Zastosowanie SIMOCODE pro w celu ochrony pompy przed zablokowaniem

| Prezentacje firmowe

System zarządzania pracą napędów SIMOCODE pro z powodzeniem może zostać wykorzystany w celu realizacji zabezpieczenia przed zablokowaniem się pomp pracujących w oczyszczalniach ścieków. Przedstawiamy przykład realizacji aplikacji z jego użyciem.

Zastosowanie SIMOCODE pro w celu ochrony pompy przed zablokowaniem

Rys. 1. Diagram blokowy funkcji ochronnej

Blokady pomp oraz filtrów, spowodowane obecnością ciał stałych w transportowanej cieczy, są problemem często pojawiającym się w przemyśle wodnym i kanalizacyjnym.

W najtrudniejszych przypadkach mogą one doprowadzić do przelania zbiorników, niechcianych wycieków bądź uszkodzenia silników napędzających pracę pomp. Sytuacje te zazwyczaj wiążą się z nieplanowanymi interwencjami stale dyspozycyjnego personelu, które polegają na ręcznym usunięciu przyczyny blokady.

Rys. 2. Schemat poglądowy

System SIMOCODE pro V, mający w konfiguracji sprzętowej moduł przekładników prądowych z pomiarem napięcia, jest w stanie dokonywać detekcji nieregularnego przepływu cieczy na podstawie pomiaru wartości prądu oraz współczynnika mocy cosφ pracującego napędu. Gdy sytuacja taka nastąpi, w większości przypadków do odblokowania napędu wystarczy chwilowa, automatyczna zmiana kierunku obrotów.

Przy trudniejszych zatorach system SIMOCODE pro zmienia kierunek obrotów wielokrotnie. Takie działanie pozwala usunąć przyczynę narastającego zatoru zanim dojdzie do całkowitego zatrzymania pracy pompy. Skutkuje ono także skróceniem czasu przestojów w pracy oraz redukcją liczby koniecznych interwencji personelu utrzymania ruchu.

Parametryzacja systemu SIMOCODE pro, zastosowana w omawianej aplikacji, opiera się na schemacie sterowania w układzie nawrotnym. Za realizację zmiany kierunku wirowania w przypadku wykrycia zakłóceń w pracy pompy odpowiadają odpowiednio dobrane i skonfigurowane moduły logiczne.

Rys. 3. Komponenty i połączenia

Omawiane rozwiązanie zostało zaimplementowane z wykorzystaniem oprogramowania SIMOCODE ES V13 i jest ono dobrym przykładem demonstrującym sposób pracy z SIMOCODE pro w środowisku TIA-Portal.

Linki z materiałami do pobrania:

  • Dokumentacja aplikacji (en, .pdf): https://cache.industry.siemens.com/dl/files/058/109478058/att_856518/v3/109478058_SIMOCODEproV _PumpBlockagePrevention_V1d0_en.pdf
  • Projekt SIMOCODE ES V13 SP1 (TIA Portal) (dostęp po utworzeniu konta w serwisie www.support.industry.siemens.com): https://support.industry. siemens.com/cs/attachments/109478058/109478058_ SIMOCODEproV_PumpBlockagePrevention_CODE_V1d0.zip)

Dariusz Ways
Siemens Sp. z o.o.

www.siemens.pl