazywane operatorowi zakładu w formie graficznej na potrzeby planowania konserwacji, co umożliwia ograniczenie przestojów nawet o 70%. Jednocześnie możliwe jest wydłużenie cyklu życia silników aż o 30% i obniżenie zużycia energii nawet o 10%, co powoduje, że inwestycja w tę innowacyjną formę monitorowania stanu urządzenia zwróci się w mniej niż rok.

To innowacyjne rozwiązanie sprawia, że monitorowanie stanu urządzenia staje się nowym standardem dla silników niskiego napięcia. Zoptymalizowane harmonogramy konserwacji pomagają w znacznym stopniu obniżyć jej koszty. Poza tym można istotnie ograniczyć, a nawet całkowicie wyeliminować nieplanowane przerwy w działaniu silnika. Zwiększona dostępność istotnie poprawia produktywność pracy naszych klientów.

Pekka Tiitinen
Dział automatyzacji
produkcji i napędów, ABB

Zastosowanie tego innowacyjnego rozwiązania nie ogranicza się wyłącznie do nowych silników wyprodukowanych przez ABB. Czujniki mogą być zainstalowane fabrycznie lub później na już uruchomionych silnikach i to zaledwie w ciągu kilku minut.

Nowa technologia czujników ABB jest również gwarancją bezpieczeństwa cybernetycznego. Czujnik nie jest elektrycznie połączony z silnikiem i w rezultacie uzyskanie nieupoważnionego dostępu za pośrednictwem tego kanału jest niemożliwe. Korzystając z protokołów szyfrowania, inteligentne czujniki przesyłają dane bezprzewodowo na bezpieczny serwer.

Tam, dane są analizowane przy pomocy specjalnych algorytmów. Serwer w chmurze, gdzie przechowywane są zaszyfrowane dane, spełnia wszystkie surowe wymagania ABB zapewniające bezpieczeństwo cybernetyczne. W internetowym portalu dla klientów zastosowano również protokół dostępu oparty na rolach, tak aby zapewnić bezpieczny dostęp do danych.

ABB
www.abb.pl